Papež František

Papež František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires v Argentině a stal se 266. papežem katolické církve.

Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu a také prvním z Tovaryšstva Ježíšova. Jde rovněž o prvního mimoevropského papeže od 8. století, kdy římskokatolickou církev vedl sv Řehoř III. pocházející ze Sýrie.

Jako vůbec první papež v dějinách církve si zvolil jméno František, a to na počest sv. Františka z Assisi.

František je nejstarší z pěti dětí, narodil se italským imigrantům. Dětství strávil na předměstí Flores v Buenos Aires. Argentinské řádové sestry na něj vzpomínají jako na neposedného uličník.

Byl u nich oblíbený a se sestrou Dolores ho pojilo blízké přátelství, v posledních dnech jejího života ji pravidelně navštěvoval a po její smrti strávil celou noc v slzách a odmítal jíst a pít.The Conclave Of Cardinals Have Elected A New Pope To Lead The World's Catholics

Ve 21 letech mu kvůli infekčnímu onemocnění byla odebrána horní část pravé plíce. Vystudoval chemicko – průmyslovou střední školu a v 21 letech vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova, na jehož fakultách studoval filosofii, teologii a sociální vědy, vyučoval a získal titul profesora teologie.

V letech 1973 – 1979 působil jako jezuitský provinciál v Argentině. V roce 1998 byl ustanoven  arcibiskupem v Buenos Aires a argentinským primasem a od roku 2001 také kardinálem.

Jeho biskupským a nyní i papežským heslem je:

Miserando atque eligendo – Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej…

1

První zahraniční cesta papeže Františka vedla v červenci 2013 do Brazílie. Na rozdíl od svých předchůdců během ní nepoužíval opancéřovaný papamobil. Mnohokrát se navíc dostal do přímého kontaktu s lidmi, což způsobilo nervozitu příslušníků jeho ochranky. Kněze a církevní hodnostáře celého světa František vyzval, aby vyšli z izolace svých kostelů a kazatelen a sloužili chudým a potřebným. „Nemůžeme se zavírat ve farnostech, když tolik lidí čeká na slovo Boží…“ V květnu 2014 navštívil Izrael a Jordánsko. V srpnu 2014 Jižní Koreu. Při této cestě blahořečil 124 korejských mučedníků, kteří byli zabiti během pronásledování v 18. a 19. století.

Brzy po zvolení překvapil papež František tím, že řadu osobních záležitostí si i v nejvyšší církevní funkci dál zařizuje sám. Osobními telefonáty většinou zcela vyvede z míry volané, kteří hovor často považují za vtip. Jednou z prvních „obětí“ papežova neformálního stylu se stal pár dní po jeho zvolení recepční ve vatikánské rezidenci jezuitů, kam František telefonoval generálnímu představenému řádu Adolfu Nicolásovi. Když recepční slyšel, že volá „papež František“, reagoval slovy: „Ano? A já jsem Napoleon.“

K nápadným povahovým rysům papeže Františka patří osobní skromnost. Jako kardinál žil v malém bytě, sám si vařil a jezdil veřejnou hromadnou dopravou. V sobotu 16. března 2013 na setkání s novináři papež František s poukazem na svatého Františka z Assisi řekl: „Přál bych si, aby i celá církev byla církví chudých, církví pro chudé“. 

„Nebuďte nikdy smutní, křesťan nemůže být smutný. Nenechte se nikdy ovládnout bezmocí. Naše radost není radostí z vlastnictví mnoha věcí, ale ze setkání s Ježíšem.“