První neděle adventní 1.12.2019, Slatina

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky.

Je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Doba adventní byla zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu, v České republice a v katolických zemích je nejčastěji se čtyřmi svíčkami. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost. (viz adventní věnec)

Při bohoslužbě 1. neděli adventní – 1. 12. 2019 byly otcem Piotrem žehnány adventní věnce farníků a věnec před obětním stolem, na němž byla zapálena první svíce. (R.Dluhošová)