Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci “Církve a náboženství”. Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužeb, svateb, křtin, pohřbů i poutí.  (doo.cz)

církev.cz

Text mimořádného opatření

19.9.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  25. neděle v mezidobí
  Za Boženu a Cyrila Vajdovy, syna Drahomíra a duše, na které nikdo nepamatuje.
  Dožínková mše svatá - poděkování za úrodu.
  Sbírka na církevní školy

   
 • 9:15  Těškovice

  25. neděle v mezidobí 
  Za Leopolda Sedláka, bratra Františka, oboje rodiče, Boží požehnání a ochranu P. Marie. Č.154
  Dožínková mše svatá - poděkování za úrodu.
  Sbírka na církevní školy

   
 • 10:30  Tísek

  25. neděle v mezidobí
  Za Tomáše Haningera, rodinu z obou stran a duše v očistci.
  Dožínková mše svatá - poděkování za úrodu.
  Sbírka na církevní školy

   
21.9.2021 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
  Poděkování za dar života 85 let s prosbou o Boží požehnání, ochranu P. Marie a zemřelého manžela. Č.57

   
22.9.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Miroslava Richtera, manželku, dceru a syna.

   
23.9.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za živé a zemřelé Marie z naší farnosti a Boží požehnání pro jejich rodiny.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Jaromíra Kupku, manželku Gustavu, rodiče, bratry, švagry a švagrové.

   
24.9.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Josefa Hozu, manželku Annu a zbytek přízně. Č.95

   
 • 18:00  Slatina

  Za Anežku Ocáskovou, manžela, dva zetě, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.

   
25.9.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Marii Kotalovou, manžela, syny a živou rodinu. Č.10

   
26.9.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  26. neděle v mezidobí
  Za Jaromíra Meleckého, manželku Annu, zetě Oldřicha, za Oldřicha Němce a manželku Zdeňku, rodiče z obou stran a duše v očistci.
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  26. neděle v mezidobí
  Za Annu Kupkovou, manžela, rodiče, sourozence a zetě. Č.174
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  26. neděle v mezidobí 
  Za Marii Šindlerovou, manžela Otu, zetě Petra a rodiče z obou stran.
  Dětská mše svatá

   
28.9.2021 - Út
 • 8:00  Slatina

  Slavnost sv. Václava
  Za rodiče Sasové a Humeníkové, bratra Jana a Michala, švagrové Helenu a Marii, Helenu Chlebákovou, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost sv. Václava 
  Za Václava Lindovského, dar věčného života. Č.10

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost sv. Václava
  Za Vlastu Jakubjanskou, Václava a Cecilii Háklových a za dar zdraví pro celou rodinu.

   
29.9.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  Za Jana Lazeckého, manželku Danu, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 18:00  Těškovice

  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  Za Františku Hrnčířovou, manžela a dceru, dále za rodinu Šenkovou.Č.143

   
30.9.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Památka sv.Jeronýma
  Za Augustina Maivalda, manželku, zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran, Lubomíra Glumbíka a Miladu Kubánkovou.

   
 • 17:00  Těškovice

  Památka sv.Jeronýma 
  Za Marii Martiníkovou, manžela a obojí rodiče. Č.98

   
1.10.2021 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
 • 17:00  Těškovice

  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
  Za Bedřicha Krče, manželku a syna. Č.103
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  Za Marii a Drahomíra Kotalovy, rodiče a sourozence z obou stran, syny Josefa a Radima, rodiny Kotalovou, Dostálovou a duše v očistci.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
2.10.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Poděkování s prosbou o Boží ochranu s přímluvou P. Marie pro rodinu Vojkulákovou a za zemřelé rodiny Rychlárové a Vozníčkové. Č.236
  Litanie k P.Marii

   
 • 16:00  Výškovice

  Památka sv. andělů strážných
  Za živé a zemřelé farníky z Výškovic, za mládež a dobrodince kaple a ochranu Panny Marie pro celou obec Výškovice
  Krmáš ve Výškovicích v Kult.domě

   
3.10.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  27. neděle v mezidobí
  Za Františka Kubesu, rodiče Františka a Ludmilu, tchána Adolfa, švagry Miloše a Petra, švagrovou Evu, synovce Juraje, rodiny Kubesovou, Kúdelkovou, Jozkovou, Matiaškovou, Rozehnalovou a duše v očistci

   
 • 9:15  Těškovice

  27. neděle v mezidobí
  Za Františka Režného a přízeň.

   
 • 10:30  Tísek

  27. neděle v mezidobí
  Za Annu Stanovskou, manžela Jana, švagry Františka a Radka a rodiče z obou stran.