Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

 

28.9.2022 - St
 • 8:00  Slatina

  Slavnost sv. Václava
  Za rodiče Sasové a Humeníkové, bratra Jana a Michala, švagrové Helenu a Marii, Helenu Chlebákovou, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost sv. Václava
  Za Václava Lindovského a oboje rodiče. Č.10

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost sv. Václava
  Za Vlastu Jakubjanskou,Václava a Cecilii Haklových a za dar zdraví pro celou rodinu.

   
29.9.2022 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  sv. Michael, Gabriel a Rafael, archandělé
  Za Jaromíra Kupku, manželku Gustavu a za živou rodinu. Č.160

   
30.9.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Jeroným
  Za Marii Martiníkovou, manžela Jaromíra, snachu Věrku, rodiče a za celou živou rodinu. Č.98
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Jeroným
  Za zdraví, dary Ducha svatého a Boží milosrdenství pro děti.

   
1.10.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  Za Danuši Urbánkovou a oboje rodiče. Č.168
  Litanie k P.Marii

   
2.10.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  27. neděle v mezidobí
  Za Františka Kubesu, rodiče a prarodiče z obou stran, sestru Annu, švagrovou Evu a synovce Juraje, švagry Miloše a Petra, rodiny Jozkovou, Matiaškovou, Kúdelkovou, Rozehnalovou, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  27. neděle v mezidobí
  Za Marii Krčovou, manžela a duše v očistci. Č.185

   
 • 10:30  Tísek

  27. neděle v mezidobí
  Za Annu Stavovskou, manžela Jana, švagry Františka, Radka a rodiče z obou stran.

   
3.10.2022 - Po
 • 17:00  Tísek

  Sv. Maxmilian
  Za Rafaela Lindovského.

   
4.10.2022 - Út
 • 17:00  Těškovice

  sv. Františka s Assisi
  Za Adolfa Lazeckého, manželku, dceru, za celou přízeň a živou rodinu. Č.83

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Františka s Assisi
  Za Františka Lubojackého, manželku Jarmilu, za zdraví a Boží milostí pro živé rodiny Cibulkových a Lubojackých.

   
5.10.2022 - St
 • 17:00  Tísek

  Sv. Faustina Kowalská
  Za Dušana Richtára, za manželé Jaroslava a Marii Neuvertových, za manželé Ludmilu a Bohumila Richtárových a za Ludmilu Kubešovou.

   
 • 18:00  Těškovice

  Sv. Faustina Kowalská
  Za Ludmilu Křížovou, manžela, syna, bratra, oboje rodiče. Č.5

   
6.10.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Sv. Bruno 
  Na úmysl poděkování Pánu Bohu za dar života 80. let, ochranu Panny Marie do dalších let s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Bruno
  Za Emilii Seidlerovou, manžela, 2 dcery, 3 zetě, vnuka a vnučku, ochranu P. Marie pro celou rodinu. Č.2

   
7.10.2022 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
 • 17:00  Těškovice

  Panna Marie Růžencová
  Za živé i zemřelé členy živého růžence. Č.116

   
 • 18:00  Slatina

  Panna Marie Růžencová
  Za Petra Vavrečku, prarodiče a duše v očistci.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
8.10.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sv.Pelagie
  Za Jiřího Fryčku a rodiče. Č.116

   
 • 8:00  Slatina

  Sv.Pelagie
  Za Evu Chrápkovou, manžela, rodiče a živou rodinu.

   
9.10.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  28. neděle v mezidobí
  Za Josefa Schaumanna , manželku Ludviku, rodiče a sourozence z obou stran, Marii a Drahomíra Kotalovy, Adolfa a Marii Schaumannovy, Josefa Schaumanna, Vaclava Lindovského a duše v očistci.

   
 • 9:15  Těškovice

  28. neděle v mezidobí
  Poděkování za dar zdraví, ochranu P. Marie za 90 let života. Č.185

   
 • 10:30  Tísek

  28. neděle v mezidobí
  Za Aloise Lazeckého manželku Marii, dcery a zetě.

   
10.10.2022 - Po
 • 17:00  Tísek

  Sv. Paulin
  Za Drahušku Lindovskou, manžela Františka rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
11.10.2022 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Jan XXIII, papež
  Za Břetislava Kupku, manželku Libuši, jejich rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.125

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Jan XXIII, papež
  Za rodinu Bahrovou, Lindovskou, Maňákovou, Mikušovou, Potužníkovou, sourozence a rodiče z obou stran.

   
12.10.2022 - St
 • 17:00  Tísek

  Sv. Radim, biskup
  Za Karla a Irenu Selčanovy, syna Štefana, vnuka Marka a za Zdenku a Lubomíra Richtárovy, dva syny, vnučku a rodiče.

   
13.10.2022 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Eduard
  Za Stanislava Moravce, manželku Bohuslavu, oboje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.162

   
 • 18:00  Slatina

  FATIMSKÉ ZASTAVENÍ
  Za Zdeňka Rychtára, rodiče z obou stran, vnuka a duše v očistci.
  Příležitost k přijetí svátosti smíření

   
14.10.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Annu Sochorkovou, manžela Pavla, syna a sestru. Č.208

   
 • 18:00  Slatina

  Za Annu Mošovou, rodiče, rodinu Bohušovou, duše v očistci a živou rodinu.

   
15.10.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  156.výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie
  sv. Terezie od Ježíše
  Za Františka Satka, syny, dcery, snachu a zetě. Č.87

   
 • 8:00  Slatina

  207.výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie
  sv. Terezie od Ježíše 

   
16.10.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  29. neděle v mezidobí
  Slavnost sv.Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
  Za živé a zemřelé farníky ze Slatiny
  Sbírka na opravy kostela
  Krmášová mše Slatina

   
 • 9:15  Těškovice

  29. neděle v mezidobí
  Slavnost sv.Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska 
  Za Josefa Schaumana a živou rodinu. Č.28

   
 • 10:30  Tísek

  29. neděle v mezidobí
  Slavnost sv.Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
  Poděkování Pánu Bohu za prožitých 60let na společné cestě životem s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví, požehnání pro celou rodinu.

   
17.10.2022 - Po
 • 17:00  Tísek

  sv. Ignác Antiochijský
  Za Miroslava Richtera, manželku, dceru, syna, sourozence a rodiče z obou stran.

   
18.10.2022 - Út
 • 17:00  Těškovice

  sv. Lukáš, evangelista
  Za Josefa Sochorka, manželku Jiřinu. Č.168

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Lukáš, evangelista
  Za Julii a Ingeborg a celou rodinu Tschörchovou.

   
19.10.2022 - St
 • 16:00  Tísek

  Sv. Pavel od Kříže
  Za Tomáše Adamuse a zemřelé z rodiny Adamusovy a Dluhošovy.

   
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Pavel od Kříže
  Za Bedřicha Krče, manželku Boženu a syna Jiřího. Č. 103

   
20.10.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Augustina Maivalda, manželku, zetě, vnuka, rodiče a sourodzence z obou stran, Lubomíra Glumbíka a Miladu Kubánkovou.
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Helenu Krayzlovou, oboje rodiče, sourozence a za živou rodinu. Č.204
  Litanie k sv. Josefovi

   
21.10.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Josefa Kubzu, manželku Ludmilu, rodiče, sourozence, Rostislava Fromeliuse a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.10

   
 • 18:00  Slatina

  Za Annu Ptaškovou, manžela Milana, dceru Ivetku, rodiče z obou stran, bratry Václava a Ladislava a duše v očistci.

   
22.10.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sv. Jan Pavel II., papež
  Za Františku Kupkovou, rodiče a sourozence. Č.28

   
23.10.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  30. neděle v mezidobí
  Za Jarmilu a Jaromíra Žurkovy a dva zetě.
  Sbírka na světové misie
  Den modliteb za misie

   
 • 9:15  Těškovice

  30. neděle v mezidobí 
  Za Františka Režného, manželku Ludmilu, syna Pavla a celou zemřelou rodinu. Č.43
  Sbírka na světové misie
  Den modliteb za misie

   
 • 10:30  Tísek

  30. neděle v mezidobí
  Za Zdenka Richtera, manželku Zdenku a rodiče z obou stran.
  Sbírka na světové misie
  Den modliteb za misie

   
24.10.2022 - Po
 • 17:00  Tísek

  Sv. Antonín Maria Klaret
  Za všechny příznivce živého růžence s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví pro rodiny a mír v celém světě.

   
 • 18:00  Těškovice

  Sv. Antonín Maria Klaret
  Za Jana Řeháčka, manželku Annu, dceru, syna a za celou rodinu. Č.83

   
25.10.2022 - Út
 • 17:00  Slatina

  Dušičková svatá zpověď

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Kryšpin
  Za kmotřence Kláru Valentovou a Lenku Pajurkovou, za zemřelé Jiřího Kořístku a Jiřinu Kořístkovou a za mír na Ukrajině.

   
26.10.2022 - St
 • 16:00  Tísek

  Dušičková svatá zpověď

   
 • 17:00  Tísek

  Za Annu a Drahoslava Kučerovy a za živou rodinu.

   
27.10.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Oldřicha Bendu, sourozence, rodiče z obou stran a živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Teodora Sochorka, 2 manželky, děti, snachu, zetě a vnuka. Č.193

   
28.10.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Šimon a Juda
  Poděkování za dar života Nikolky a její živou rodinu. Č.10
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Šimon a Juda
  Za Boženu a Zdeňka Niklovy, rodiče z obou stran, švagra, rodinu Foltýnovou a duše v očistci.