Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

Vláda schválila nová epidemiologická opatření, která začnou platit v pondělí 22. listopadu.

Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy, povinnost nošení respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů není pro mše svaté povinná.

Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav. Zde tedy platí tyto podmínky:

Rozestupy 1,5 metru: Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

Dále platí dřívější povinnost nošení roušek: Ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Během bohoslužeb proto nadále doporučujeme dodržování rozestupů, nošení roušek a dezinfekci u vchodu.

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci “Církve a náboženství”. Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužeb, svateb, křtin, pohřbů i poutí.

církev.cz

7.12.2021 - Út
 • 18:00  Slatina

  Za rodinu Zajíčkovou a Šigutovou.
  Rorátní mše

   
8.12.2021 - St
 • 16:00  Tísek

  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  Za Marii Martinikovou manžela a za Antonína a Františku Neminářových.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  Za Rafaela Lazeckého, manželku Anežku a dva zetě Jiřího a Miroslava. Č.87

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  Za Marii Stanislavovou k nedožitým stým narozeninám.

   
9.12.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Adolfa Lazeckého, manželku Milušku, dceru Zdeničku a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Aloise Vavrečku, manželku Miladu a oboje rodiče. Č.149

   
10.12.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Panna Maria Loretánská
  Za Adolfa Lazeckého, manželku, dceru a živou i zemřelou rodinu. Č.83

   
 • 18:00  Slatina

  Panna Maria Loretánská
  Za Hanku Stanovskou, tchána, jeho rodiče a bratry a živou rodinu.

   
11.12.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Mše svatá na jistý úmysl.

   
12.12.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  3. neděle adventní
  Za Annu Ptaškovou, manžela Milana, dceru Ivetku, bratry Václava a Ladislava, rodiče z obou stran a duše v očistci.
  Sbírka na centrum pro mládež ostravsko-opavské diecéze.

   
 • 9:15  Těškovice

  3. neděle adventní
  Za Antonína Krayzla k nedožitým 80. narozeninám a jeho živou rodinu. Č.6
  Sbírka na centrum pro mládež ostravsko-opavské diecéze.

   
 • 10:30  Tísek

  3. neděle adventní
  Za Irenu Kudelovou, manžela Zdenka, rodiče z obou stran a duše v očistci.
  Sbírka na centrum pro mládež ostravsko-opavské diecéze.

   
13.12.2021 - Po
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Lucie
  Za Jindřicha Krayzla, manželku Anežku, syna, zetě, vnoučata a rodiče. Č.20
  Rorátní mše

   
 • 18:00  Tísek

  Sv. Lucie
  Rorátní mše

   
14.12.2021 - Út
 • 18:00  Slatina

  Památka sv.Jana od Kříže
  Za rodinu Kušnírovou.
  Rorátní mše

   
15.12.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Rodina Krejčího za celou zemřelou rodinu a duše  v očistci.

   
16.12.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Zádušní mše svatá za Mgr. Pavla Sikoru
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Anežku Pracnou, manžela, dceru, zetě a duše v očistci. Č.211
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 18:00  Tísek

  Za Františka Vašenku a první smutné výročí od smrti a duše v očistci.

   
17.12.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Lazar
  Za Miloše Juchelku, rodiče, sourozence, švagra Antonína a za živou rodinu. Č.178

   
 • 18:00  Slatina

  Za zemřelou a živou rodinu Poulíkovou, Bohdálkovou, Stanovskou a duše v očistci.

   
18.12.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Miladu Vavrečkovou, manžela Aloise. Č.149

   
 • 9:00  Tísek

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ
  9:00 - 10:00 

   
 • 10:30  Těškovice

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ
  10:30 -12:00 

   
 • 16:00  Slatina

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ
  16:00 - 17:00

   
19.12.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  4. neděle adventní
  Za Josefa Murcka, manželku, syna, duše jejich předků a celou živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  4. neděle adventní
  Poděkování za dar života 75 let s prosbou o Boží požehnání, ochranu P. Marie do dalších let pro živou rodinu. Č.96

   
 • 10:30  Tísek

  4. neděle adventní
  Za Annu Lindovskou, manžela Zdenka a rodiče.

   
20.12.2021 - Po
 • 17:00  Těškovice

  Rorátní mše

   
 • 18:00  Tísek

  Rorátní mše

   
21.12.2021 - Út
 • 18:00  Slatina

  Na úmysl dárce.
  Rorátní mše

   
22.12.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Petra Krayzla, Milana Adamce a za Perita Samardžia.

   
23.12.2021 - Čt
 • 17:00  Těškovice  
24.12.2021 - Pá
 • 14:00  Slatina

  ŠTĚDRÝ DEN
  Za celé naše farní společenství.

   
 • 20:30  Tísek

  ŠTĚDRÝ DEN
  Za Jana Satka, rodiče z obou stran, za Františka Hájka, Jiřího Satka, manželku a syna.

   
 • 22:00  Těškovice

  ŠTĚDRÝ DEN
  Za Ludmilu Neuvirthovou, manžela Jaroslava, oboje rodiče, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.138

   
25.12.2021 - So
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Narození Páně 
  Za Patera Aloise Lazeckého, živé a zemřelé kněze z naší farnosti.

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Narození Páně
  Za Ludmilu Krayzlovou, manžela, syny a za živou rodinu. Č.116

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Narození Páně
  Za Ludmilu Kánovou a rodiče z obou stran.

   
26.12.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
  Za Drahomíra Vajdu, rodiče a živou rodinu

   
 • 9:15  Těškovice

  Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
  Poděkování za 55 let života, dar zdraví, Boží požehnání, ochranu P. Marie s přímluvou sv. Štěpána do dalších let. Č.96

   
 • 10:30  Tísek

  Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
  Za Marii Hozovou, manžela a dva zetě.

   
27.12.2021 - Po
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv. Jana Evangelisty
  Za Lubomíra Lichého, otce Lubomíra, stařečky a za živou rodinu. Č.94
  Svěcení vína

   
 • 18:00  Tísek

  Svátek sv. Jana Evangelisty
  Svěcení vína

   
28.12.2021 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Svátek Svatých Mláďatek, mučedníků
  Za zemřelou rodinu Vinklerovou, Ilikovou, Purovou a za celou živou rodinu. Č.108
  Žehnání dětí

   
 • 18:00  Slatina

  Svátek Svatých Mláďatek, mučedníků
  Na jistý úmysl.
  Žehnání dětí

   
29.12.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu.

   
30.12.2021 - Čt
 • 17:00  Těškovice  
 • 17:30  Těškovice

  Po mši svaté Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.

   
31.12.2021 - Pá
 • 15:30  Tísek

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.

   
 • 16:00  Tísek

  Sv. Silvestr I., papež
  Za farníky z Tísku, jejich rodiny a příznivce kostela.

   
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Silvestr I., papež
  Děkovná mše svatá za uplynulý rok a Boží požehnání do Nového roku za farníky a dobrodince kostela.

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Silvestr I., papež 
  Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.

   
1.1.2022 - So
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Matky Boží Panny Marie
  Za živé a zemřelé členy Živého růžence a jejich rodiny.
  Světový den modliteb za mír.
  Nový rok

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Matky Boží Panny Marie
  Na přímluvu matky Boží P. Marie za celou živourodinu. Č.10
  Světový den modliteb za mír.
  Nový rok

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Matky Boží Panny Marie
  Za Adolfa a Annu Richtárových, zetě Lubomíra, vnučkuNadu, rodiče z obou stran a za Františka Vašenku a duše v očistci.
  Světový den modliteb za mír.
  Nový rok

   
2.1.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  2. neděle po Narození Páně
  Za rodinu Furchovou, Klamertovou, Mrázovou, zetě Jaroslava Janiše a duše v očistci

   
 • 9:15  Těškovice

  2. neděle po Narození Páně
  Za Jaromíra Krčmáře, oboje rodiče, bratry, vnuka Ondřeje Lazeckého s celou celou rodinu. Č.181

   
 • 10:30  Tísek

  2. neděle po Narození Páně
  Za Karla Richtera, syna Stanislava a rodiče z obou stran.