Příprava snoubenců

SvatbaVstup do svátosti manželství je jedním z nejkrásnějších životních kroků, který svědčí o ochotě darovat se s důvěrou druhému člověku.

Ochota sdílet bez podmínek svůj vlastní život s milovaným partnerem po zbytek svého žití je spojeno se zralým rozhodnutím. Církev si tohoto rozhodnutí váží a těší se z něj.

Nabízí snoubencům pomoc svou nejen formou modlitby, ale také formou přípravy v období před uzavřením sňatku. Nejedná se pouze o teoretické přijímání informací o povaze a charakteru manželství v křesťanském pohledu.

Nedílnou součástí je také vzájemné poznávání partnerů na společných setkáních pod vedením psychologa a předávání zkušeností jiných manželských párů, kteří již kus společné cesty ušly. Tyto kurzy se uskutečňují pro děkanát Bílovec a Nový Jičíně v Kopřivnice v prostorách katolického domu na ulici Štramberská 378 (naproti parkoviště u kostela). Celý cyklus se skládá ze 4 setkání a to každý čtvrtek od 18.30 zhruba do 20.00.

Termíny příprav snoubenců před manželstvím ZDE