Mše svatá ke cti sv. Cecilie 22.11. v 18:00 hod. ve Slatině

více o sv.CecíliiV pátek 22.11. v 18,00 hod. bude mše svatá v kostele ve Slatině ke cti sv. Cecilie patronky chrámového zpěvu a hudby za doprovodu hudebníků, zpěváků sboru a schol z celé farnosti.

Po mši se uskuteční na faře ve Slatině přátelské setkání všech zúčastněných zpěváků a hudebníků. (Růžena Dluhošová)

Setkání maminek s dětmi

Naše setkání maminek se konalo výjimečně v úterý 29. 10. 2019.  Tentokrát se setkání zúčastnily i školkové děti, které měly podzimní prázdniny. Zazpívaly jsme si, a řekly ukazovací říkanky. A že nám to za podpory starších dětí šlo! Děti nevynechaly dopolední svačinu a hraní, a maminky povídání. Společně jsme v teple fary strávily další příjemné dopoledne. Přibyly i nové fotky. Všechny maminky, které již mezi námi byly a i nové maminky s dětmi rády uvidíme při příštím setkání v pondělí 11. 11. 2019 od 9:00 hodin. Pěkné podzimní dny. (Veronika Vajdová)

Brigáda kolem fary

V sobotu 12.10. proběhla od 9 hodin brigáda na pozemku kolem hospodářské budovy fary. Sešlo se pět farníků. Odstranily se zbylé kořeny náletových dřevin. Upravila se fasáda po odstraněných mřížích kolem vyměněných oken.  Provedla se částečná demontáž chatrného dřevěného plotu na farní zahradě. Počasí brigádníkům přálo. Všem zúčastněným velké díky. (R.Hodan)

Setkání farní a ekonomické rady ve Slatině (Tísek a Slatina)

V pátek 4.10.2019 v 19 hodin se uskutečnilo na faře první setkání farní a ekonomické rady za farnost Slatina a Tísek. Během setkání se řešila celá řada aktuálních problémů a otázek, které farnost trápí. Dále se probíraly události, které nás v budoucnu čekají. Ze setkání byl proveden zápis. K nahlédnutí zde.

Příští setkání se uskuteční 15.11.2019 v 19 hodin na faře ve Slatině. Setkání je veřejné, jsou zváni všichni farníci, kteří mají co říci a není jim lhostejné dění ve farnosti. (R.Hodan)

Říjen – měsíc misií

celý text Poselství Svatého otce Františka

Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019

…Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale vždy církevní… (celý text zde)

For Help – Autismus

přejít na stránku

Naše farnost ve Slatině se zapojila do pomoci lidem s autismem. Pomoc probíhá prostřednictvím společnosti FOR HELP, z.s.,

Farníci, kteří chtějí přispět na tento projekt jakoukoli částkou, mohou tak učinit v našem kostele na stolku u průchodu k bočnímu vchodu, kde se zapíši do seznamu dárců. (Růžena Dluhošová)

Krmášová mše svatá ve Výškovicích

29.9.2019 v 16:00 hod odpoledne, byla sloužena mše svatá ve Výškovicích před kapličkou, zasvěcenou sv. archandělovi Michaelovi, za živé a zemřelé farníky z Výškovic, za mládež a dobrodince této kaple a ochranu Panny Marie pro celou obec Výškovice.

další fotky

Kaplička byla uklizena, na oltáři svítilo bělostné plátno, voněly čerstvé květy. Báli jsme se, aby nám vyšlo počasí. Ale vyšlo jako každoročně a hlavně nepršelo.

Důstojnost celé akce zpestřila hudba a zpěv scholy.

Všem, kteří se na přípravě této mše podíleli, patří srdečný dík našich farníků. (Růžena Dluhošová)

Dožínková mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině

15.9.2019 jsme děkovali Pánu Bohu za úrodu letošního roku. Výzdoba a mnoho  krásných plodů, stejně jako modlitby, zpěv lidu, chvál a díků, vznášející se k Pánu.

Otec Piotr  plody úrody požehnal. Za tyto dary jsme při bohoslužbě Pánu Bohu děkovali, protože si uvědomujeme, že nejsou pouze výsledkem lidské práce, ale především Boží milosti.

 Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu  této krásné mše, velice děkujeme. (Růžena Dluhošová)

Brigáda na faře ve Slatině 12.10.

Vážení farníci, brigáda ke zvelebení farního pozemku a budov proběhne 12.10. v 9 hodin. Sraz je u fary ve Slatině. Při špatném počasí budeme uvnitř. V “hospodářské části” je mnoho práce. Vzhled fary a okolí kostela je naše společná vizitka. (R.Hodan)

Setkání farní a ekonomické rady

Farní a ekonomická rada za farnost Slatina a Tísek se sejde na faře ve Slatině 4.10. po mši svaté v 19 hodin. Jedná se o první setkání rady. Vedle seznámení se členy rady, se budou probírat aktuální problémy farností. Bude probráno hospodaření a nakládání s prostředky s ohledem na budoucí investice ve farnostech. Setkání rady je veřejné. Všichni farníci, kterým není vývoj farnosti lhostejný a rádi by se konstruktivně připojili, jsou zváni. (Radomír Hodan)

Setkání maminek s dětmi

klikni pro další fotkyV pondělí  16. 9. 2019 se konalo první poprázdninové setkání maminek s dětmi. Začínalo se zpívanou modlitbou Moje malé světýlko, potom jsme s dětmi pokračovaly známými ukazovačkami: Kutálí se ze dvora, Ježek ten je ježatý a Šije, šije boty švec. Následovalo vytvoření hrací plochy a volná zábava pro děti a maminky.  Nechyběla ani dopolední svačinka. Setkání jsme zakončily opět zpívanou modlitbou  Kdo stvořil ?. Před odchodem se děti ještě vyběhaly na farní zahradě a naše krásné dopoledne zakončil otec Piotr požehnáním.

Další setkaní bude za 14 dní, opět v pondělí od 9:00 do 11:00 hodin. Rádi mezi sebe přivítáme i ostatní maminky a jejich ratolesti☺ 

Těšíme se na další příjemné dopoledne.

Za maminky. Veronika Vajdová