Ministranti Těškovice

Ministrant je služebník, který napomáhá kněžím během mše sv. Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako „sloužit“, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Existují spolky ministrantů, ministrantské akce a ministrantské časopisy. Vřele doporučuji časopis pro ministranty Tarsicius.