Plánovaná oprava věže kostela Cyrila a Metoděje v Tísku

Drazí farníci.
Touto cestou bychom vás chtěli informovat o plánované opravy fasády věže kostela Cyrila a Metoděje v Tísku, která se bude realizovat v roce 2020. 
 
V předešlých letech došlo k opravě fasády z levé a pravé strany kostela, kterou jsme za pomocí obce Tísek a dobrovolných sil z řad farníků zvládli opravit sami. Vzhledem k výšce a rozměrům věže, dojde k výstavbě lešení a opravě omítky specializovanou firmou.

Rozpočet opravy věže bude dále upřesněn. Podstatnou část ceny uhradí obec Tísek. Další část nákladů cca 100 tisíc bude financována z farního rozpočtu.
 
Chtěli bychom Vás proto požádat o jakýkoli finanční příspěvek na opravu fasády naší věže.
 
Prosíme dárce o příspěvek do kasičky v kostele v Tísku nebo o dar farnosti přes otce Piotra s uzavřením smlouvy o daru a jeho účelu. Viz zde
 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
(farní rada)