Bůh dokáže i ze zla vyvodit dobro

Kristův kříž proměnil smysl utrpení

Kristův kříž proměnil smysl každé lidské bolesti a utrpení. Utrpení již nevnímáme jako bezvýchodný trest či prokletí. Potom, co Boží syn vzal utrpení na sebe, bylo od kořene proměněno a vykoupeno. 

Číst více

Zabydlujeme se na provazovém mostě

...Lidé se ale k Bohu obrátili zády a „schovali“ se před ním. Přestali s ním počítat. Chtěli si vystačit sami. Ale zůstaly v nás ony nekonečné touhy srdce a stesk po naplnění… Lidé se tak bohužel snaží touhy svého srdce naplňovat na vlastní pěst a na úkor druhých. A mají stále málo. Pochopitelně...

Číst více

Dovolená není jen přestávka od práce

...Dovolená není jen přestávka od práce. Je to čas k obnovení našich sil fyzických i psychických – tedy čas odpočinku, občerstvení. Ale také čas uvědomit si a prožít šíři a bohatost života. Teprve zastavení, změna rytmu, vystoupení za zajetých kolejí k tomu vytváří prostor. Bez tlaku neodkladných záležitostí mi může dojít, co je důležité, co jsem přehlížel...

Číst více

Vzkříšení

...Ježíš žil reálný život v reálném čase. Pro nás, křesťany, je každoroční nové Vzkříšení možnost ukřižovat v sobě starého člověka s jeho mnoha hříchy, chybami a slabostmi a vzkřísit člověka nového, lepšího, který si o něco více uvědomuje svoji pravou roli v pozemském životě...

Číst více