Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci “Církve a náboženství”. Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužeb, svateb, křtin, pohřbů i poutí.  (doo.cz)

církev.cz

Text mimořádného opatření

18.6.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Martu Juchelkovou, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence a za zemřelou rodinu Prokopovou. Č.18

   
 • 18:00  Slatina

  Za Kateřinu Rozbrojovou s rodinou.

   
19.6.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Světlušku Chabanovou, manžela Jana, syna a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.172

   
20.6.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  12. neděle v mezidobí
  Na úmysl poděkování za zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie k 80-ti letům života a k 60-ti letům manželství.

   
 • 9:15  Těškovice

  12. neděle v mezidobí
  Za děti, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání, za jejich rodiče a kmotry.

   
 • 10:30  Tísek

  12. neděle v mezidobí
  Za Jana Stanovského, manželku Annu, bratra Františka, švagra Radka a rodiče z obou stran.

   
24.6.2021 - Čt
 • 16:00  Tísek

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
  Za Davida Fojtíka a prarodiče.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  Za Marii Fryčkovou, manžela, dceru Hedviku, dva zetě, vnuka a duše v očistci. Č.64

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  Napoděkování Pánu Bohu za dar kněžství.

   
25.6.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Libuši Lindovskou, manžela Antonína, rodiče, Janu Lindovskou, manžela Víta, syna a za Jaromíra Boháče. Č.76
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Za Aloise a Vlastu Kadulovy, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.

   
26.6.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sv. Jan a Pavel 
  Poděkováníza 25 let společného života, Boží požehnání, ochranu P. Marie Ustavičné pomocido dalších let. Č.236

   
27.6.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  13. neděle v mezidobí
  Za Věru Stanovskou, manžela Ottu, syna Tomáše, rodiče z obou stran, rodinu Špirkovou, Stanovskou, Štilnerovou, Dvorčukovou, Libuši Klímkovou a duše v očistci.
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  13. neděle v mezidobí
  Za Pavla a Emilii Šátkovy, rodiče a Boží požehnáni pro rodinu. Č.2
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  13. neděle v mezidobí
  Za Annu Hájkovou, manžela Bohuslava, dceru Růženku, vnuka Jirku, za švagry, švagrové a rodiče z obou stran.
  Dětská mše svatá

   
29.6.2021 - Út
 • 16:00  Tísek

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
  Děkovná mše svatá otci Pietrovi za jeho služby v naší farnosti a k jeho 15. výročí kněžského svěcení a za dar zdraví pro celou jeho rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
  Děkovná mše svatá otci Pietrovi za jeho služby v naší farnosti a k jeho 15. výročí kněžského svěcení a za dar zdraví pro celou jeho rodinu.

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
  Děkovná mše svatá otci Pietrovi za jeho služby v naší farnosti a k jeho 15. výročí kněžského svěcení a za dar zdraví pro celou jeho rodinu.

   
30.6.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Marii Svozilovou, manžela, dvě dcery, syna, zetě a rodiče z obou stran.

   
1.7.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Františka Jedličku, syna, dva švagry, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Jenovefu Bzonkovou, manžela, oboje rodiče, syna, zetě a sourozence. Č.193

   
2.7.2021 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Jaromíra Martiníka, rodiče, bratra a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.98

   
 • 18:00  Slatina

  Za Radima Kotalu, rodiče Drahomíra a Marii, bratra Josefa, rodinu Dostálovou a duše v očistci.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
3.7.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Svátek sv. Tomáše, apoštola
  Za zemřelou Jiřinu Kuncířovou, Luboše Novotného a duše v očistci. Č.236
  Litanie k P. Marii

   
4.7.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  14. neděle v mezidobí 
  Za Annu Bohdálkovou, rodiče, švagra, Miloše Hermana a duše v očistci.

   
 • 9:15  Těškovice

  14. neděle v mezidobí
  Poděkování za dar života 80 let s prosbou o Boží ochranu do dalších let a za zemřelého manžela. Č.198

   
 • 10:30  Tísek

  14. neděle v mezidobí
  Za Františka Lindovského rodiče z obou stran a za zemřelé členy rodiny.