Farnost ve Slatině nabízí pro své farníky účast na Svatém smíření i Eucharistii

...Nařízení umožňující pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně do dvou osob, při dodržení organizačních a hygienických pravidel, umožňuje také přijetí Eucharistie a Svátosti smíření...

..Přes tuto velmi obtížnou situaci nabízí Římskokatolická farnost ve Slatině pro své farníky účast na Svatém smíření i na Eucharistii...

Číst více

Katecheze papeže Františka z 7.10.2020, Modlitba Eliáše

...Navážeme dnes na katecheze o modlitbě, které jsme přerušili katechezemi věnovanými péči o stvoření. Budeme tedy pokračovat a nyní se setkáme s jednou z nejúchvatnějších postav celého Písma svatého: prorokem Eliášem. Překračuje hranice svojí doby, a můžeme jej zaznamenat také v několika evangelních epizodách. Objevuje se po Ježíšově boku spolu s Mojžíšem ve chvíli Proměnění (srov. Mt 17,3). A poukazuje na něho sám Ježíš, aby dodal vážnosti svědectví Jana Křtitele (srov. Mt 17, 10-13)...

Číst více

Sbírka For Help – Autismus

Drazí farníci, chtěla bych vás informovat, že naše farnost Slatina a Tísek se zapojila do výběru finančních prostředků na pomoc lidem s autismem prostřednictvím společnosti FOR Help, z.s., Porubská 674/72, Poruba, Ostrava, IČ 04138350. 

Číst více