Velikonoční katecheze Vojtěcha Kodeta

Jedná se o tři velké příběhy z Janova enangelia, které se čtou v cyklu A o postních velikonočních nedělích.

Slouží hlavně k tomu, abychom lépe pochopili tajemství křtu a mohli se v křtu setkat s Kristem, jako s vodou a pramenem života  Rozmluva se Samařankou, Jan 4, 5-42

Jako s tím, který dává světlo. Je světlo samotné  Uzdravení slepce, Jan 9, 1-41

Dále s tím, který je život sám a nabízí nám věčný život   Vzkříšení Lazara, Jan 11, 1-45

Mnoho dalších nádherných myšlenek najdete také na stránce   https://vojtechkodet.cz/