Bohoslužby

Bohoslužby farnosti Slatina

Dle data a jednotlivých kostelů farnosti

24.1.2020 - Pá
 • 17:00 Těškovice 

  Památka sv. Františka Saleského
  Za Karolínu Vavrečkovou, manžela Oldřicha a celou živou rodinu. Č.73

   
 • 18:00 Slatina 

  Památka sv. Františka Saleského
  Za Josefa a Marii Stanovských, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.

   
25.1.2020 - So
 • 7:00 Těškovice 

  SVÁTEK Obrácení svatého Pavla, apoštola
  Za Hedviku Bartošákovou, rodiče, sourozence a její živou rodinu. Č.96

   
26.1.2020 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  3. neděle v mezidobí, Dětská mše svatá
  Za Pavla Kocurka, Jiřího Kocurka, manželku, syna, Karla Scholastra, manželku, tři syny, Hugo Schindlera a živou rodinu.

   
 • 9:15 Těškovice 

  3. neděle v mezidobí, Dětská mše svatá 
  Poděkování za 95 let života s prosbou o Boží požehnání, na přímluvu Matky Ustavičné pomoci do dalšího života a za zemřelou manželku. Č.160

   
 • 10:30 Tísek 

  3. neděle v mezidobí, Dětská mše svatá
  Za živé z rodiny Richtárové a Dřevojánkové, dcery, syny a vnoučat.

   
30.1.2020 - Čt
 • 16:00 Výškovice 

  Poděkování za dar zdraví a Boží ochranu do dalších let.

   
 • 17:00 Těškovice 

  Památka sv. Jana Boska, kněze
  Za Jaroslava Nogu, manželku Ludmilu, rodiče a jeho živou rodinu. Č.87

   
 • 18:00 Tísek 

  Za Jana Nohla, dvě manželky a syna.

   
31.1.2020 - Pá
 • 17:00 Těškovice 

  Mše svatá pro mládež
  Za Jaroslava Řeháčka, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu. Č.112

   
 • 18:00 Slatina 

  Památka sv. Jana Boska, kněze
  Za rodiče Sasovy a Humeníkovy, bratra Jana a Michala, švagrové Helenu a Marii, duše v očistci a živou rodinu

   
1.2.2020 - So
 • 7:00 Těškovice 

  Litanie k P.Marii
  Za Anežku Lazeckou, manžela Rafaela, rodiče, sourozence a dva zetě. Č.87

   
2.2.2020 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  SVÁTEK Uvedení Páně do chrámu
  Za Františka a Štěpánku Zajícovy, syna Milana, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15 Těškovice 

  SVÁTEK Uvedení Páně do chrámu
  Za Antonína Lindovského, rodiče a ochranu P. Marie.č.95

   
 • 10:30 Tísek 

  SVÁTEK Uvedení Páně do chrámu
  Za Zdenku a Lubomíra Richtárových, syna Lubomíra, vnučku Nadu a rodiče z obou stran.