Výuka náboženství

Výuka náboženství v našich farnostech

Ježíš a děti„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde,“

(Mk 10, 14)

Přirozenou součástí života farnosti jsou katecheze, které probíhají formou výuky náboženství pro děti základních škol. Předmět „Náboženská výchova“ si klade za cíl seznámit dětí s hodnotami křesťanství a s biblickým pohledem na svět tak, aby ovlivňovaly jejich morální postoje a jednání.

sek                                         

ZŠ Tísek
Mgr. Gabriela Rokytová
1. a 3. třída: v pátek od 12:45 – 13:25
4. a 5. třída: v pátek od 13:30 – 14:10
 
Přístavba kostela v Tísku
Jindřiška Lazecká

6. – 9. třída , v pátek od 16. – 17.hodin.

Slatina                                       

Fara ve Slatině
o. Piotr Marek Kowalski

úterý: v 17 hod.

Těškovice                                  

o. Piotr Marek Kowalski
ZŠ Těškovice
1. až 3. třída: pátek v 14 hodin
4. až 6. třída: pátek v 14:50 hodin
Hřiště v Těškovicích, klubovna
1. až 9. třída: pátek v 15:40 hodin

 

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ, word

PŘIHLÁŠKA DO NÁBOŽENSTVÍ, pdf

 

Pokud si člověk má vytvořit vztah, k něčemu přilnout a zamilovat si to, co je dobré, pak to musí nejdříve objevovat skrze poznávání.  Jednou z povinností duchovní správy, je tuto možnost křesťanským rodičům pro jejich děti poskytnout. Výuka probíhá podle osnov schválenými Českou biskupskou konferencí a Ministerstvem Kultury ČR.