Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

 

18.6.2024 - Út
 • 18:00  Slatina

  Za Jarmilu Lubojackou, manžela, jejich rodiče a sourozence a za živou rodinu.

   
19.6.2024 - St
 • 17:00  Tísek

  sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup
  Za Bohumila Vašicu, manželku a rodiče z obou stran.

   
20.6.2024 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  Za Jana Sochorka, manželku Ludmilu, rodiče a sestry. Č.221
  Litanie k sv. Josefovi

   
21.6.2024 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Alois Gonzaga, řeholník
  Poděkování za svátost manželství a prosbu o Boží ochranu. Č.236

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Alois Gonzaga, řeholník
  Za Marii Stanislavovou a celou rodinu Vašinkovou.

   
22.6.2024 - So
 • 7:00  Těškovice

  sv. Jan Fisher, biskup, a sv. Tomáš More, mučedník
  Poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a ochranu P. Marie pro živou rodinu.

   
23.6.2024 - Ne
 • 8:00  Slatina

  12. neděle v mezidobí 
  Za Bohumila Bohdálka, manželku, dceru, zetě, rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  12. neděle v mezidobí
  Za Ludvíka Krčmáře, rodiče, švagry, švagrové a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.173

   
 • 10:30  Tísek

  12. neděle v mezidobí
  Za Miroslavu Tichou, dceru Simonku a rodiče.

   
24.6.2024 - Po
 • 16:00  Tísek

  Slavnost narození sv. Jana Křtitele
  Poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou k Panně Marii o dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost narození sv. Jana Křtitele
  Za zemřelou Emílii Seidlerovou, manžela Huga, rodiče, sestry, švagry, dcery, zetě vnuka a pravnučku a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.2

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost narození sv. Jana Křtitele
  Za lektory, varhaníky, zpěváky, ministranty, za ty, kdo uklízejí a zdobí náš kostel a za všechny, kdo přispívají k důstojnému slavení mší svatých.

   
25.6.2024 - Út
 • 18:00  Slatina

  Za patera Aloise Lazeckého a duše v očistci.

   
26.6.2024 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Marii Martinikovou, manžela, rodiče z obou stran a za Věrku Fojtíkovou, dva bratry a rodiče.

   
27.6.2024 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve
  Za Hedviku Lazeckou, manžela a syna. Č.64

   
28.6.2024 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Irenej, biskup a mučedník, učitel cirkve
  Za Martu Juchelkovou, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence a živou rodinu. Č.18  
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Irenej, biskup a mučedník, učitel cirkve
  Za Dagmar Pikovou, manžela Františka, rodiče z obou stran, za zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu.

   
29.6.2024 - So
 • 8:00  Slatina

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
  Za našeho pana faráře Piotra, za lásku a porozumění v našem farním společenství.

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
  Poděkování za prokázaná dobrodiní, zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
  Za Marii Richterovou a rodiče z obou stran.

   
30.6.2024 - Ne
 • 8:00  Slatina

  13. neděle v mezidobí
  Za Bohem požehnané dny prázdnin pro děti, studenty i jejich rodiče a za dobře využitý čas volna a odpočinku.
  Sbírka na opravy kostela
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  13. neděle v mezidobí
  Za Miloše Hozu, manželku Bohumilu, rodiče, bratry a švagrové. Č.167
  Sbírka na opravy kostela
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  13. neděle v mezidobí
  Za Otu Šubrta, Milušku Kupkovou, dceru Helenku a za Josefa a Helenu Havelkovou.
  Sbírka na opravy kostela
  Dětská mše svatá