Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.

církev.cz 

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou

Právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Svateb a pohřbů se týká

Účast na svatbě a pohřbu tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 15 osob.

V případě pohřbu nebo  zaopatřování neprodleně volejte na telefonní číslo 731 625 810.

Bohoslužby je také možné sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, TV Lux, Rádio Proglas) nebo online přes internet a den Páně tak slavit v rodinném kruhu.

Velikonoční bohoslužby s biskupy českých a moravských diecézí

Rozhodnutí apoštolského administrátora k liturgické službě ve Svatém týdnu 2021

11.4.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  2. neděle velikonoční
  Svátek Božího milosrdenství

  Za Sidonii Murckovou, manžela, syna, rodiče z obou stran, sestry, bratra, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  2. neděle velikonoční
  Svátek Božího milosrdenství

  Za Jana Teodora Sochorka a živou rodinu. Č. 193

   
 • 10:30  Tísek

  2. neděle velikonoční
  Svátek Božího milosrdenství

  Za Annu Vidlákovou a manžela, a za Alenku Švarcovou a manžela.

   
14.4.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Štěpánku Nohlovou, manžela, dceru, zetě a snachu.
  Mše svatá za nemocné z naší farnosti

   
15.4.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Jiřinku Kupkovou, manžela Zdeňka, rodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Jaroslava Juchelku k nedožitým 90. narozeninám. Č.183
  Litanie k P.Marii

   
16.4.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Maxmiliána Juchelku, oboje rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu. Č.68

   
 • 18:00  Slatina

  Za Milenu Jankovou a živou rodinu.

   
17.4.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Václava Lindovského a oboje rodiče. Č.250

   
 • 18:00  Slatina

  Za Kláru Valentovou a Bartoloměje Valentu.
  Mše svatá s nedělní platností

   
18.4.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  3. neděle velikonoční 
  Za rodinu Furchovou, Klamertovou, Mrázovou, zetě Jaroslava Janiše a duše v očistci.

   
 • 9:15  Těškovice

  3. neděle velikonoční
  Za Huga Nemynáře, dceru a rodiče. Č.73

   
 • 10:30  Tísek

  3. neděle velikonoční
  Za Stanislava Richtera, otce Karla a prarodiče.

   
21.4.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Ludmilu a Františka Šnytových, dceru, syna, zetě a celou živou a zemřelou rodinu.

   
22.4.2021 - Čt
 • 16:00  Vyškovice

  Za Ludvíku Mazurovou, manžela, dvě dcery, dva syny a celou zemřelou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Huga a Emilii Seidlerovy, rodiče, dvě dcery, zetě a zemřelou přízeň. Č.116

   
23.4.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv.Vojtěcha, biskupa a mučedníka
  Za manžely Březné, vnuka a živou rodinu. Č.116

   
 • 18:00  Slatina

  Svátek sv.Vojtěcha, biskupa a mučedníka
  Za manžele Pokorné a živou rodinu.

   
24.4.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sv. Jiří
  Za Annu Lindovskou, manžela Jindřicha, rodiče, dva syny a snachu Boženu. Č.10

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Jiří
  Na úmysl poděkování Pánu Bohu za dožití 65 let života s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu.
  Mše svatá s nedělní platností.

   
25.4.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  4. neděle velikonoční
  Sv. Marek, evangelista
  Za rodinu Cibulkových a Lubojackých s prosbou o víru pro děti.
  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

   
 • 9:15  Těškovice

  4. neděle velikonoční
  Sv. Marek, evangelista
  Za Anežku Krayzlovou, manžela Jindřicha, syna, zetě, vnoučata a rodiče. Č.20 
  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

   
 • 10:30  Tísek

  4. neděle velikonoční
  Sv. Marek, evangelista
  Za Petruškovou Marii, sourozence Zdenku, Annu, Ludmilu, Miroslava, švagrovou Karlu, švagry Antonína, Josefa, Stanislava, Jaromíra a švagrovou Zdenku Beztovou a rodiče z obou stran.
  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

   
28.4.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Miroslava Jedličku, rodiče a duše v očistci.

   
29.4.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Svátek Sv.Kateřiny Sienské, patronky Evropy
  Za Jaroslava Havelka, manželku, zetě, rodiče z obou stran, rodinu Hajníkovou, Gráfovou, Marii Beilnarovou a duše v očistci.
  litanie k sv.Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Sv.Kateřiny Sienské, patronky Evropy
  Za Miloše Juchelku, oboje rodiče, sourozence, švagra Antonína a za živou rodinu. Č.178

   
30.4.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Boženu Lindovskou, manžela, dva syny a poděkování za přijatá dobrodiní. Č.71
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Za Vojtěcha a Helenu Ocáskovy, rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.

   
1.5.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sv. Josef Dělník
  Za Annu Hozovou, manžela Josefa.
  Litanie k P.Marii

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Josef Dělník 
  Za Elišku Straškovou a Dominika Straška.
  Mše svatá s nedělní platností.

   
2.5.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  5. neděle velikonoční 
  Na přímluvu svatého Floriána za živé a zemřelé hasiče z Výškovic.

   
 • 9:15  Těškovice

  5. neděle velikonoční
  Poděkování P. Bohu za dar zdraví, Boží požehnání pro živou rodinu. Č.107

   
 • 10:30  Tísek

  5. neděle velikonoční
  Za dar zdraví, požehnání a ochranu svatého Floriána pro všechny živé hasiče a za všechny zemřelé členy hasičského sboru.

   
9.5.2021 - Ne
 • 8:00 

  Sbírka, pomoc pronásledovaným křesťanům