Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 27. prosince 2020

Usnesení vlády České republiky

církev.cz 

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou

Právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Svateb a pohřbů se týká

Účast na svatbě a pohřbu tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 15 osob.

V případě pohřbu nebo  zaopatřování neprodleně volejte na telefonní číslo 731 625 810.

Bohoslužby je také možné sledovat ve sdělovacích prostředcích (TV Noe, TV Lux, Rádio Proglas) nebo online přes internet a den Páně tak slavit v rodinném kruhu.

27.1.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Amálii Nohlovou, manžela Jana, dceru Annu, zetě Jana a Radka a rodiče z obou stran.

   
28.1.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Památka sv. Tomáše Akvinského
  Za Josefa Pituchu, manželku Elišku, syna Vladimíra, rodiče Anežku a Antonína, bratry Karla a Leopolda, sestry Annu a Helenu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Památka sv. Tomáše Akvinského
  Za Vojtěšku Fuksikovou, manžela, dceru a zetě. Č.79

   
29.1.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Poděkování za dar života 35 let a dary Ducha svatého. Č.250
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Za Josefa a Marii Stanovských, dceru Marii, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.

   
30.1.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za manžely Jarinovy, Kupkovy, Bělovy a za zemřelou přízeň. Č.116

   
 • 18:00  Slatina

  Za Marii Stanovskou, manžela Bohuše, za dceru Hanku, za rodiče a stařečky a živou rodinu.
  Mše svatá s nedělní platností.

   
31.1.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  4. neděle v mezidobí
  sv. Jan Bosco
  Za Františka a Štěpánku Zajícovy, syna Milana, duše v očistci a živou rodinu.
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  4. neděle v mezidobí
  sv. Jan Bosco

  Za Františku Sýkorovou k nedožitým 80. narozeninám a ochranu Boží pro živou rodinu. Č.106
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  4. neděle v mezidobí
  sv. Jan Bosco

  Za Zdenku a Lubomíra Richtárovy, syna Zdenka, Lubomíra, vnučku Naďu a rodiče z obou stran.
  Dětská mše svatá

   
2.2.2021 - Út
 • 16:00  Tísek

  Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Hromnice

  Za Hedviku Dluhošovou, zetě a duše v očistci.
  Světový den zasvěceného života.

   
 • 17:00  Těškovice

  Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Světový den zasvěceného života.
  Hromnice

   
 • 18:00  Slatina

  Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Za Marii Stanislavovou a celou rodinu Vašinkovou.
  Svatoblažejské požehnání (Světový den zasvěceného života)
  Hromnice

   
3.2.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Sv. Blažej
  Za Jiřího Dluhoše, sourozence, švagrové, rodiče a duše v očistci.
  Svatoblažejské požehnání

   
4.2.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Adolfa Lazeckého, manželku, dceru, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Karolínu a Františka Režné, sourozence a děti. Č.43
  Svatoblažejské požehnání

   
5.2.2021 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Památka sv. Agáty
  Za dar života 85 let, poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie. Č.184

   
 • 18:00  Slatina

  Památka sv. Agáty
  Za rodiče Sasovy a Humeníkovy, bratra Jana a Michala, švagrové Helenu a Marii, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
6.2.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů
  Litanie k P. Marii

  Za Radima Kotalu, rodiče a bratra Josefa. Č.10

   
 • 18:00  Slatina

  Na úmysl poděkování za 75 let života, požehnání a zdraví do dalších let a živou rodinu
  Mše svatá s nedělní platností.

   
7.2.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  4. neděle v mezidobí
  Za Františka Piku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

   
 • 9:15  Těškovice

  4. neděle v mezidobí
  Za Ludvíka Krče a přízeň. Č.185

   
 • 10:30  Tísek

  4. neděle v mezidobí
  Za Pavlu a Františka Satkovy, dceru Irenu, zetě Zdenka, Jana a rodiče.

   
21.2.2021 - Ne
 • 8:00 

  Sbírka "Haléř svatého Petra"