Bohoslužby

Nyní je třeba se vrátit do kostelů!

…Padají omezení počtu účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše touha
po účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být u toho“, když
se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny…Nyní je před námi úkol přivést i ty, které ještě ovládá strach,
nebo pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše svaté v kostele… (arcibiskup Jan Graubner)

Účast na bohoslužbě je podmíněna splněním řady hygienických pravidel. Za jejich dodržování budou zodpovědni všichni účastních bohoslužby.

Hygienická pravidla realizace mše svaté

5.7.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
  Za Františka Jedličku, syna, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 9:15       Těškovice

  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
  Poděkování za 50 let života, s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie do dalších let. Č. 56

   
 • 10:30       Tísek

  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
  Hlavní pouť

  Za Růženu Niklovou, manžela Benedikta a rodiče z obou stran.

   
6.7.2020 - Po
 • 7:00       Těškovice

  Za Františka Režného, rodiče a sourozence. Č. 43

   
10.7.2020 - Pá
 • 16:00       Tísek

  Za Josefa Holaně, manželku Annu, sourozence, rodiče z obou stran a za Jana Nykše, manželku Jarmilu, dceru Věru manžela Karla a duše v očistci.

   
 • 17:00       Těškovice

  Za Petra Hozu, otceRadomíra a za živou rodinu. Č. 36

   
 • 18:00       Slatina  
11.7.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy

  Litanie k P. Marii
  Za Marii Bartošovou, Irynu Ryšavou, Ilonu Palusovou a duše v očistci. Č. 87

   
12.7.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  15. neděle v mezidobí
  Na úmysl poděkování Pánu Bohu za 90 roků života, za rodiče, bratra a celou živou rodinu.

   
 • 9:15       Těškovice

  15. neděle v mezidobí
  Poděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie Ustavičné pomoci a za zemřelého manžela. Č. 112

   
 • 10:30       Tísek

  15. neděle v mezidobí
  Za Ladislava Nikla, rodiče a za Otýlii Hájkovou a manžela.

   
17.7.2020 - Pá
 • 16:00       Tísek

  Za rodinu Richtárovou, Maturovou a duše v očistci.

   
 • 17:00       Těškovice

  Za Jaromíra Martiníka, rodiče, bratra Josefa a Boží požehnání pro jeho živou rodinu. Č. 98

   
 • 18:00       Slatina

  Za Hanku Stanovskou, tchána a živou rodinu.

   
18.7.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Za Miloše Hozu, manželku Bohumilu, rodiče, bratry a švagrové. Č. 167

   
19.7.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  16. neděle v mezidobí
  Za Františka Kubesu a manželku Ludmilu, syna Františka, zetě Miloše a Petra, snachu Evu a vnuka Juraje, rodiče a sourozence z obou stran, rodiny Kúdelkovou, Jozkovou, Matiaškovou, Rozehnalovou a duše v očistci.

   
 • 9:15       Těškovice

  16. neděle v mezidobí
  Za Aloise Kudrnu, oboje rodiče, bratry a za celou živou rodinu. Č. 86

   
 • 10:30       Tísek

  16. neděle v mezidobí
  Za Marii Vajdovou, manžela Jana a rodiče z obou stran.

   
22.7.2020 - St
 • 17:00       Tísek

  Svátek sv. Marie Magdalény
  92. výročí vysvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Tísku.

   
23.7.2020 - Čt
 • 17:00       Těškovice

  Svátek sv. Brigity, patronky Evropy
  Litanie k sv. Josefovi
  Za Františku Hrnčířovou, manžela Vladimíra a dceru Ludmilu Kubečkovou. Č. 143

   
24.7.2020 - Pá
 • 17:00       Těškovice

  Za Radomíra Kupku, oboje rodiče a za celou živou rodinu. Č. 38

   
 • 18:00       Slatina

  Za Radima Kotalu, rodiče, bratra Josefa, prarodiče z obou stran, rodinu Dostálovou a duše v očistci.

   
25.7.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Svátek sv. Jakuba, apoštola
  Za Aloisii Lindovskou, manžela Karla, syna, dceru, zetě a duše v očistci. Č. 61

   
26.7.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  17. neděle v mezidobí
  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
  Za Annu Bohdálkovou, rodiče, švagra Vítězslava, Miloše Hermana, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15       Těškovice

  17. neděle v mezidobí
  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
  Za živé i zemřelé Anny z naší farnosti s přímluvou sv. Anny za jejich rodiny. Č. 10

   
 • 10:30       Tísek

  17. neděle v mezidobí
  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
  Za Milušku Kupkovou, dceru Helenku, švagry Otu a Mirka a rodiče.

   
 • 15:00       Kaplička sv.Anny

  Pobožnost u kapličky sv. Anny na Městském kopci mezi Tískem a Bílovcem.

   
31.7.2020 - Pá
 • 16:00       Tísek

  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
  Za Rafaela Lindovského a Vojtěžku Cahelovou.

   
 • 17:00       Těškovice

  Památka sv. Ignáce z Loyoly
  Za Andělu a Josefa Drastíkovy, rodiče, sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu. Č. 10

   
 • 18:00       Slatina

  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

   
1.8.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Památka sv. Alfonsa z Liguori
  Litanie k P. Marii
  Za Miroslava Satka a jeho živou rodinu. Č. 87

   
2.8.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  18. neděle v mezidobí
  Za Aloise Štilnera a manželku, syna Ladislava a manželku, syna Miroslava, pravnuka Adamka, duše v očistci a živou rodinu

   
 • 9:15       Těškovice

  18. neděle v mezidobí
  Za Antonína Krayzla, rodiče, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro jeho živou rodinu. Č. 6

   
 • 10:30       Tísek

  18. neděle v mezidobí
  Za Ludmilu Kánovou a zemřelou rodinu Kánovou a Mazurovou.