Věžní hodiny

Vyhotovení prvních věžních hodin a jejich instalace spadá do období působení pana faráře P. Jindřicha Deneše a P. Karla Šamárka. Více se dozvídáme od pana Jana Poláška, který pracoval v železárnách ve Vítkovicích jako mechanik měřící a regulační techniky. Jednou odnášel k opravě přístroj do centrální dílny v závodě a tam se setkal s tvůrcem našich věžních hodin . panem Trojákem. Ten vyhotovil a instaloval těškovický věžní stroj. Šlo čistě o amatérsky vyhotovené, ale důmyslně provedené zařízení za použití renovovaných odpadních součástí. Výrobce byl skutečně nadšencem pro takovou práci. Zařízení ve věží bylo vystaveno častým změnám teploty a vlhkosti vzduchu a nemohlo dlouho odolávat těmto účinkům. Vlivem těchto změn se  zařízení postupně stávalo nepřesné. Potřebovalo časté úpravy přímo na věži. Rovněž výpadek elektrického proudu způsobil zastavení stroje a bylo nutné stroj opětovně spustit a seřídit všechny čtyři ciferníky. provoz a obsluhu stroje prováděl pan Jan Polášek (Těškovice č.p. 103).

Historicky jde o první věžní hodiny na našem kostele zhotovené s amatérským umem a ověnčené trpělivosti obsluhy s jejich provozováním. Přesto se první věžní hodiny zapsaly do historie kostela i obce. 

Po konzultaci barev podle vzorníku barev RAL se vyrobil číselník, který se nechal pozlatit 24 karátovým zlatem včetně ručiček. Vlastní realizace proběhla dle požadavků stavební firmy po natření fasády pomocí vysokozdvižné plošiny. Nainstalovaly se ručkové převody, centrální převod MQ4, řídící hodiny TONY, které jsou napojeny na centrální převod. Dále se nainstalovalo odbíjecí kladivo pro odbíjení hodin na zvon.

O měření času.pdf