Svatý Mikuláš v Tísku 14.12.2019

Čas, kdy přichází svatý Mikuláš mezi nás, nastal také letos v Tísku.

Sic s malým zpožděním, ale jak řekl svatý Mikuláš, staral se o chudé a o osamocené děti. 14.12 se děti naučily píseň o svatém Mikuláši, namalovaly obrázek své rodiny a společně jsme očekávali jeho příchod.

Nejprve nás ale navštívili andělé, kteří nám povyprávěli životopis svatého Mikuláše. Dozvěděli jsme se spoustu věcí. Třeba to, že rodiče byli obchodníci. Také, že Mikuláš navštívil Betlém, a aby se dostal zpět domů, do Myry, musel veslovat s otroky a přitom si zpíval. To vše nám andělé vyprávěli. Poté přišel svatý Mikuláš, malinko děti vyzkoušel, zda dávaly pozor. Svatému Mikuláši se líbila naše píseň i obrázky, které děti namalovaly. Proto se rozhodl děti obdarovat balíčky. Slíbil nám, že se za námi opět příští rok podívá. Když nám svatý Mikuláš řekl, že za námi přijde ještě větší návštěva, společně jsme si zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. Poukázal tím na narození pána Ježíše.

…a ptáte se, kde byli letos čerti? Ano, i ti byli v Tísku, ale jak všichni víme, čerti do kostela nesmí, tak je svatý Mikuláš nechal běhat po venku.

(Gabka Rokytová)