Prvokomunikanti

Ježíš je nám blízko, je Boží Syn, ukázal nám, jaký nás Bůh miluje. Pomáhá nám,  když bloudíme. Chceme přijmout Pána Ježíše do svého srdce, abychom mohli žít ve vzájemné lásce a také bojovat proti pýše a nenávisti. Přijď k nám, Pane Ježíši, a zapal v nás svou lásku, ať jsme příkladem pro ostatní děti a naše bližní. Pomáhej nám v každodenních starostech. Kéž nikdy neopustíme stopy Tvé cesty!

K prvnímu sv. přijímání ve školním roce 2015/2016 se připravují tyto děti:

Prvokomunikanti-2016
Prvokomunikanti-2016

Ke stažení:

Příprava na svátost smíření pro děti

Průběh svátosti smíření pro děti

 

Ježíši, Ty jsi pokrm, který dává život. 
Ty jsi nápoj, který občerstvuje a posiluje. 
Díky, Ježíši, za dar Tvé nesmírné lásky. 
Připrav mé srdce, abych Tě přijal(a) s vděčností 
a abych dokázal(a) vnímat Tvou přítomnost a Tvé přátelství. 
Požehnej mým rodičům i všem, které mám rád(a) a celému světu. 
Dej, aby Tě všechny děti mohly poznat a přijmout Tě ve svatém příjímání.