Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

 

26.5.2022 - Čt
 • 16:00  Tísek

  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
  Poděkování pánu Bohu za prožitých 20let na společné cestě životem, s prosbou k Panně Marii o dar zdraví, požehnání a ochranu pro celou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost Nanebevstoupení Páně
  Za Annu Hozovou, manžela Josefa, syna, snachy, zetě, vnuka a ochranu P. Marie. Č.95

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost Nanebevstoupení Páně
  Za Jarka Kubečku k jeho nedožitým 80-ti létům, manželku Zdeňku, rodiče, zetě Jana a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vykypělovou, Drobnou a Dluhošovou.

   
27.5.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za zemřelou rodinu Kapsovou, Kurucovou, Martu Kubicovou a manžela Josefa. Č.23
  Mše svatá pro mládež
  Novéna k Duchu Svatému (27.5.-4.6.)

   
 • 18:00  Slatina

  Za Augustina Bohdálka, manželku a živou rodinu, Jana Kubečku a Josefa Stoklasu, Jaromíra Fialu a Erika, dvě sestry Kubánkové, nemocnou osobu a ochranu Panny Marie.
  Novéna k Duchu Svatému (27.5.-4.6.)

   
28.5.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Václava Lindovského, dar věčného života. Č.10

   
 • 15:00  Slatina

  Za Františka a Dagmar Pikovy, celou zemřelou a živou rodinu z obou stran a duše v očistci.

   
 • 16:00  Těškovice

  Poděkování za 50 let života a ochranu P. Marie do dalších let. Č.6

   
29.5.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  7. neděle velikonoční
  Za Annu Bučkovou, manžela, syna Josefa, vnučku Evu, duše v očistci a živou rodinu.
  Dětská mše svatá
  Den modliteb za sdělovací prostředky

   
 • 9:15  Těškovice

  7. neděle velikonoční
  Za Oldřicha Lindovského, oboje rodiče, bratra Antonína a živou rodinu. Č.197
  Dětská mše svatá
  Den modliteb za sdělovací prostředky

   
 • 10:30  Tísek

  7. neděle velikonoční
  Za Tomáše Haningera, duše v očistci a všechny zemřelé z rodiny Haningerové.
  Dětská mše svatá
  Den modliteb za sdělovací prostředky

   
30.5.2022 - Po
 • 17:00  Tísek

  Sv. Zdislava
  Za Tomáše Adamuse a duše v očistci.

   
31.5.2022 - Út
 • 16:00  Tísek

  Navštívení Panny Marie
  Za Pana faráře Jedličku a zemřelé z rodiny Kapsové.

   
 • 17:00  Těškovice

  Navštívení Panny Marie
  Za Hugo a Emilii Seidlery, dcery a zetě. Č.116

   
 • 18:00  Slatina

  Navštívení Panny Marie
  Za rodinu Sváčkovou a Vašinkovou

   
1.6.2022 - St
 • 17:00  Tísek

  sv. Justin, mučedník
  Za Daniela Veličku, Petra Brože a za dar zdraví pro jejich rodiny.

   
 • 18:00  Těškovice

  sv. Justin, mučedník
  Za děti a jejich rodiče, ukončení školního roku.

   
2.6.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Marii Niklovou, manžela Antonína, rodiče z obou stran, sourozence, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Pavla a Annu Sochorkovy a ochranu P. Marie pro celou živou rodinu. Č.208

   
3.6.2022 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Oldřicha Hozu, manželku Jarmilu, syna a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.95

   
 • 18:00  Slatina

  Za živou a zemřelou rodinu Cibulkových.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
4.6.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Otakara Krayzla, rodiče, sourozence a duše v očistci. Č.204
  Litanie k P.Marii

   
5.6.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Seslání Ducha Svatého 
  Za Jiřinku Stanovskou, rodiče, sourozence, švagra, Josefu Vavrečkovou a duše v očistci.

  Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Seslání Ducha Svatého
  Poděkování za přijatá dobrodiní, 85 let života, Boží požehnání, ochranu P. Marie do dalších let. Č.193
  Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Seslání Ducha Svatého 
  Za Miroslavu Tichou, dceru Simonku a rodiče.

  Svatodušní sbírka na Diecézní charitu