Ministerstvo zavádí od 10.9.2020 roušky ve všech vnitřních prostorách po celé ČR

...ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště. Z tohoto nařízení vyplývá, že jsou povinné roušky v prostorách kostelů pro účastníky bohoslužeb. Roušku je možné sundat před přijetím svatého přijímání...

Číst více

O pedagogice získávání chybujícího bratra

...Evangelium této neděle (srov. Mt 18,15-20) je vzato ze čtvrté Ježíšovy promluvy v Matoušově podání, známé jako „komunitní“ nebo „církevní“ poučování apoštolů. Dnešní úryvek mluví o bratrském napomenutí a vybízí nás uvažovat o dvojí dimenzi křesťanského života: té komunitní, jež vyžaduje ochranu společenství, jednoty církve, a té osobní, která ukládá pozornost a respekt vůči každému individuálnímu svědomí...

Číst více

Otec Piotr: Léto

Po zvláštní koronavirové době a karanténě nastává léto. Léto roku 2020. V denním tisku a časopisech se již objevuje plno článků a zamyšlení nad tím, co nám vlastně uplynulé období přineslo a co vzalo. Čím pro nás bylo?...

Číst více

Katecheze papeže Františka z 24.6.2020, Modlitba Davida

...V našem cyklu katechezí o modlitbě se dnes setkáme s králem Davidem. Od chlapeckých let miláček Boží byl vybrán k jedinečnému poslání, jež má ústřední místo v dějinách Božího lidu a samotné naší víry. V evangeliích bývá Ježíš vícekrát nazýván „Synem Davidovým“. Narodil se totiž jako on v Betlémě. Z Davidova pokolení podle příslibu vzejde Mesiáš: Král, který je naprosto podle Božího srdce, dokonale poslušný Otci a věrně naplňuje Jeho plán spásy...

Číst více