Vzkříšení

...Ježíš žil reálný život v reálném čase. Pro nás, křesťany, je každoroční nové Vzkříšení možnost ukřižovat v sobě starého člověka s jeho mnoha hříchy, chybami a slabostmi a vzkřísit člověka nového, lepšího, který si o něco více uvědomuje svoji pravou roli v pozemském životě...

Číst více

Zrada

..Za 30 stříbrných slíbil, že přivede Ježíše na místo, kde nebudou zástupy lidí. Dokonce Ježíše políbil, aby jej tím označil pro vojáky, kteří netušili, kdo z přítomných je Ježíš. Vlastně i Petr zradil - třikrát Ježíše zapřel. A v Getsemanech při modlitbách Petr, Jan i Jakub usnuli, přestože je Ježíš žádal o společnou modlitbu...

Číst více

Křížová cesta v Tísku

Poslední mše svatá v měsíci je v naší farnosti věnována dětem, a protože máme nyní dobu postní, vydali jsme se s dětmi i na křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista...Za zpěvu písně "JEŽÍŠI TICHÝ BERÁNKU, SMILUJ SE NAD NÁMI"...

Číst více

Závist ničí nás samé – Protilátkou vůči závisti je vděčnost

...Navíc závist nejenže nahlodává dobrou vůli mezi lidmi, ale také ničí radost z toho, co člověk sám má nebo umí. Ovládne-li něčí srdce závist, vždycky se projeví i v jeho vnitřním vnímání všeho kolem. Závistivých myšlenek se bohužel nelze snadno zbavit; vyžaduje to skutečné obrácení a zřeknutí se jich. Potom je nutné nahradit staré vnitřní vnímání novým, zdravým...

Číst více