Slavní rodáci

ING. FRANTIŠEK LAZECKÝ

František Lazecký, básník

* 18. srpna 1905, Tísek

+ 16. listopadu 1984, Praha

básník, spisovatel, esejista a překladatel, rodák z Tísku

P. OTTO LEV STANOVSKÝ

Lev Stanovský
Lev Stanovský jako mladý kaplan

* 8. listopadu 1882, Slatina u Bílovce

+ 5. prosince 1945, Praha

vychovatel synů Františka Ferdinanda d´Este

P. JUDr. FRANTIŠEK JEDLIČKA

P. František jedlička
P. František Jedlička

* 31. května 1884, Tísek

+ 24. února 1968, Frýdek

doktor práv a konzistorní rada z Tísku

Vzpomínky P. Františka Jedličky

P. ALOIS LAZECKÝ

p. Alois
P. Alois Lazecký

* 12. září 1891

+ 22. května 1971

kněz řádu Společnosti Božího Slova