Bohoslužby

Je třeba se vrátit do kostelů!

…Ukažme, prosím, že naše touha po účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být u toho“, když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny…

…Nyní je před námi úkol přivést i ty, které ještě ovládá strach, nebo pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše svaté v kostele… (arcibiskup Jan Graubner)

28.9.2020 - Po
 • 9:15       Těškovice

  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
  Za Václava Lindovského.

   
 • 10:30       Tísek

  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
  Za Bohuslava Hájka, dceru Růženku, vnuka Jirku, za švagry, švagrové a sestru Dobrušku a rodiče z obou stran.

   
30.9.2020 - St
 • 17:00       Tísek

  Za Marii Havranovou, manžela Jaromíra a rodiče.

   
1.10.2020 - Čt
 • 17:00       Těškovice

  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  Za Annu Richtrovou, manžela Milana, syna a Boží požehnání pro celou živou rodinu. Č. 198

   
2.10.2020 - Pá
 • 16:30       Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
 • 17:00       Těškovice

  Památka svatých andělů strážných
  Za Helenu Krayzlovou, manžela Otakara, rodiče a sourozence. Č. 204

   
 • 18:00       Slatina

  Památka svatých andělů strážných
  Za Marii Kotalovou, manžela Drahomíra, syny Josefa a Radima, rodiče a sourozence z obou stran, rodinu Dostálovou a duše v očistci.

   
 • 18:30       Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti. Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
3.10.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Litanie k P. Marii
  Poděkování za 60. let života, Boží požehnání, ochranu P. Marie Ustavičné pomoci do dalších let. Č. 149

   
4.10.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  27. neděle v mezidobí
  sv. František z Assisi
  Za Michala Lindovského, prarodiče a živou rodinu.

   
 • 9:15       Těškovice

  27. neděle v mezidobí
  sv. František z Assisi
  Za Františka Režného a celou živou i zemřelou rodinu. Č. 43

   
 • 10:30       Tísek

  27. neděle v mezidobí
  sv. František z Assisi
  Za Annu Stanovskou, manžela Jana, švagry Františka a Radka a rodiče z obou stran

   
11.10.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  28. neděle v mezidobí
  Na úmysl poděkování za 50 let života a za 25 let manželství s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a za dar zdraví pro celou živou rodinu.

   
 • 9:15       Těškovice

  28. neděle v mezidobí
  Poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání, ochranu P. Marie pro celou rodinu a za zemřelého manžela Josefa. Č.28

   
 • 10:30       Tísek

  28. neděle v mezidobí
  Za Aloise Lazeckého, manželku Marii, dcery a zetě.

   
12.10.2020 - Po
 • 17:00       Tísek

  Za Karla a Irenu Selčanovy, syna Štefana a Luboše a Zdenku Richtárovy.

   
13.10.2020 - Út
 • 18:00       Slatina

  Za Waltra, Inge, Huga a celou rodinu Bažantovou a Fechtnerovou.

   
14.10.2020 - St
 • 17:00       Tísek

  Za Karla Richtera k nedožitým 75 letům života, syna Stanislava k nedožitým 45 letům života a celou zemřelou rodinu.

   
 • 18:00       Těškovice

  Za živé i zemřelé, členy živého růžence a jejich rodiny. Č.116

   
15.10.2020 - Čt
 • 17:00       Těškovice

  sv. Terezie od Ježíše
  Litanie k sv. Josefovi

  Za Aloise Krčmáře, oboje rodiče a syna Miroslava. Č.181

   
 • 18:00       Slatina

  205.výročí posvěcení kostela Nanebevzetí P.M. ve Slatině
  sv. Terezie od Ježíše
  Za Jiřinu Korduljakovou a rodiče Teodora a Marii Balnerovy.

   
16.10.2020 - Pá
 • 17:00       Těškovice

  sv. Hedvika, řeholnice, hlavní patronka Slezska
  Za Stanislava Moravce a jeho živou rodinu. Č.162

   
 • 18:00       Slatina

  sv. Hedvika, řeholnice, hlavní patronka Slezska
  Za Annu Mošovou, rodiče, rodinu Bohušovou a duše v očistci.

   
17.10.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník
  Za Hedviku Schaumannovou, rodiče, sourozence a duše v očistci. Č.10

   
18.10.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  29. neděle v mezidobí
  sv. Lukáš, evangelista
  Za živé a zemřelé farníky ze Slatiny.(krmášová mše).
  Den modliteb za misie.

   
 • 9:15       Těškovice

  29. neděle v mezidobí
  sv. Lukáš, evangelista
  Za Karla Řeháčka, oboje rodiče a švagra Václava. Č.39
  Den modliteb za misie.

   
 • 10:30       Tísek

  29. neděle v mezidobí
  sv. Lukáš, evangelista
  Za Marii Niklovou, manžela Jiřího, syna Jirku a rodiče z obou stran.
  Den modliteb za misie.

   
20.10.2020 - Út
 • 17:00       Těškovice

  154. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí P. M. v Těškovicích
  Za živé i zemřelé farníky.

   
21.10.2020 - St
 • 17:00       Tísek

  Za Zdenka Richtára a rodiče z obou stran.

   
22.10.2020 - Čt
 • 16:00       Výškovice

  Za Marii Kubánkovou, manžela, rodiče z obou stran a rodinu Kubánkovou.

   
 • 17:00       Těškovice

  Za Antonína Kudrnu, rodiče a bratry. Č. 86

   
23.10.2020 - Pá
 • 17:00       Těškovice

  Za Josefa Kubzu, manželku Ludmilu, rodiče, zetě Rostislava Fromeliuse a Boží požehnání pro živou rodinu. Č. 10

   
 • 18:00       Slatina

  Za Petra Balhara, rodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.

   
24.10.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Za Helenu Jarošovou, manžela, syna, snachu a rodiče. Č. 87

   
25.10.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  30. neděle v mezidobí
  Za Teodora Sochorka a živou rodinu.
  Dětská mše svatá
  Konec letního času

   
 • 9:15       Těškovice

  30. neděle v mezidobí
  Za Jaromíra Krčmáře, bratry, vnuka Ondřeje Lazeckého a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.181
  Dětská mše svatá
  Konec letního času

   
 • 10:30       Tísek

  30. neděle v mezidobí
  Za Zdenku Richtárovou, manžela Zdenka a rodiče z obou stran.
  Dětská mše svatá
  Konec letního času

   
27.10.2020 - Út
 • 17:30       Slatina

  Dušičková svatá zpověď

   
 • 18:00       Slatina

  Za Terezii Kubečkovou, manžela Jana, děti, snachu Marii, zetě Josefa a duše v očistci.

   
28.10.2020 - St
 • 8:00       Těškovice

  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Za Marii Krčovou, manžela a duše v očistci. Č.185

   
 • 9:00       Tísek

  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Za Dušana Richtara, za Ludmilu a Bohumila Richtárových a za rodinu Neuwirtovou.
  Po mši svaté: Dušičková svatá zpověď