Mše svatá ke cti svaté Cecilie 22.11.2019 ve Slatině

V den svátku patronky hudebníků, zpěváků, duchovní hudby, varhaníků, básníků a řemeslníků zhotovujících hudební nástroje, proběhla v kostele ve Slatině sváteční mše svatá, při které se setkali hudebníci ze všech kostelů farností.
kliknutím zvětšit
Scholy si společně připravily dvě písně: Hosana, kterou schola z Těškovic naučila ostatní a byla zpívána při nesení darů. A dále píseň Pane přijď, která zazněla na úvod bohoslužby a byla zpívána jako modlitba, aby nás Pán vystrojil k službě a aby nám žehnal (text písně). Sboroví zpěváci ze Slatiny, Tísku a Výškovic dále mši svatou obohatili písněmi (hymnus) k sv. Cecilii a Duše Kristova.
kliknutím zvětšit
Při mši také přítomní poprosili o požehnání a vedení, aby služba hudebníků a zpěváků byla opravdu službou, oslavující Pána, podle vzoru svaté Cecilie.
 
Slovy otce Piotra: “Zdejší farnost existuje stovky let, vždy zde byli zpěváci a hudebníci. Ukazuje to na zázrak, že se umíme zpěvem radovat a dokážeme vytvořit společenství, kterým dáváme najevo nejen odevzdanou službu církvi, ale také dokážeme vnímat krásu, kterou nám přinášejí dějiny spásy. Přes zpěv se stáváme všichni bohatšími, možná se staneme i lepšími. Ve zpěvu také vidíme to krásné společenství, které se spojuje z mnoha hrdel v jedno volající srdce, které oslavuje Boha. Vstupujme tedy do chrámů se zpěvem a radostí, s odevzdaností i svobodným duchem. Aneb, kdo zpívá, dvakrát se modlí.️”
 
Po mši svaté proběhlo společné posezení a pohoštění všech hudebníků na faře, které proběhlo v srdečném duchu. 
Děkujeme všem za přípravu a také všem, kteří se za nás a za naši farnost modlí. Rádi bychom vás chtěli pozvat – kdokoliv by chtěl zpívat, či hrát, jste srdečně zvání do všech schol a sborů našich kostelů ve farnosti.
(V.Vajdová, R.Hodan, G.Rokytová)

Říjen – měsíc misií

celý text Poselství Svatého otce Františka

Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019

…Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale vždy církevní… (celý text zde)

For Help – Autismus

přejít na stránku

Naše farnost ve Slatině se zapojila do pomoci lidem s autismem. Pomoc probíhá prostřednictvím společnosti FOR HELP, z.s.,

Farníci, kteří chtějí přispět na tento projekt jakoukoli částkou, mohou tak učinit v našem kostele na stolku u průchodu k bočnímu vchodu, kde se zapíši do seznamu dárců. (Růžena Dluhošová)

Krmášová mše svatá ve Výškovicích

29.9.2019 v 16:00 hod odpoledne, byla sloužena mše svatá ve Výškovicích před kapličkou, zasvěcenou sv. archandělovi Michaelovi, za živé a zemřelé farníky z Výškovic, za mládež a dobrodince této kaple a ochranu Panny Marie pro celou obec Výškovice.

další fotky

Kaplička byla uklizena, na oltáři svítilo bělostné plátno, voněly čerstvé květy. Báli jsme se, aby nám vyšlo počasí. Ale vyšlo jako každoročně a hlavně nepršelo.

Důstojnost celé akce zpestřila hudba a zpěv scholy.

Všem, kteří se na přípravě této mše podíleli, patří srdečný dík našich farníků. (Růžena Dluhošová)

Dožínková mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině

15.9.2019 jsme děkovali Pánu Bohu za úrodu letošního roku. Výzdoba a mnoho  krásných plodů, stejně jako modlitby, zpěv lidu, chvál a díků, vznášející se k Pánu.

Otec Piotr  plody úrody požehnal. Za tyto dary jsme při bohoslužbě Pánu Bohu děkovali, protože si uvědomujeme, že nejsou pouze výsledkem lidské práce, ale především Boží milosti.

 Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu  této krásné mše, velice děkujeme. (Růžena Dluhošová)

Oživení webu farnosti

Vážení farníci, podařilo se nám navázat na mravenčí práci otce Petra Raka, který založil, mnoho let vedl a spravoval webové stránky farnosti. Oživení přineslo několik změn. Vedle změny vzhledu, také optimalizaci zobrazení pro mobilní telefony. Změna přináší možnost se podílet na obsahu stránek.  Pomocí emailu: web.farnostslatina@gmail.com je možno zasílat příspěvky a pozvánky, které si přejete zveřejnit. Také fotografie a zprávy z proběhlých akcí ve farnosti. Doufám, že stránky přispějí k oživení a zviditelnění života naší farnosti. Děkuji za spolupráci. (Radomír Hodan)

SLAVNÝ RODÁK Z TÍSKU FRANTIŠEK LAZECKÝ

Bratři a sestry, do našeho odkazu Slavní rodáci přibyla další významná osobnost Františka Lazeckého, který se narodil 18. srpna 1905 v Tísku. Připomeňme si tohoto slavného básníka, spisovatele, překladatele a esejistu v odkazu ZDE.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018

Připomenout si 7 darů Ducha svatého SI mohly děti z náboženství v Tísku, a to dne 21.6.2018. Na farní zahradě u kostela sv. Cyrila a Metoděje se ozýval zpěv, hra na hudební nástroje, ozvy kladiva, šustění listů Bible a luštění křížovek. Na těchto interaktivních zastaveních jsme si připomněli dary, jako jsou MOUDROST, ROZUM, RADA, SÍLA, UMĚNÍ, ZBOŽNOST A BÁZEŇ BOŽÍ. Následná mše sv. byla obětována za děti a naše dvě paní katechetky, paní Jindřišku a Katku. Po mši svaté nás přijel pozdravit, a buřty ochutnat, náš pan farář o. Petr. Tak jsme si společně pochutnali na večeři a nějaký čas spolu všichni pobyli a rozešli jsme se těsně před velkým lijákem. Fotografie z akce v naší fotogalerie ZDE.

Gabka Rokytová

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ NA PRÁZDNINY

Bratři a sestry, přišel dlouho očekávaný čas prázdniny, dovolených a odpočinku. Přeji Vám, abyste tento čas strávili v pokoji, s Božím požehnáním a s radostí v srdci. Předkládám Vám pár příběhů k zamyšlení na prázdniny.  Věřím, že Vás potěší. Příběhy naleznete také ZDE.

o. Petr

POUŤ SV. CYRILA A METODĚJE V TÍSKU

Bratři a sestry, přijměte pozvání již k tradiční poutní slavnosti k sv. Cyrilu a Metoději, která se uskuteční 5. července 2018. Slavnost bude zahájena v 10:30 mší sv., na kterou jste všichni srdečně zváni.

Více informací na plakátku ZDE

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

Děkuji paním katechetkám Kateřině Vajdové a Naděždě Šablaturové za přípravu dětí, které poprvé přistoupily  sv. přijímání a také za výuky náboženství v tomto školním roce. Oběma patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Fotografie z přijímání z Tísku ZDE

LETNÍ DĚKANÁTKO

Drazí rodiče a milé děti,  zveme všechny děti od 3.-9. třídy na Letní Děkanátko (- které se blíží obrovskou rychlostí!) Tentokrát proběhne ve Studénce – Butovicích 9.-10.6. Začínáme v sobotu v 9:00 hod.  Cena je 100 Kč (pro členy animy 90 Kč). Děkanátko bude zakončeno mší v kostele, která začíná v 9:00 hod. Děti ať si s sebou vezmou: oblečení dle počasí (na ven i dovnitř), karimatku a spacák, pláštěnku, přezůvky, hygienu a velice vítaná bude i buchta 🙂 Více na PLAKÁTKU. Prosíme, aby se děti hlásily na našich webových stránkách: https://animabilovec.webnode.cz/dekanatko/
Moc se na vás těšíme, děcka!!
Animátoři bíloveckého děkanátu