Bohoslužby

Bohoslužby farnosti Slatina

Dle data a jednotlivých kostelů farnosti

18.10.2019 - Pá
 • 17:00 Těškovice 

  SVÁTEK sv. Lukáše, evangelisty
  Za Stanislava Moravce, rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu. Č.162

   
 • 18:00 Slatina 

  SVÁTEK sv. Lukáše, evangelisty
  Za Annu Mošovou, rodiče,
  rodinu Bohušovou a duše v očistci.

   
19.10.2019 - So
 • 7:00 Těškovice 

  sv. Pavel od Kříže
  Za Ludvíku Schaumanovou, manžela Josefa, rodiče a sourozence a děti. Č.10

   
20.10.2019 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  29. neděle v mezidobí, Den modliteb za misie
  Za Annu Meleckou, manžela, zetě, rodiče z obou stran,
  Zdeňku Němcovou, manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 9:15 Těškovice 

  29. neděle v mezidobí, Den modliteb za misie
  Za živou rodinu, dar zdraví a Boží požehnání. Č.91

   
 • 10:30 Tísek 

  29. neděle v mezidobí, Den modliteb za misie
  Za Zdenka Richtera, manželku Zdenku a rodiče z obou stran.

   
22.10.2019 - Út
 • 18:00 Slatina 

  Za Evu Kubesovou s prosbou o dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání,
  syna Juraje, rodiče a sourozence z obou stran,
  celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

   
23.10.2019 - St
 • 17:00 Tísek 

  Za Růženu Niklovou, manžela Benedikta a rodiče z obou stran.

   
24.10.2019 - Čt
 • 16:00 Výškovice 

  Za Oldřicha Bendu k prvnímu výročí úmrtí a rodiče.

   
 • 17:00 Těškovice 

  Za Aloise Jaskulu, manželku Jenovefu, dceru a celou rodinu. Č.43

   
25.10.2019 - Pá
 • 17:00 Těškovice 

  Mše svatá pro mládež
  Za Vojtěcha Grygara, manželku, syna, zetě a rodiče. Č.125

   
 • 18:00 Slatina 

  Za Boženu Niklovou, manžela, rodiče z obou stran, švagra,
  rodinu Foltýnovou a duše v očistci.

   
26.10.2019 - So
 • 7:00 Těškovice 

  Za Marii Vyležíkovou, manžela, syna, snachu a vnuka. Č.160

   
 • 8:00 Těškovice 

  Dušičková svatá zpověď

   
 • 10:30 Tísek 

  Dušičková svatá zpověď

   
 • 14:00 Slatina 

  Dušičková svatá zpověď

   
27.10.2019 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  30. neděle v mezidobí
  Dětská mše svatá
  Za Teodora Sochorka a živou rodinu.

   
 • 9:15 Těškovice 

  30. neděle v mezidobí
  Dětská mše svatá
  Za Karla Řeháčka, manželku, vnuka a zbytek rodiny. Č.144

   
 • 10:30 Tísek 

  30. neděle v mezidobí
  Dětská mše svatá
  Za Marii Hozovou, manžela, dva zetě a duše v očistci.

   
28.10.2019 - Po
 • 17:00 Těškovice 

  SVÁTEK sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Za Josefa a Marii Hruškové, rodiče, sourozence a rodinu. Č.197

   
29.10.2019 - Út
 • 18:00 Slatina 

  Za Jakuba Valentu a jeho rodinu s prosbou o Boží vedení.

   
30.10.2019 - St
 • 17:00 Tísek 

  Za Pavlu Honovou, manžela, dceru, dva syny, snachu a duše v očistci.

   
31.10.2019 - Čt
 • 16:00 Výškovice 

  Za Marii Jedličkovou, manžela Jana, syna Jiřího, dceru Emilii, zetě Leopolda, snachu Annu a vnuka Miroslava.

   
 • 17:00 Těškovice 

  Za Hedviku Kupkovou, syna, manžela, snachu a duše v očistci. Č.160

   
1.11.2019 - Pá
 • 16:00 Tísek 

  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  Za Františka Mazura, dvě manželky, sourozence, dceru, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 17:00 Těškovice 

  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  Za Hedviku Juchelkovou, manžela Josefa, dcery a zetě. Č.107

   
 • 18:00 Slatina 

  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  Za Jana Gebauera, rodiny Veselkovou, Krejčí, Gebauerovou, Ostrožlikovou, prosbu o podporu lásky, zdraví a energetické čistoty.

   
2.11.2019 - So
 • 8:00 Slatina 

  Památka zesnulých
  Přede mši svatou čtení otčenášků
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a na úmysl otce svatého.

   
 • 9:15 Těškovice 

  Památka zesnulých

  Přede mši svatou čtení otčenášků
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a na úmysl otce svatého.

   
 • 10:30 Tísek 

  Památka zesnulých
  Přede mši svatou čtení otčenášků
  Za Hedviku Jedličkovou, manžela Františka, zetě Vladimíra a rodiče z obou stran.

   
 • 14:00 Výškovice 

  Dušičková pobožnost na hřbitově ve Výškovicích.

   
 • 15:00 Slatina 

  Dušičková pobožnost na hřbitově ve Slatině

   
3.11.2019 - Ne
 • 8:00 Slatina 

  31. neděle v mezidobí
  Za živé a zemřelé farníky z Nového Světa (krmášová mše).

   
 • 9:15 Těškovice 

  31. neděle v mezidobí
  Za Václava Juchelku, manželku Martu, jejich rodiče, sourozence a za živou rodinu. Č. 18

   
 • 10:30 Tísek 

  31. neděle v mezidobí
  Za Františku Lazeckou, manžela Josefa, syna Zdeňka, vnuka Milana, snachu Jarku a rodiče z obou stran.

   
 • 14:00 Tísek 

  Dušičková pobožnost na hřbitově v Tísku.

   
 • 15:00 Těškovice 

  Nešpory v kostele, průvod a pobožnost na hřbitově v Těškovicích.