Bohoslužby

Bohoslužby farnosti Slatina

Dle data a jednotlivých kostelů farnosti

12.12.2019 - Čt
 • 16:00 Výškovice 

  Panna Maria Guadalupská ve Výškovicích
  Za Leopolda Pituchu u příležitosti nedožitých 95 let, manželku Emilii, rodiče Anežku a Antonína, bratra Karla, sestry Annu a Helenu, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 17:00 Těškovice 

  Panna Maria Guadalupská
  Za Rafaela Lazeckého, manželku Anežku, rodiče a celou živou rodinu. Č.87

   
13.12.2019 - Pá
 • 17:00 Těškovice 

  Památka sv. Lucie
  Za Anežku Pracnou, manžela, dceru, zetě a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.211

   
 • 18:00 Slatina 

  Památka sv. Lucie
  Na úmysl dárce.

   
14.12.2019 - So
 • 7:00 Těškovice 

  Za Jindřicha Lindovského, manželku Drahomíru, rodiče, sourozence a celou živou rodinu. Č.71

   
 • 9:00 Tísek 

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ

   
 • 10:30 Těškovice 

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ

   
 • 14:00 Slatina 

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ

   
15.12.2019 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  3. neděle adventní
  Za Františka Jedličku, syna rodiče z oboustran a duše v očistci.

   
 • 9:15 Těškovice 

  3. neděle adventní
  Za Miloše Juchelku, rodiče, sourozence a švagra Antonína. Č.178

   
 • 10:30 Tísek 

  3. neděle adventní
  Za Irenu a Karla Selčanovi, syna Štefana, za Zdenku a Lubomíra Richtérovy a rodiče z obou stran

   
18.12.2019 - St
 • 17:00 Tísek 

  Za Hermínu Kleinovou, manžela a syna

   
19.12.2019 - Čt
 • 17:00 Těškovice 

  Litanie k sv. Josefovi
  Za Antonína Krayzla, oboje rodiče a Boží požehnání pro rodinu. Č.6

   
20.12.2019 - Pá
 • 17:00 Těškovice 

  Za Josefa Schaumanna  k 2. výročí úmrtí, za pozůstalé. Č.28

   
 • 18:00 Slatina 

  Za živou a zemřelou rodinu Poulíkovou, Bohdálkovou, Stanovskou a duše v očistci.

   
21.12.2019 - So
 • 7:00 Těškovice 

  Za Jana a Danuši Lazecké a za nemocnou osobu. Č.87

   
22.12.2019 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  4. neděle adventní
  Za Josefa Murcka, manželku, syna, duše jejich předků a celou živou rodinu.

   
 • 9:15 Těškovice 

  4. neděle adventní
  Za Aloise Vavrečku, manželku Miladu, jejich zemřelérodiče a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.149

   
 • 10:30 Tísek 

  4. neděle adventní
  Za Miroslava Švejdu arodiče z obou stran.

   
24.12.2019 - Út
 • 14:00 Slatina 

  ŠTĚDRÝ DEN
  Za celé naše farní společenství.

   
 • 20:30 Tísek 

  ŠTĚDRÝ DEN
  Za Jana Satka a za Františku Vánovou a oba manžely

   
 • 22:00 Těškovice 

  ŠTĚDRÝ DEN
  Za Ludmilu Neuvirthovou, manžela Jaroslava a oboje rodiče s Božím požehnáním a ochranou. Č.138

   
25.12.2019 - St
 • 8:00 Slatina 

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
  Za Patera Aloise Lazeckého, živé a zemřelé kněze z naší farnosti.

   
 • 9:15 Těškovice 

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
  Za Ludmilu Krayzlovou, manžela Karla a syny. Č.116

   
 • 10:30 Tísek 

  Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
  Za Růženu Niklovou, syna Jirku, otce Bohuslava Hájka , tchýni Annu Niklovou s manželem, Ladislava Richtára a duše v očistci.

   
26.12.2019 - Čt
 • 8:00 Slatina 

  Svátek sv.Štěpána, prvomučedníka
  Za Drahomíra Vajdu, rodiče, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15 Těškovice 

  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
  Za Antonína Vinklera, manželku, syna, zetě, vnučku a za rodinu Ilíkovou. Č.108

   
 • 10:30 Tísek 

  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
  Za Marii Richterovou azemřelé rodiče Františka a Marii Richterových.

   
27.12.2019 - Pá
 • 17:00 Těškovice 

  Svátek sv. Jana, apoštola a evang.
  Za Lubomíra Lichého, otce, stařečky a za zbytek živé i zemřelé rodiny. Č.94

   
 • 18:00 Slatina 

  Svátek sv. Jana,apoštola a evang.

   
28.12.2019 - So
 • 7:00 Těškovice 

  Za živé i zemřelé dobrodince našeho tamního společenství. Č.10

   
29.12.2019 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  SVÁTEK Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
  Za rodinu Furchovou, Klamertovou, Mrázovou, zetě Jaroslava Janiše a duše v očistci.

   
 • 9:15 Těškovice 

  SVÁTEK Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
  Za Zdenka Richtára a jeho rodinu. Č.91

   
 • 10:30 Tísek 

  SVÁTEK Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
  Za Benedikta Nohla, syna Vladimíra a rodiče

   
31.12.2019 - Út
 • 16:00 Tísek 

  Sv.Silvestr
  Za všechny dobrodince a dárce kostela.

   
 • 16:30 Tísek 

  Výstava společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
 • 18:00 Těškovice 

  Sv. Silvestr
  Poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání, ochranu P. Marie do nového roku. Č.10

   
 • 18:30 Těškovice 

  Výstava společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
1.1.2020 - St
 • 8:00 Slatina 

  SLAVNOST Matky Boží Panny Marie
  Světový den modliteb za mír.

  Za živé a zemřelé členy Živého růžence a jejich rodiny.

   
 • 9:15 Těškovice 

  SLAVNOST Matky Boží Panny Marie
  Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání.
  Světový den modliteb za mír.

   
 • 10:30 Tísek 

  SLAVNOST Matky Boží Panny Marie
  Za Františku Dluhošovou, manžela a za Pavlu Honovou a rodiče.
  Světový den modliteb za mír.

   
2.1.2020 - Čt
 • 17:00 Těškovice 

  Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
  Za Miroslava Satka, oboje rodiče. Č.87

   
3.1.2020 - Pá
 • 16:30 Těškovice 

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
 • 17:00 Těškovice 

  Nejsvětější jméno Ježíš
  Za zemřelou rodinu Kapsovou a Kurucovou. Č.23

   
 • 18:00 Slatina 

  Nejsvětější jméno Ježíš

   
 • 18:30 Slatina 

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
4.1.2020 - So
 • 7:00 Těškovice 

  Litanie k P. Marii
  Za Karla Lazeckého, oboje rodiče a sestru Jiřinu.Č.86

   
5.1.2020 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  2. neděle po Narození Páně
  Za Michala Lindovského, Bohumilu Kadulovou, manžela a duše v očistci.

   
 • 9:15 Těškovice 

  2. neděle po Narození Páně
  Za Jaromíra Krčmáře, rodiče, bratry, vnuka. Č.181

   
 • 10:30 Tísek 

  2.neděle po Narození Páně
  Za Karla Richtera, syna Stanislava a rodiče z obou stran