Správce farnosti

Farářem a správcem Římskokatolických farností Slatina u Bílovce, Tísek a Těškovice je v současné době:

p.  PeadDr. et  Mgr.  Piotr Marek Kowalski,  Ph.D.

telefon: 731 625 810 

e-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz

Podněty k webovým stránkám: e-mail: web.farnostslatina@gmail.com

 

Čísla účtů farnosti

Slatina u Bílovce 183494655/0300

Těškovice 183745362/0300

 

Adresy:

Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce s filiálním kostelem v Tísku 

Slatina 25

742 93 Slatina u Bílovce

Římskokatolická farnost Těškovice

Těškovice 110

747 64 Těškovice