Sbor

Chrámový sbor při kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině

Chrámový sbor
Chrámový sbor

Přečtěte si více o vzniku sboru.

Zpěvy našeho sboru:

Pojď zpívej píseň jásavou, 31.7.2016

Ave Maria, slavnost Nanebevzetí P. Marie, 2014

Milost svou, slavnost Seslání Ducha Sv., 2011

Vánoční aleluja, Vánoce, 2012

Pán do ovčince vchází

G.F. Händel: Mesiáš – Alleluja, Velikonoce 2015

Aleluja, sláva Tobě, Bože

Velikonoční sekvence