Adopce na dálku

AdopceProgram Adopce na dálku byl založen v roce 1993. Od té doby pomáhá díky dárcům z celé České republiky ve vzdělávání více než 30 tisícům nejchudších dětí z rozvojových zemí. Program se realizuje v 6 státech. Podpora vzdělávání konkrétních dětí zahrnuje financování nákladů na jejich vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity a další výdaje spojené se vzděláváním, včetně zdravotní péče). Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli. Naše farnost je zapojena do této činnosti od roku 2004, kdy adoptovala 1 dítě z Ugandy a 3 děti z Ukrajiny. Od následujícího roku (2005) si farníci ze Slatiny a Těškovi adoptovali ještě chlapce z Indie. Příspěvky na adopci se získávají průběžně během celého roku. Dvakrát ročně posílají děti dopisy s poděkováním a aktuálními událostmi ze svých životů. 

Farnost Tísek je zapojena do tohoto projektu již od roku 2003. Pomoc je zaměřena cíleně na vzdělávání dětí, kterým rodiče nemohou poskytnout základní péči, aby mohli mít díky nám větší možnost uplatnění a tím naději na lepší život.  Závazkem adoptivních rodičů je zasílání částky 7200,- ročně na každé dítě a modlit se za ně i za jeho rodinu.

Během období 11 let jsme již podporovali dívku Taťánu a chlapce Ihora, kterým se podařilo získat vzdělání. Taťána vystudovala učitelský institut a Ihor se vyučil kuchařem. V současné době se „staráme“ o dvě děti. Od poloviny roku 2009 adoptovala děvčátko Violetu, která žije v neúplné rodině s nezaměstnanou maminkou.

V roce 2010 farnost adoptovala chlapce Petra, který má ještě čtyři sourozence a jejich rodina je prakticky bez příjmů. Podporu nyní šestnáctiletého Petra jsme v roce 2014 ukončili. Petro ukončil vzdělání a začal pracovat na stavbách, aby finančně pomohl svým mladším sestrám.

Nově naše farnost adoptovala chlapce Pavla Mychajloviče Celyče, osmnáctiletého mladíka, který žije v neúplné rodině, protože mu zemřel otec. Maminka uklízí v kostele. Pavel je nejmladší z pěti dětí.

Celkem je nyní v projektu zapojeno asi 53 adoptivních rodičů, a to nejen z řad věřících. Farnost přispívá částkou 7200,- na každé dítě ročně. Na děti nezapomínáme ani ve svých modlitbách a při mších sv. Rádi bychom chtěli oslovit ty z vás, kterým není tato pomoc lhostejná a kteří by se chtěli připojit k této pomoci. Pokud se mezi vámi najdou další adoptivní rodiče, přihlaste se u paní Jindřišky Lazecké. Částka, kterou jednotlivec ročně přispívá pro obě děti činí 240,-, tedy 20,- měsíčně.

INFORMACE O DĚTECH:

Mychajlo Fecko

Pavlo Mychajlovič Celyč. pdf

poslední dopis Od Pavla Celyče z Krajiny

VIOLETA SERHIJIVNA BABIJAN. pdf

poslední dopis od Violety z Ukrajiny

vysvědčení Vilety z června 2017

Violeta Babijan, dotazník.pdf

Z posledních dopisů dětí. pdf