Posvěcení kaple ve Výškovicích

V neděli dne 30.4.2023 se ve 14.00 hodin konala mše svatá u kapličky ve Výškovicích. Po rozsáhlých opravách v roce  2022 byla znovu posvěcena P. PaedDr. Mgr. Piotrem Markem Kowalskim, Ph.D. Úmysl mše byl za občany Výškovic a vedení města Bílovce, za dárce a pomocníky kapličky ve Výškovicích, za mír a pokoj ve světě.

Počasí ukázalo po několika deštivých dnech svou vlídnou tvář a mohli jsme slavit mši svatou bez deštníků společně s farníky ze Slatiny, Těškovic, Tísku a Lubojat. Ke slavnostní atmosféře přispěla i účast Sboru dobrovolných hasičů z Výškovic. Hudební doprovod zajistil Chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Lubojatech pod vedením paní Helenky Ptáčníkové.

Po mši bylo možné si prohlédnout 8 nově zrestaurovaných obrazů původní křížové cesty z roku 1887. Restaurování provádějí Mgr. art. Jan Bittner a Mgr. art. Marie Chlebovská. Repliku nalezeného praporce datovaného do roku 1902 provedla paní Wasilka Pistovčák.

Děkujeme všem, kteří přišli na mši a také všem, kteří podporují kapličku ve Výškovicích.   

Mirka Balharová

Křížová cesta v Tísku

„Pane Ježíši, Tys do roušky svaté Veroniky vtiskl svou tvář, vtiskni mi do duše svůj obraz, abych se Ti podobal.“ To byla jedna z proseb, která byla vyslovena při dětské křížové cestě v Tísku.

Poslední mše svatá v měsíci je v naší farnosti věnována dětem, a protože máme nyní dobu
postní, vydali jsme se s dětmi i na křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista. Děti
vymalovaly obrázky s výjevy křížové cesty, připravily si čtení a z domu si přinesly křížky, jež
při cestě držely ve svých rukách.

Za zpěvu písně „JEŽÍŠI TICHÝ BERÁNKU, SMILUJ SE NAD NÁMI“ jsme Ježíšovu poslední cestu prošli nejen s Veronikou, Šimonem, Pannou Marií, Pontiem Pilátem, plačícími ženami, ale také s našimi rodiči a kamarády.

Moc děkuji všem, kteří se na dětské křížové cestě podíleli.

„Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!“

(Gabriela)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

V sobotu 7.1. 2023 ve Výškovicích a v neděli 15.1. 2023 ve Slatině a na Novém Světě se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka.

Děkujeme všem, kteří se ve Výškovicích v sobotu 7.1. zapojili do Tříkrálové sbírky. Dárcům za jejich štědrost. Sbírka ve Výškovicích přinesla 17.110,- Kč. Koledníkům velký dík za jejich obětavost a také těm, kdo pomáhali s organizací této akce ve Výškovicích.

Na Slatině celkem 8 skupinek statečných koledníků neodradilo mrholení ani nepříjemný vítr. Zvlášť šťastný byl závěr sbírky, protože posezení u horkého čaje a malé svačinky ve společenské místnosti na faře doprovázel za okny opravdový liják. Vyšlo nám to těsně! Výsledek letošní sbírky je rekordní.  Zapečetěné kasičky Charity ČR naplnili dárci ze Slatiny a Nového Světa velkorysou částkou 31.700,- Kč.

Děkuji z celého srdce za ochotu a dobrou náladu všem koledníkům. Velké upřímné poděkování posílám touto cestou všem, kteří koledníky přivítali, dali jim své dary nebo dokonce zároveň s nimi zpívali „My tři králové…“. Děkuji!

Naše oblastní charita ve Studénce každý rok zveřejňuje, na co přesně budou vybrané peníze použity. Každý dárce si zaslouží, aby mu tato informace byla poskytnuta.

65% vybraných peněz zůstává pro naši oblast ve Studénce. Peníze budou využity na :

– domov pro seniory, pečovatelskou službu, azylový byt, terénní ošetřovatelskou službu, půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, šatník, podporu volnočasových aktivit dětí z nízkopříjmových rodin a na přípravu stavby nové budovy, Domova svatého Jáchyma, který bude sloužit starým, osamělým, nemocným či jinak potřebným lidem z naší oblasti.

35% peněz ze sbírky se rozděluje na její organizaci ( např. korunky na hlavy a malé dárečky pro koledníky) a na větší projekty Charity ČR.

V neposlední řadě patří velké poděkování také všem, kdo pomohli sbírku zorganizovat, pomohli se postarat o koledníky a přispěli jídlem a pitím na jejich občerstvení po namáhavé obchůzce.

Všem zúčastněným přeji zdraví, radost, studijní a profesní úspěchy a  laskavé vztahy, zkrátka dobrý rok 2023!

Magdalena Cibulková

Putování k jesličkám 2022, Těškovice

Srdečně zveme všechny a zejména rodiny s dětmi na Putování k jesličkám 2022

Začátek cesty je 25.12.2022 v 16:30 hod. u hřiště v Těškovicích, kde se dá zaparkovat auto.

Po cestě nás čekají různé aktivity a výzvy, které jsou dobrovolné. Budeme putovat po jednotlivých rodinách. Celkový čas i s návratem k autu se bude pohybovat kolem 1,5 hod.

S sebou: lucerny, baterky, obuv do terénu, příp. reflexní prvky na oblečení

Trasa není vhodná pro kočárky, ale bude možnost pro kočárky a starší generaci se do Betléma dostat jinudy – zkontaktujte nás dopředu na tel. 608701479.

Tříkrálový koncert ve Slatině 8.1.2023

Římskokatolická farnost Slatina Vás srdečně zve 8.1.2023 v 15 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Tříkralový koncert. Účinkuje Komorní smyčcový orchestr Lidové konzervatoře Ostrava a Chrámový sbor sv. Jiří z Lubojat.

Misijní vánoční tvoření v Tísku 10.12.2022 v 9:30 hodin

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na Misijní vánoční tvoření, které se uskuteční v sobotu 10.12. od 9:30 hodin v přístavbě kostela v Tísku.

Výrobky se budou prodávat při rozsvěcování vánočního stromku v Tísku 10.12. v podvečerních hodinách a také v něděli 11.12. po Mši svaté v Tísku. Výtežek půjde na misie.

Mohou se zapojit také dobrovolníci, kteří doma něco vánočního vyrobí a výtvor darují k prodeji.

Děkujeme vám za spolupráci a budeme se těšit na společné chvíle při tvoření.