Ministranti v Tísku a ve Slatině

Ministrant je služebník, který napomáhá kněžím během mše sv. Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako „sloužit“, což znamená druhému člověku činit to, co si přeje. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Existují spolky ministrantů, ministrantské akce a ministrantské časopisy. Vřele doporučuji časopis pro ministranty Tarsicius.

Ministranti z Tísku jsou velmi aktivní a sami se rozhodli pořídit si ministranské oblkey podle liturgických barev. Všem, kteří se na této aktivitě podíleli, moc děkuji. 

Výsledky jejich snažení si můžete prohlédnout ve fotogalerii: