Advent. Bůh doufá, že se mu ukážeme.

Advent nás odkazuje k neustálé naději: připomíná nám, že Bůh je přítomen v našich lidských dějinách, které vede k jejich cíli a plnosti. Bůh je v dějinách lidstva přítomen jako „Bůh-s-námi“. Není vzdálený, je vždy s námi a často klepe na dveře našeho srdce. Putuje po našem boku, aby nás podpíral. Nikdy nás neopouští, provází nás v našich životních peripetiích, aby nám pomáhal objevit smysl této pouti i význam všednosti a naplňoval nás odvahou ve zkouškách a bolestech. Uprostřed životních bouří nám Bůh stále podává ruku. Máme milost mít Boha blízko. Očekáváme Boha a doufáme, že se ukáže. Ale také on doufá, že my se ukážeme jemu!

A na mně je jen jedno: obrátit se (k němu). Zastavit se. Neutíkat. Podívat se na něj. Nasměrovat se k němu.

A má to smysl! Protože on našemu životu rozumí lépe, než my sami. On vidí souvislosti, které my vidět nemůžeme. On má moc uzdravovat a očišťovat nás od nánosů selhání a lží, které se na nás nabalily a se kterými si sami neporadíme. Uvádí nás na cesty řešení věcí zdánlivě neřešitelných, které s sebou vláčíme. Jeho přítomnost nám dává sílu opustit pohodlné, ale zavádějící cesty. Bere do svých dlaní naši touhu oplácet zlo zlem, ovládat a využívat druhé, naši touhu po úspěchu a zajištěnosti za každou cenu, odnímá závist, strach…

Odložme tedy obavy, že setkání s ním bude znamenat nepříjemnou konfrontaci, odevzdání kompetencí a ztrátu svobody. Naopak, Bůh pravou svobodu vrací a s ní do našeho života přichází láska, radost a pokoj.

Projděme proto adventem s ujištěním, že Boží království se přiblížilo. I ke mně. A nebojme se otevírat a odevzdávat konkrétní oblasti svého života Bohu. Jen tak budou moci být Vánoce radostí z Božího království uvnitř našeho srdce.

Podle promluvy papeže Františka, www.vira.cz

Misijní vánoční tvoření v Tísku 10.12.2022 v 9:30 hodin

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na Misijní vánoční tvoření, které se uskuteční v sobotu 10.12. od 9:30 hodin v přístavbě kostela v Tísku.

Výrobky se budou prodávat při rozsvěcování vánočního stromku v Tísku 10.12. v podvečerních hodinách a také v něděli 11.12. po Mši svaté v Tísku. Výtežek půjde na misie.

Mohou se zapojit také dobrovolníci, kteří doma něco vánočního vyrobí a výtvor darují k prodeji.

Děkujeme vám za spolupráci a budeme se těšit na společné chvíle při tvoření.

Zostaň tam, kde si!

„Prišla potopa a zahubila všetkých“ (Lk 17, 27).

Zostaň tam, kde si! Niektoré udalosti v živote nás môžu prinútiť zastaviť sa a premýšľať – napríklad teroristické útoky z 11. septembra 2001 alebo pandémia, ktorá vypukla v roku 2020. Aj osobné udalosti – náhla smrť blízkeho človeka alebo nečakaná správa o rozvode priateľa – nás môžu zaskočiť a prinútiť nás zastaviť sa a premýšľať nad svojím životom.

Blíži sa koniec liturgického roka a v tomto období Cirkev vyberá čítania zo Svätého písma, ktoré nás tiež nabádajú zastaviť a zamyslieť sa. V dnešnom úryvku čítame opis „dní Noema“ (Lk 17, 26) – teda úryvok, ktorý na pozadí Noemovej doby opisuje posledný súd a koniec sveta. Tieto čítania môžu znieť znepokojujúco, ale zároveň nás pozývajú klásť si bytostné otázky: Aký je konečný cieľ môjho života? Usilujem sa dosiahnuť tento cieľ všetkými prostriedkami, ktoré mám k dispozícii?

Tvojím konečným cieľom je prežívať večnosť s Bohom. Preto má zmysel každý deň sa na to pripravovať trávením času uprostred Božieho ľudu, hľadaním Pána pri modlitbe a ponáraním sa do jeho slova. Pripravovať sa môžeš aj preukazovaním lásky a starostlivosti druhým – či už svojim najbližším, alebo aj tým, ktorým by si sa najradšej vyhol. Môžu sa na teba ľudia spoľahnúť, že každý deň splníš svoje povinnosti, že urobíš všetko, čo je v tvojich silách, a nebudeš len tak prešľapovať na mieste? Zajtrajšok totiž nikdy nemáme istý.

Vezmi si príklad z dnešného evanjelia a zostaň počas dňa bdelý. Mnohým ľuďom pomáha nastaviť si v telefóne alebo na hodinkách budík, ktorý im pripomenie, že majú užiť lieky či vybaviť dôležitý telefonát. Ty si môžeš nastaviť pripomienku, aby si sa zastavil a pozdvihol svoje srdce k Pánovi. Skús si raz denne dať takýto budík: keď zazvoní, ponúkni Ježišovi to, čo práve robíš, a popros ho, aby si si viac uvedomoval jeho prítomnosť. Popros ho, aby ti ukázal, kde už pôsobí a k čomu by ťa mohol prizvať. A popros ho, aby ti na to udelil aj potrebnú silu.

„Pane, pomáhaj mi žiť pre večnosť!“

Slovo medzi nami

Smaženice na Slavnost Seslání Ducha Svatého 5.6.2022 v 15 hodin

Srdečně vás zveme na společné setkání na farní zahradě ve Slatině.

Setkání se uskuteční v neděli 5.6.2022. Začneme v 15.00 hodin v kostele ve Slatině společnou modlitbou. Litanie k Duchu svatému (nejen).

Od 15.30 bude setkání na farní zahradě, kde se bude podávat smaženice. Pitný režim bude zajištěn.

Vezměte sebou dobrou náladu, chuť se setkat a popovídat, pár kaček na příspěvek.

Na setkání a společnou baštu se těší farníci z Tísku

Pozvánka na Mariánské zastavení s hudbou 29.5. v 15 hodin

Dne 29.5.2022 v 15.00 hodin se uskuteční v kulturním domě ve Výškovicích

Benefiční netradiční „májová“.

Benefiční znamená, že dobrovolné příspěvky budou využity ve prospěch kapličky ve Výškovicích, především na úhradu jednoho z restaurovaných obrazů křížové cesty, pak také na květinovou výzdobu a svíčky.

Netradiční bude májová v tom, že bude přizpůsobena všem občanům, aby prožili příjemné odpoledne a jejich srdce byla občerstvena a posílena v této těžké době.

„Májovou“ nás provede chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Lubojatech, s jehož členy budete mít možnost se blíže seznámit i po akci při besedování u drobného občerstvení. Májová v uvozovkách jsme použili proto, že to nebude ani mše, ani koncert, ale něco mezi tím. Nechte se překvapit a přijďte.

Na Mariánské zastavení s hudbou různých časových epoch a básněmi Václava Renče vás zve Chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Lubojatech a přátelé kapličky ve Výškovicích.

Pozvánka na Velikonoční koncert duchovní hudby

V neděli 24.4. v 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině.

Pojďme společne ukončit Velikonoční oktáv a zároveň oslavit Boží milosrdenství. Připomenout si dílo Božího vykoupení, které je úzce spjaté právě s Božím milosrdenstvím, které je Ježíšovým velkým darem.

Zazní písně různých autorů i zemí, žánrů i období. Poselství všech písní je společné – nekonečná Boží láska k člověku.

Křesťanská vokálně-instrumentální skupina Okteto vznikla někdy kolem roku 2000. Její členové vzešli a dodnes jsou z jedné rodiny. Skupina koncertuje jak v církevním, tak i světském prostředí. Vydala během svého působení dvě CD (Okteto, Hvězda v tmavé noci).

Nový život

Z utrpenia a smrti sa rodí život. Z Ježišovho utrpenia a z jeho smrti. Z nášho utrpenia a smrti len vtedy, ak sme spojení s Ježišom. Ináč utrpenie nedáva zmysel.
A aký život sa rodí? Nový! Kvalitatívne iný ako ten, keď sa narodí dieťa. Každý človek sa narodením rodí pre smrť. Novým narodením – prijatím Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania v krste – sa rodíme pre život, večný život.
Veľkonočné trojdnie je oslavou nového života. „Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17b). Prežívame radosť, lebo smrť už nad nami nemá moc. Iste, naše telá zomrú, ale na konci budú vzkriesené pre život s Bohom, na ktorom majú naše duše účasť už teraz – vďaka sviatostiam, vďaka spoločenstvu Cirkvi, ktorá sa zrodila z Ježišovho utrpenia a smrti.
To, čo píšem, nie sú pre mňa teologické úvahy. To je môj každodenný život. Ježiš žije a ja žijem s ním, v ňom, skrze neho. Ním posilňovaný a vedený nesiem svoj každodenný kríž v nádeji, že svojím utrpením prispievam ku sláve Božieho kráľovstva.
Možno je v týchto dňoch náročnejšie prežívať radosť, keď vidíme množstvo bolesti, množstvo zbytočne mŕtvych, keď nás obklopuje strach a neistota z budúcnosti. No nedajme si našu veľkonočnú radosť vziať. Nech sa deje čokoľvek, Ježiš žije a my žijeme s ním.
Z Ježišovej smrti sa zrodil život. Ak si s Ježišom úzko spojený, aj z tvojho utrpenia a smrti sa pôsobením Božieho Ducha neustále rodí nový život. Možno to nevidíš. Ale ver! Raz uvidíme ovocie svojho života a budeme žasnúť, ako navonok drobné skutky lásky, maličké sebazaprenia, kratučké strelné modlitby, pozdvihnutie očí ku krížu v bolesti priniesli nesmierne veľa nového života nielen nám, ale ľuďom okolo nás. Ba aj celkom neznámym, ktorým Boh dal ovocie nášho nového života.
Keď dnes spievame ALELUJA, nech je to nielen poriadne nahlas, ale najmä celým srdom. Lebo Ježiš nám získal a daroval nový život. Naveky!

dcza.sk