Varhany

Varhany jsou někdy jsou označovány jako „královský nástroj“. Patří k největším a mechanicky nejsložitějším hudebním nástrojům, respektive jsou strojem užívaným v hudbě (varhanní stroj). Tóny se v něm tvoří v dřevěných nebo kovových píšťalách buď chvěním vzduchových sloupců, nebo chvěním kovových jazýčků (podle druhu píšťal). Stlačený vzduch se do píšťal vhání obvykle měchem. Moderní varhany mohou mít až sedm manuálů(klaviatur), dvě pedálnice (klaviatury pro nohy), desítky rejstříků a až 10 000 píšťal velikosti od 11 mm do 10 m.

Historie varhan

Předchůdci tohoto nástroje byly Panova píšťala a dudy. Dlouhá staletí usilovného zvětšování a zdokonalování dala vznik „královskému“ nástroji, který zdobí největší katedrály světa stejně jako malý venkovský kostelík. Jsou nadále budovány i v moderních koncertních sálech.

Největší službu umění vykonaly varhany v době hudebního baroka, kdy se na ně provozovaly velkolepé koncerty. Ale hlas varhan neztratil své kouzlo ani dnes — svědčí o tom vyprodané varhanní koncerty ať v koncertních síních s moderními elektrifikovanými nástroji nebo ve chrámech s historickými nástroji. V Praze je takovou historickou koncertní síní např. chrám sv. Jakuba na Starém Městě. Pro varhany psali hudbu skladatelé všech dob (Johann Sebastian Bach v období baroka, Antonín Dvořák v době romantismu či Petr Eben v moderní hudbě) a každá doba měla také své slavné varhaníky a stavitele těchto nástrojů.

V době husitských válek v 15. století byly považovány za tzv. ďáblův nástroj a záměrně ničeny husitskými vojsky.

České varhanářství bylo velmi ovlivněno varhanářstvím německým, proto zde občas uvádíme i německé pojmy. Mezi tradiční české výrobce varhan patří od roku 1873 krnovská firma RIEGER-KLOSS (dnes RIEGER – KLOSS VARHANY, s.r.o.), která již vyrobila 3732 varhan do všech světadílů.

VARHANY V KOSTELE NANEBEVZETÍ P. MARIE.pdf

Pohled-na-varhanyV září 2008 proběhla oprava varhan. Naposledy byly varhany opravovány v roce 1999 varhanářskou firmou Varfy s.r.o. z Krnova. Za dobu 8 let od této poslední opravy varhany sice fungují a hrají, ale bylo nutno celý nástroj zbavit značných nánosů prachu a nečistot, které se usazovaly ve všech částech. I varhany, tento složitý hudební nástroj, potřebují pravidelný servis a údržbu, aby mohly spolehlivě a dlouho sloužit.

Byly provedeny tyto práce:

  • kontrola a promazání ložisek varhanního ventilátoru a převodu k regulační záklopce;
  • vytažení celého píšťalového fondu včetně prospektových píšťal z varhan;
  • demontáž laviček a stojánků; 
  • vysátí prachu z celých varhan, krytých píšťal, píšťalnic, měchu hracího stolu atd.;
  • umytí vnitřku varhan, varhanní skříně, píšťalnic, pedálových píšťal, měchu, podlahy atd.

Poté byly varhany zevnitř napuštěny prostředkem Lignofix proti dřevokaznému hmyzu. Všechny dřevěné píšťaly byly vysáty od prachu a povrchně očištěny. Z velkých dřevěných a kovových píšťal byl prach vyfouknut tlakovým vzduchem. Kovové píšťaly byly umyty v teplé vodní lázni a mechanicky očištěny kartáčkem. Poté se vše nainstalovalo zpět do varhan.

Před naladěním bylo nutné odstranit intonační závady některých píšťal. Následně byly varhany naladěny. Pak byla provedena korektura ladění, další kontrola proběhla za měsíc. Následoval nátěr dřevěné výplně varhanní skříně.