Výuka náboženství

Ježíš a dětiVýuka náboženství v našich farnostech ve školním roce 2017/2018

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ, word

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ, pdf

 Těškovice – úterý, p. Naděžda Šablaturová

1. a 2. třída 12:30 – 13:15
3. třída 13:15 – 14:00
4. a 5. třída 14:00 – 14:45

Výuka pro starší děti bude probíhat na faře v Těškovicích každý pátek od 17:30.

Tísek – pátek, sl. Kateřina Vajdová, katka.vajdova@seznam.cz

1. a 2. třída 13:00 – 13:45
3. – 5. třída 13:45 – 14:30

Tísek – úterý, p. Jindřiška Lazecká

Přístavba  
6.- 9. třída 17:00 – 17:45

Prosíme rodiče, aby nepřítomnost dítěte omlouvali ústně nebo písemně u vedoucího výuky.

Možnost výuky náboženství ve školním roce 2017/2018 v Bílovci ZDE

 

Přirozenou součástí života farnosti jsou katecheze, které probíhají formou výuky náboženství pro děti základních škol. Předmět „Náboženská výchova“.  si klade za cíl seznámit dětí s hodnotami křesťanství a s biblickým pohledem na svět, tak aby ovlivňovaly jejich morální postoje a jednání.

Pokud si má člověk má vytvořit vztah, má k něčemu přilnout a zamilovat si to, co je dobré, pak to musí nejdříve objevovat skrze poznávání.  Jednou z povinností duchovní správy, je tuto možnost křesťanským rodičům pro jejich děti poskytnout. Výuka probíhá podle osnov schválenými Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem Kultury ČR.