Bohoslužby

Bohoslužby budou probíhat dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

 

29.1.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  4. neděle v mezidobí
  Za Františka a Štěpánku Zajícovy, syna Milana, duše v očistci a živou rodinu. 
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  4. neděle v mezidobí
  Za Karla Řeháčka, manželku Hedviku, snachu, zetě a vnuka Káju. Č.197 
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  4. neděle v mezidobí
  Za Amalii Nohlovou, manžela Jana, dceru Annu, zetě Jana a Radka a rodiče z obou stran.
  Dětská mše svatá

   
30.1.2023 - Po
 • 16:00  Tísek

  Sv. Martina, panna a mučednice
  Za duše které čekají na Boží milosrdenství.

   
31.1.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  sv. Jan Bosko, kněz
  Za zemřelého Petra Malčíka, za dar útěchy pro dceru s rodinou, rodiče a ostatní pozůstalé.

   
1.2.2023 - St
 • 16:00  Tísek

  Za dar zdraví, ochranu panny Marie pro všechny nemocné z naší farnosti 
  Mše svatá za nemocné z naší farnosti

   
2.2.2023 - Čt
 • 16:00  Tísek

  Uvedení Páně do chrámu, Hromnice
  Za Hedviku Dluhošovou, zetě, a duše v očistci.
  Žehnání svíček.
  Světový den zasvěceného života.

   
 • 17:00  Těškovice

  Uvedení Páně do chrámu, Hromnice 
  Za Václava Lindovského, dar věčného života. Č. 10
  Žehnání svíček.
  Světový den zasvěceného života.

   
 • 18:00  Slatina

  Uvedení Páně do chrámu, Hromnice
  Za Josefa a Marii Stanovských, dvě dcery, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci. 
  Žehnání svíček.  
  Světový den zasvěceného života.

   
3.2.2023 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Adorace k Nejsvětější Svátosti Oltářní

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Blažej, biskup a mučedník
  Za Ludvíka Krče, manželku a oboje rodiče, sestru, švagra a synovce. Č. 185
  Po mši svaté: Svatoblažejské požehnání

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Blažej, biskup a mučedník
  Za manžela Juraje, rodiče Sasovy a Humeníkovy, bratra Jana a Michala, švagrové Helenu a Marii, Helenu Chlobákovou a živou rodinu.
  Po mši svaté: Svatoblažejské požehnání

   
4.2.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Karlu Satkovou, manžela, syna a vnučku. Č.87 
  Litanie k P. Marii

   
5.2.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  5. neděle v mezidobí
  Za Helenu Bohdálkovou, manžela, dceru, zetě, rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.
  Sbírka na opravu kostela

   
 • 9:15  Těškovice

  5. neděle v mezidobí 
  Za Josefa Kupku, rodiče, Boží požehnání a ochranu P. Marie. Č.57
  Sbírka na opravu kostela

   
 • 10:30  Tísek

  5. neděle v mezidobí
  Za Pavlu a Františka Satkových, dceru Irenku, zetě Zdenka, Jana a rodiče.
  Po mši svaté: Svatoblažejské požehnání
  Sbírka na opravu kostela

   
6.2.2023 - Po
 • 16:00  Tísek

  sv. Pavel Miki a druhové, mučedníci
  Za skutečné lidské bratrství.

   
7.2.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  Za Jarmilu a Františka Lubojackých, za víru a lásku v rodinách jejich dětí a vnoučat.

   
8.2.2023 - St
 • 16:00  Tísek

  sv.Josefína Bakhita, panna
  Za Jiřího Dluhoše, sourozence, švagrové a rodiče.

   
9.2.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv. Apollonie, panna a mučednice
  Za Josefa a Marii Veselkovy, za nedožitých 90 let života a za celou živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Apollonie, panna a mučednice
  Za Věru Duškovou, manžela, rodiče, sourozence, synovce a celou rodinu. Č.94

   
10.2.2023 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Scholastika, panna, řeholnice
  Za Vlastu Grygarovou, manžela Rudolfa, syna, zetě a celou rodinu. Č.201

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Scholastika, panna, řeholnice
  Za Čestmíra Vajdu, jeho rodiče, sourozence, snachu Zdenku a zetě Jarka a celou živou rodinu.

   
11.2.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Panna Maria Lurdská
  Za Marii Katalovou, manžela, syny. Č.10
  Udělení svátosti pomazání nemocných.
  Světový den nemocných

   
 • 8:00  Farnost

  Od 8:00 hod. bude kněz navštěvovat nemocné v naší farnosti s udělením svátosti. 
  Svůj požadavek zapište ve svém kostele.

   
12.2.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  6. neděle v mezidobí
  Za Viktora Večerka, manželku Marii, zetě Zdeňka, švagra Drahomíra, rodiče z obou stran, prarodiče, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  6. neděle v mezidobí
  Za manželku Margitu Pospíšilovou a její živou rodinu. Č.114

   
 • 10:30  Tísek

  6. neděle v mezidobí
  Za Antonii Lindovskou, dva manžely, syna, dcery a zetě.

   
13.2.2023 - Po
 • 16:00  Tísek

  sv. Kateřina Ricciová
  Za Josefa Dluhoše, manželku Danušku, zetě, švagra a rodiče z obou stran.
  Udělení svátosti pomazání nemocných

   
14.2.2023 - Út
 • 17:00  Těškovice

  sv.Valentin, kněz a mučedník
  Za Romana Sochorka, Vandu Kosovskou a celou živou rodinu. Č.208

   
 • 18:00  Slatina

  sv.Valentin, kněz a mučedník
  Za učitele, spolužáky, trenéry a spoluhráče z hokeje.
  Udělení svátosti pomazání nemocných.

   
15.2.2023 - St
 • 16:00  Tísek

  blah. Bedřich Bachstein a druhové, mučedníci
  Za Ludku a Miroslava Franekových, vnučku Nikolku a zemřelou rodinu z obou stran.

   
16.2.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv.Juliána, panna a mučednice
  Za Zdeňku Kubánkovou, rodiče, dva bratry a za Jana a Annu Kubánkovy, dvě dcery a dva zetě a duše v očistci.
  Litanie k sv. Josefovi
  Udělení svátosti pomazání nemocných.

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Juliána, panna a mučednice
  Za Karla Krayzla, manželku Ludmilu, syny, zemřelou rodinu. Č.116
  Litanie k sv. Josefovi

   
17.2.2023 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Alexius a druhové
  Za Ludmilu Režnou, manžela Františka a syna Pavla. Č.43

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Alexius a druhové
  Za Marii Kotalovou, manžela Drahomíra, rodiče a sourozence z obou stran, syny Josefa a Radima, rodinu Kotalovou a Dostálovou, duše v očistci a živou rodinu.

   
18.2.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  sv. Simeon
  Za nemocnou vnučku Lucii a ochranu Panny Marie na její cestě. Č. 2

   
19.2.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  7. neděle v mezidobí
  Za Pavla Kocurka, Jiřího Kocurka, manželku, syna Karla Scholastra, manželku, 3 syny, Hugo Schindlera, manželku, rodinu Přibylovou a Schindlerovou a za živou rodinu.  
  Sbírka „Haléř svatého Petra“

   
 • 9:15  Těškovice

  7. neděle v mezidobí
  Poděkování k životnímu jubileu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu. Č.211
  Sbírka „Haléř svatého Petra“

   
 • 10:30  Tísek

  7. neděle v mezidobí
  Za Annu Niklovou, manžela Miroslava, zetě Jana, švagra, švagrové a rodiče z obou stran.
  Sbírka „Haléř svatého Petra“

   
20.2.2023 - Po
 • 16:00  Tísek

  Za řeholnice a zasvěcené ženy.

   
21.2.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  sv. Petr Damiani, kardinál, biskup a učitel církve
  Za Julii a Ingeborg a celou rodinu Tschörchovou.
  Po mši svaté Adorace k Nejsvětější svátostí oltářní.

   
22.2.2023 - St
 • 16:00  Tísek

  Popeleční středa
  Za Ericha Dluhoše, sestru, švagra a rodiče.
  Den přísného půstu

   
 • 17:00  Těškovice

  Popeleční středa
  Za Marii Juchelkovou, manžela a dceru Evu. Č.183
  Den přísného půstu

   
 • 18:00  Slatina

  Popeleční středa 
  Za otce Piotra, farní společenství, otce Klementa, biskupa Martina a nová kněžská a řeholní povolání v naší diecézi.  
  Den přísného půstu

   
23.2.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Petra Balhara, rodiče, sestru, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Antonína Lindovského, oboje rodiče a Boží požehnání. Č.95

   
24.2.2023 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Antonína Krayzla a celou přízeň. Č.178 
  Mše svatá pro mládež

   
 • 17:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Slatina

  Za Svatopluka Cibulku, jeho sestru, rodiče a celou živou rodinu.

   
25.2.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Annu Richterovou, manžela Josefa, rodiče, sestru Ludmilu a dva zetě. Č.87

   
26.2.2023 - Ne
 • 7:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 8:00  Slatina

  1. neděle postní
  Za zemřelé Jiřího Kořístku, Jiřinu Kořístkovou, Libuši Šigutovou, Jaroslava Zajíčka, Antonína Zajíčka, Pavla Smítala a Vojtěcha Koutného.

   
 • 8:45  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 9:15  Těškovice

  1. neděle postní
  Za Aloise Sedláka a jeho živou rodinu. Č.107
  Dětská mše svatá

   
 • 10:00  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 10:30  Tísek

  1. neděle postní
  Za Blaženu Richtárovou, manžela Bedřicha, sourozence Annu, Josefa, Miroslava a rodiče.
  Dětská mše svatá

   
 • 14:00  Výškovice

  Křížová cesta

   
27.2.2023 - Po
 • 16:00  Tísek

  sv. Řehoř z Nareku
  Za Ludmilu Vřeskou, manžela, dcery, syny, zetě a duše v očistci.

   
28.2.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  sv. Roman, opat
  Na poděkování za dožití životního jubilea 80 let s prosbou k Panně Marii o ochranu celé živé rodiny.