Katecheze papeže Františka 18.11.: Panna Maria, žena modlitby

...V našem cyklu katechezí o modlitbě se dnes setkáme s Pannou Marií, ženou modlitby. Maria se modlila. Ještě když ji svět nezná a je prostou dívkou, zasnoubenou s mužem z Davidova domu, Maria se modlí. Můžeme si představit mladou dívku z Nazareta, pohrouženou do mlčení v ustavičném dialogu s Bohem, který jí záhy svěřil poslání. Ona je milostiplná a neposkvrněná od početí, ale dosud nic neví o svém netušeném a mimořádném poslání a rozbouřeném moři, na které se má vydat...

Číst více

Sbírka FOR Help

...Uběhl měsíc a přesto, že jsme omezeni současnou situací způsobenou covidem a nemůžeme se setkávat, podařilo se vybrat z vašich příspěvků částku 720 Kč, kterou jsem odeslala na účet společnosti FOR Help...

Číst více

Katecheze papeže Františka, 4.11.2020: Ježíš, učitel modlitby

...Během svého veřejného života Ježíš ustavičně vyhledává posilu v modlitbě. Evangelia popisují, jak se uchyluje na odlehlá místa, aby se modlil. Jedná se nicméně o střídmé a diskrétní postřehy, díky nimž si pouze můžeme představovat, jak mohly ony rozhovory v modlitbě vypadat. Jasně však dosvědčují, že i ve chvílích nejvyššího zájmu o chudé a nemocné Ježíš nezanedbával svůj vnitřní dialog s Otcem. Čím více se nořil do lidské nouze, tím více vnímal nezbytnost odpočinku v trojičním společenství, návratu k Otci a Duchu...

Číst více

Katecheze papeže Františka, 28.10.2020: Ježíš, muž modlitby

...V našem cyklu katechezí o modlitbě jsme prošli Starý zákon a nyní přistupujeme k Ježíši, který se modlí. Svoje veřejné poslání zahájil křtem v řece Jordán. Této události přikládají evangelisté svorně zásadní důležitost. Vyprávějí o tom, jak byl veškerý lid usebrán v modlitbě , a upřesňují, že zřejmým znakem tohoto shromáždění bylo pokání (srov. Mk 1,5; Mt 3,8). Lid přicházel k Janovi, aby přijal křest na odpuštění hříchů, což je výraz kajícnosti a obrácení...

Číst více

Farnost ve Slatině nabízí pro své farníky účast na Svatém smíření i Eucharistii

...Nařízení umožňující pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně do dvou osob, při dodržení organizačních a hygienických pravidel, umožňuje také přijetí Eucharistie a Svátosti smíření...

..Přes tuto velmi obtížnou situaci nabízí Římskokatolická farnost ve Slatině pro své farníky účast na Svatém smíření i na Eucharistii...

Číst více