Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

 

3.6.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníků
  Za Otakara Krayzla, manželku Helenu, rodiče a sourozence. Č.204
  Litanie k P. Marii

   
4.6.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Nejsvětější Trojice 
  Za Věru Stanovskou, manžela Ottu, syna Tomáše, rodiče z obou stran, rodinu Špirkovou, Stanovskou, Štylnerovou, Dvorčukovou, Libuši Klimkovou a duše v očistci.

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Nejsvětější Trojice
  Za Oldřicha Lindovského, oboje rodiče, bratra Antonína a živou rodinu. Č.197

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Nejsvětější Trojice
  Za Miroslavu Tichou, dceru Simonku a rodiče.

   
5.6.2023 - Po
 • 17:00  Tísek

  sv. Bonifác, biskup a mučedník
  Za Milana Lazeckého, manželku a rodiče z obou stran.

   
6.6.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  Sv. Norbert, biskup

   
7.6.2023 - St
 • 17:00  Tísek

  Za nová kněžská a řeholní povolání.
  Mše svatá za nemocné z naší farnosti

   
8.6.2023 - Čt
 • 16:00  Slatina

  Slavnost Těla a krve Páně
  Na poděkování za Miladu a Dášu k sv. Kryštofovi a sv. Jakubovi za šťastný návrat z pouti do Compostely. A také za všechny poutníky na cestě.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost Těla a krve Páně
  Za manželku Margitu Pospišilovou a její živou rodinu. Č. 114

   
 • 18:00  Tísek

  Slavnost Těla a krve Páně
  Za Adolfa Richtéra, manželku a rodiče.

   
9.6.2023 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Ludmilu Kubzovou, manžela Josefa, za Rostislava Fromeliuse a Boží ochranu pro živou rodinu. Č.10

   
 • 18:00  Slatina

  Za Aloise, Oldřicha a Zdeňka a celou rodinu Vašinkovou.

   
10.6.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Helenu Bekovou. Č.17

   
 • 16:00  Tísek

  Za všechny členy hasičského sboru k výročí 135 let založení sboru, za dar zdraví, požehnání a poděkování za všechnu práci a činnost, kterou s nasazením všech sil s láskou dělají.

   
11.6.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  10. neděle v mezidobí
  Za manžela Zdeňka Vajdu, rodiče Vajdovy a Večerkovy, bratra Drahomíra, za rodinu Ambrožovou, Večerkovou, Lindovskou, Böhmovou a duše v očistci.

   
 • 9:15  Těškovice

  10. neděle v mezidobí
  Za Ludvíka Krčmáře, bratry, švagry, švagrové a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.173

   
 • 10:30  Tísek

  10. neděle v mezidobí
  Za Marii Vajdovou, manžela Jana, syna Pavla a rodiče z obou stran.

   
12.6.2023 - Po
 • 17:00  Tísek

  bl. Marie Antonína Kratochvílová, řeholnice a mučednice
  Za Miroslava Franeka, manželku a celou zemřelou rodinu.

   
13.6.2023 - Út
 • 16:00  Těškovice

  Fatimská mše
  sv. Antonín z Padovy
  Poděkování P. Bohu a P. Marii za 90 let života, zemřelého manžela, vnuka a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.144

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Antonín z Padovy
  Za Antonína Maňáka, jeho deset sourozenců, za Antonína Zajíčka a jeho sourozence Johanku, Amálku a Jana.

   
14.6.2023 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Marii Martinikovou, manžela, snachu a rodiče.

   
15.6.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv. Vít, mučedník
  Za Jana Pituchu a rodiče.
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Vít, mučedník 
  Za Antonína Krayzla, manželku Annu, syna, zetě a živou rodinu. Č.6
  Litanie k sv. Josefovi

   
16.6.2023 - Pá
 • 16:00  Tísek

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  Za Miroslavu Vašicovou, manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  Za Martu Juchelkovou, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence a zemřelou rodinu Prokopovou. Č.18

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
  Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 85 let s prosbou o požehnání do dalších let i pro celou živou rodinu.

   
17.6.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Neposkvrněné Srdce Panny Marie 
  Poděkování za dar života 50 let, s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie do dalších let. Č.143

   
18.6.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  11. neděle v mezidobí 
  Za Adolfa a Marii Schaumannovy, rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.
  Sbírka na potřeby kostela

   
 • 9:15  Těškovice

  11. neděle v mezidobí
  Za Annu Plašilovou, manžela Karla, jeho sourozence, za Vojtěšku Cahelovou a oboje rodiče. Č.74
  Sbírka na potřeby kostela

   
 • 10:30  Tísek

  11. neděle v mezidobí
  Za Annu Hájkovou, manžela Bohuslava, dceru Růženku, vnuka Jiřího, švagry, švagrové a rodiče z obou stran.  
  Sbírka na potřeby kostela

   
19.6.2023 - Po
 • 17:00  Tísek

  sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup
  Za Marii Martinikovou, manžela, rodiče z obou stran a za Věrku Fojtíkovou, sourozence a rodiče.

   
20.6.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  Za syny, za Boží pomoc a ochranu v jejich práci i soukromí a jako poděkování za milost narození zdravého dítěte.

   
21.6.2023 - St
 • 17:00  Tísek

  sv. Alois Gonzaga, řeholník
  Za Miroslava Nikla, rodiče a švagra.

   
22.6.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv. Jan Fisher a sv. Tomáš More
  Za Františka Jedličku, syna, dva švagry, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Jan Fisher a sv. Tomáš More
  Za Hugo a Emilii Seidlerovy, dvě dcery, tři zetě a duše v očistci. Č.116

   
23.6.2023 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Libuši Lindovskou, manžela Antonína, oboje rodiče, za Janu Lindovskou, manžela, syna a Jaromíra Boháče. Č.76

   
 • 18:00  Slatina

  Za Helenu Richtárovou, manžela, rodiče z obou stran, syna Jana, vnuka Ctirada a za živou rodinu.

   
24.6.2023 - So
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  Ad intentionem dantis 

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  Za Marcelu Bártovou a dceru Janu. Č.96

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  Za Josefa Holaně, manželku Annu, sourozence, rodiče z obou stran, za Jana Nykše, manželku Jarmilu, dceru Věrku, manžela Karla a duše v očistci.

   
25.6.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  12. neděle v mezidobí 
  Za Evu Chrapkovou a duše v očistci.
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  12. neděle v mezidobí
  Za rodinu Remencovou a Jedličkovou. Č.185
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  12. neděle v mezidobí
  Za Otu Šuberta, Milušku Kupkovou, dceru Helenku a za Josefa a Helenu Havelkovou.
  Svátost biřmování

   
26.6.2023 - Po
 • 17:00  Tísek

  Za Benedikta a Růženu Niklovy a rodiče z obou stran.

   
27.6.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve
  Za rodinu Kušnírovou.

   
28.6.2023 - St
 • 17:00  Tísek

  sv. Irenej, biskup a mučedník, učitel církve
  Za Benedikta Satka , manželku, syna Jana a Jiřího, snachu a vnuka Jakuba.

   
29.6.2023 - Čt
 • 16:00  Tísek

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
  Za pana faráře Piotra, za jeho službu v naši farnosti, s prosbou k Panně Marii o ochranu, dar zdraví, dary ducha Svatého s poděkováním za lásku a porozumění v našem Společenství.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
  Za pana faráře Piotra, za jeho služby v naší farnosti, s prosbou k P. Marii o ochranu a za dar zdraví pro celou jeho rodinu.

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
  Za našeho pana faráře Piotra, za lásku a porozumění v našem farním společenství.

   
30.6.2023 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. prvomučedníci římští
  Za Annu Nohlovou, manžela Josefa, syna a živou rodinu. Č.13
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  sv. prvomučedníci římští
  Prosba za děti, aby ve zdraví, radosti a pod Boží ochranou prožily prázdniny a načerpaly sílu do dalšího školního roku.