Mše svatá ke cti svaté Cecilie 22.11.2019 ve Slatině

V den svátku patronky hudebníků, zpěváků, duchovní hudby, varhaníků, básníků a řemeslníků zhotovujících hudební nástroje, proběhla v kostele ve Slatině sváteční mše svatá, při které se setkali hudebníci ze všech kostelů farností.

Scholy si společně připravily dvě písně: Hosana, kterou schola z Těškovic naučila ostatní a byla zpívána při nesení darů. A dále píseň Pane přijď, která zazněla na úvod bohoslužby a byla zpívána jako modlitba, aby nás Pán vystrojil k službě a aby nám žehnal (text písně). Sboroví zpěváci ze Slatiny, Tísku a Výškovic dále mši svatou obohatili písněmi (hymnus) k sv. Cecilii a Duše Kristova.

Při mši také přítomní poprosili o požehnání a vedení, aby služba hudebníků a zpěváků byla opravdu službou, oslavující Pána, podle vzoru svaté Cecilie.

Slovy otce Piotra: „Zdejší farnost existuje stovky let, vždy zde byli zpěváci a hudebníci. Ukazuje to na zázrak, že se umíme zpěvem radovat a dokážeme vytvořit společenství, kterým dáváme najevo nejen odevzdanou službu církvi, ale také dokážeme vnímat krásu, kterou nám přinášejí dějiny spásy. Přes zpěv se stáváme všichni bohatšími, možná se staneme i lepšími. Ve zpěvu také vidíme to krásné společenství, které se spojuje z mnoha hrdel v jedno volající srdce, které oslavuje Boha. Vstupujme tedy do chrámů se zpěvem a radostí, s odevzdaností i svobodným duchem. Aneb, kdo zpívá, dvakrát se modlí.️“

Po mši svaté proběhlo společné posezení a pohoštění všech hudebníků na faře, které proběhlo v srdečném duchu. 

Děkujeme všem za přípravu a také všem, kteří se za nás a za naši farnost modlí. Rádi bychom vás chtěli pozvat – kdokoliv by chtěl zpívat, či hrát, jste srdečně zvání do všech schol a sborů našich kostelů ve farnosti.

(V.Vajdová, R.Hodan, G.Rokytová)