Sbor

Smíšený sbor v Těškovicích vznikl v roce 2011. Jeho členové jsou vesměs také členy divadelní souboru Berani. A právě oni byli tvůrci nápadu založit sbor v těškovickém kostele, aby obohatil sváteční bohoslužby.

Sbor tvoří 16 členů:

Zdeněk Lazecký- bas                                Ivan Lindovský- bas

Jiří Krayzel- tenor                                    Jiří Drastík- tenor

Jiří Řeháček- tenor                                  Vít Režný- tenor

Božena Lindovská- alt                             Jindřiška Režná- alt

Jiřina Vrublová- alt                                  Kamila Vavrečková- alt

Magda Krayzlová- alt                               Soňa Ulmannová- soprán

Dagmar Krayzlová- soprán                     Magda Sroková- soprán

Markéta Vavrečková- soprán                 Marie Vyležíková- varhany

První vystoupení sboru proběhlo o Vánocích roku 2011, kdy jsme zpívali nádhernou latinskou koledu Adeste Fideles. Dále jsme zpívali u příležitostí velkých liturgických svátků, jako jsou Velikonoce, Slavnost Nanebevstoupení Panny Marie, Vánoce. Nově bychom chtěli zpívat také o slavnosti sv. Václava.

 V našem repertoáru se objevují skladby H. E. Barangera (Aleluja, sláva, chvála), A. Michny (Na bubny, trouby, píšťaly; Plesej všechno stvoření), G. Liedeburcha (Surrexit Christus Hodie), J. Arcadelta (Ave Maria), vánoční koledy A. Tučapského.

 Sbor zpívá za doprovodu varhan a houslí, na které jej hraje Barča Vojtkuláková.