Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

 

29.2.2024 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za nová kněžská a řeholní povolání.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za živou i zemřelou rodinu, Šátkovou, Moudrou, Hradovou, Řeháčkovou, Fučíkovou. Č.2

   
1.3.2024 - Pá
 • 8:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 9:00  Tísek

  Za mír a pokoj pro celý svět.

   
 • 9:30  Tísek

  Výstav a společná adorace Nejsvětější Svátosti oltářní.
  Pobožnost k Srdci Ježíšovu.

   
 • 16:00  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější Svátosti oltářní.
  Pobožnost k Srdci Ježíšovu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Ludvíka Krče a manželku Marii. Č.185

   
 • 17:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Slatina

  Za Anežku a Leopolda Lubojackých, jejich rodiče, syny, snachy a za Boží požehnání a víru pro živé rodiny jejich vnuků a pravnuků.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější Svátosti oltářní.
  Pobožnost k Srdci Ježíšovu.

   
2.3.2024 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Radima Kotalu, rodiče a bratra Josefa. Č.10
  Litanie k Panně Marii

   
3.3.2024 - Ne
 • 7:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 8:00  Slatina

  3.NEDĚLE POSTNÍ 
  Za Pavlu Biskupovou, manžela, rodiče Havranovy a Biskupovy a za celou živou rodinu.

   
 • 8:45  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 9:15  Těškovice

  3.NEDĚLE POSTNÍ
  Poděkování za přijatá dobrodiní, za dar zdraví, ochranu P. Marie a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.20

   
 • 10:00  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 10:30  Tísek

  3.NEDĚLE POSTNÍ
  Za Annu Richtárovou, dva manžely Jana, Vladimíra a rodiče z obou stran.

   
 • 14:00  Výškovice

  Křížová cesta

   
4.3.2024 - Po
 • 16:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Tísek

  sv. Kazimír
  Za duše v očistci, které čekají na Boží milosrdenství.

   
5.3.2024 - Út
 • 17:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Slatina

  Za Miroslava Vaňka, syna Miroslava a celou zemřelou a živou rodinu.

   
6.3.2024 - St
 • 16:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Tísek

  Za Jana Vitka, sestru Marušku a rodiče.
  Mše svatá za nemocné z naší farnost.

   
7.3.2024 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv. Perpetua a Felicita, mučednice
  Za Františka Jedličku, syna a duše v očistci.

   
 • 16:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Perpetua a Felicita, mučednice
  Za Anežku Lindovskou, manžela Ludvíka, rodiče, děti a zetě. Č.91

   
8.3.2024 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Jan z Boha, řeholník 
  Za Jaroslava Juchelku, manželku Marii, dceru Evu a za celou živou rodinu. Č.183

   
 • 17:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Jan z Boha, řeholník
  Za Františka Lubojackého, manželku Jarmilu a za rodiny jejich dětí.

   
9.3.2024 - So
 • 7:00  Těškovice

  sv. Františka Římská, řeholnice
  Poděkování za Boží ochranu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu Vojtkulákovou a Malíkovou. Č.236

   
10.3.2024 - Ne
 • 7:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 8:00  Slatina

  4. NEDĚLE POSTNÍ
  Za Aloise, Oldřicha a Zdeňka a celou rodinu Vašinkovou.

   
 • 8:45  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 9:15  Těškovice

  4. NEDĚLE POSTNÍ
  Za Jiřího Parmu a ochranu Matky Boží pro jeho živou rodinu. Č.107

   
 • 10:00  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 10:30  Tísek

  4. NEDĚLE POSTNÍ
  Za Jana Nohla, manželku Amálii, dceru Annu, zetě Jana, Radka a rodiče z obou stran.

   
 • 14:00  Výškovice

  Křížová cesta

   
11.3.2024 - Po
 • 16:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Tísek

  Za živé a zemřelé členy lidové strany.

   
12.3.2024 - Út
 • 17:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Slatina

  Za všecky kmotřence, dar víry a Boží vedení v celém jejich životě.

   
13.3.2024 - St
 • 16:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Tísek

  Za Drahoslava Kučeru, manželku, sestry, bratra a rodiče.
  Výroční den zvolení Papeže Františka (13.3.2013)

   
14.3.2024 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Antonína Nikla, manželky Marii a Helenu, dceru, syna, zetě, snachu, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 16:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Františka Lichého, manželku, děti a rodiče, zetě, vnuka a celou jeho rodinu. Č.94

   
15.3.2024 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Antonii Lindovskou, manžela, syna, dva zetě, dvě vnučky, Hedviku Richtárovou, manžela, rodiče a za živou rodinu. Č.8

   
 • 17:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Slatina

  Za maminku Marii k dovršení 76 let, poděkování za dar zdraví, za lásku, péči a starostlivost o rodinu a za živou rodinu Mikušovou a Maňákovou.

   
16.3.2024 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Ilonu Palusovou, Irynu Ryšavou, Marii Bartošovou a duše v očistci. Č.87

   
17.3.2024 - Ne
 • 7:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 8:00  Slatina

  5. NEDĚLE POSTNÍ
  Za Jaroslava Havelka, rodiče z obou stran, dva švagry a duše v očistci.
  Dětská mše svatá

   
 • 8:45  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 9:00  Těškovice

  5. NEDĚLE POSTNÍ
  Za živé i zemřelé Josefy a Josefky z farnosti s přímluvou sv. Josefa za jejich rodiny. Č.10
  Dětská mše svatá

   
 • 10:00  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 10:30  Tísek

  5. NEDĚLE POSTNÍ
  Za Ladislava Lazeckého, manželku Aurelii, Annu Richtárovou, manžela Jaroslava a všechny zemřelé členy rodiny s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
  Dětská mše svatá

   
 • 14:00  Výškovice

  Křížová cesta

   
18.3.2024 - Po
 • 16:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Tísek

  sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učitel církve
  Za mládež a nová kněžská a řeholní povolání

   
19.3.2024 - Út
 • 16:00  Tísek

  Slavnost sv.Josefa, snoubenec Panny Marie
  Zadar zdraví, Boží požehnání, ochranu Panny Marie pro všechny Josefy z naší farnosti.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost sv.Josefa, snoubenec Panny Marie
  Za Josefa Drastíka, manželku Andělu a rodiče. Č.250

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost sv.Josefa, snoubenec Panny Marie
  Za Josefa Hrušku, syna Josefa a za celou zemřelou rodinu.

   
20.3.2024 - St
 • 16:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Tísek

  Poděkování Pánu Bohu za dožití 60let života s prosbou k Panně Marii o ochranu, dar zdraví a požehnání pro celou rodinu.

   
21.3.2024 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Rudolfa Stanovského, rodiče, bratry a Hanku Stanovskou.
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 16:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Marii Havrlantovou, manžela, dceru Bohumilu a dva zetě. Č.91
  Litanie k sv. Josefovi

   
22.3.2024 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Radislava Tížka, oboje rodiče a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.198

   
 • 17:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Slatina

  Za Jana Vykypěla, rodiče z obou stran, dva bratry a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu Vykypělovou a Kawulokovou.

   
23.3.2024 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za živou i zemřelou rodinu Krayzlovou, Sýkorovou a sjednocení se v Kristu. Č.116

   
 • 9:00  Tísek

  VELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVEĎ

   
 • 10:30  Těškovice

  VELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVEĎ

   
 • 16:00  Slatina

  VELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVEĎ

   
24.3.2024 - Ne
 • 7:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 8:00  Slatina

  KVĚTNÁ NEDĚLE (Pašijová)
  Za Annu Meleckou, manžela Jaromíra, rodiče z obou stran a zetě Oldřicha.
  Sbírka na opravy kostela 
  Žehnání ratolestí.

   
 • 8:45  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 9:15  Těškovice

  KVĚTNÁ NEDĚLE (Pašijová)
  Za Danuši Urbánkovou, manžela, dceru Jarku a celou živou rodinu. Č.168
  Sbírka na opravy kostela
  Žehnání ratolestí.

   
 • 10:00  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 10:30  Tísek

  KVĚTNÁ NEDĚLE (Pašijová)
  Za Miroslava Nikla a rodiče
  Sbírka na opravy kostela 
  Žehnání ratolestí.

   
 • 14:00  Výškovice

  Křížová cesta

   
25.3.2024 - Po
 • 17:00  Tísek

  Pondělí Svatého týdne
  Poděkování Pánu Bohu za dar života při příležitosti 20letého výročí s prosbou k Panně Marii o ochranu, dary Ducha svatého a dar zdraví do dalších let.
  Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.

   
 • 18:00  Těškovice

  Pondělí Svatého týdne
  Za Adolfa Šaumana, manželku Marii, rodiče a sourozence. Č. 10

   
26.3.2024 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Úterý Svatého týdne
  Za sestru Ludmilu, synovce Lubomíra, rodiče, sourozence a živou rodinu. Č. 94

   
 • 18:00  Slatina

  Úterý Svatého týdne
  Za Ivo Nesrovnala a na jeho úmysly.

   
27.3.2024 - St
 • 17:00  Tísek

  Středa Svatého týdne
  Poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou k Panně Marii o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu.

   
 • 18:00  Těškovice

  Středa Svatého týdne
  Za Antonii Plašilovou, manžela Jaroslava, rodiče a děti. Č.74

   
28.3.2024 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  Zelený čtvrtek
  Za Anežku Lazeckou, manžela Rafaela, rodiče, sourozence a dva zetě. Č.87

   
 • 18:00  Tísek

  Zelený čtvrtek
  Za Hedviku Teglovou, manžela Františka, zetě Lubomíra, rodiče z obou stran a duše v očistci. 

   
29.3.2024 - Pá
 • 9:00  Celá farnost

  Od 9:00 hod. bude kněz navštěvovat nemocné v naší farnosti s udělením svátosti.
  Svůj požadavek zapište v sakristii v kostele.

   
 • 15:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 16:00  Těškovice

  Velký pátek
  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
  Novéna k Božímu milosrdenství (29.3. – 6.4.)
  den přísného půstu

   
 • 17:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Tísek

  Velký pátek
  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
  Novéna k Božímu milosrdenství (29.3. – 6.4.)
  den přísného půstu

   
30.3.2024 - So
 • 11:00  Těškovice

  Adorace u Božího hrobu
  do 15 hodin

   
 • 11:30  Tísek

  Adorace u Božího hrobu
  do 17:30 hodin

   
 • 18:00  Tísek

  VELIKONOČNÍ VIGILIE
  Bílá sobota
   
  Za Ludmilu a Františka Šnytových, dceru, zetě, syna a celou živou rodinu.
  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi

   
 • 20:00  Těškovice

  VELIKONOČNÍ VIGILIE
  Bílá sobota
  Poděkování P. Bohu a P. Marii za vyslyšené prosby, dary sv. Ducha pro celou rodinu, zemřelého manžela, vnuka Ondřeje Lazeckého. Č.181
  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi