Youtube button

Malé ohlédnutí za velikonočním koncertem

Připomeňme si nedávný koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině prostřednictvím pana varhaníka Víta Krátkého. Malé ohlédnutí si můžete přečíst ZDE.

Blíží se první sv. přijímání

Milé děti, blíží se svaté přijímání. Věřím, že se pečlivě připravujete v hodinách náboženství. Příprava na přijetí Pána Ježíše do srdce je velmi důležitá, proto jsem vám dal na stránky jako součást přípravy informace o průběhu svátosti smíření. Svatá zpověď je prvním krokem k setkání s Ježíšem ve svatém přijímání. Vše potřebné naleznete ZDE.

o. Piotr

VEČER CHVAL VE SLATINĚ

Přijměte pozvání na Večer chval do kostela Nanebevzetí P. Marie do Slatiny. Více zde.

PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ

Přečtěte si nový příběh k zamyšlení o psu v nebo nebo o příběhu jednoho taxikáře z New Yorku :-)

UDĚLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

V sobotu 30. dubna přijmou věřící z naší farnosti při mši svaté v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě v 1000  z rukou Mons. Martina Davida svátost biřmování. Všichni jste na tento obřad srdečně zváni. 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Srdečně Vás zveme na koncert duchovní hudby. Plakátek si můžete prohlédnout na našich stránkách v sekci POZVÁNKY.  Koncert se uskuteční v neděli 24. dubna 2016 v 16:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině. 

Dobrovolné vstupné bude použito na restaurování nových mechanických varhan z roku 1900, vyrobených varhanářem Josefem Hubičkou.

Jste srdečně zváni

Vít Krátký, varhaník

VEČER CHVAL

Přijměte pozvání na Večer chval, který se uskuteční v pátek 1.4. Více ZDE

PUTOVÁNÍ OBRAZU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

K právě probíhajícímu Roku Božího milosrdenství se naše farnost zapojí do aktivity PUTOVÁNÍ OBRAZU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ PO RODINÁCH V NAŠÍ FARNOSTI.

O neděli Božího milosrdenství posvětíme obraz, který se stane v naší farnosti putovním. Tento posvěcený obraz můžete přinést do vaší rodiny, u něj se společně scházet a také se společně modlit a prosit o požehnání pro vaše blízké.

Již dnes se při odchodu z kostela můžete zapsat na rozpis, který leží vzadu na stolečku. Tam zapište svou rodinu a v daný týden budete mít obraz ke společné modlitbě doma. Předávání a přebírání obrazu bude vždy probíhat tak, že rodina, která končí svůj týden s obrazem, jej donese v neděli do kostela, položí jej vzadu na stoleček a po mši svaté si další rodina  vezme obraz domů a nechá si ho týden doma. Prosím farníky, kteří doma budou obraz mít, aby se u něj scházeli, třeba o večerní modlitbě, aby se u něj pomodlili, a vyprosili si tak požehnání.

Pokud máte příležitost, můžete se celá rodina u obrazu vyfotit a poslat mi foto na e-mail. Budu rád.

S přáním všeho dobrého o. Piotr

OHLÉDNUTÍ ZA POSTNÍM VEČEREM CHVAL

Proč jen mlčíš, Pane? Touto postní písní začal postní Večer chval, který se uskutečnil v pátek 4.3. 2016 – tedy již tradičně první pátek v měsíci. Tento Večer chval byl výjimečný tím, že se nesl v duchu postní doby. Rozjímali jsme o kříži a ukřižování, ale také o obrovské Kristově lásce k člověku. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří si udělali čas a na Večer chval dorazili. Další Večer chval se uskuteční až ve velikonoční době, a to 1.4. 2016. 

slatinská schola

24 HODIN PRO PÁNA

Římskokatolický děkanát Bílovec pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci Vás zve v pátek 3.3. a v sobotu 4.4. do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku k prožití 24 HODIN PRO PÁNA. Po celou tuto dobu bude otevřen kostel k modlitbě, vystavena Nejsvětější svátost k adoraci společné i soukromé přítomen kněz nabízející svátost smíření či rozhovor. Více informací na plakátku v odkazu Pozvánky.

Naše farnosti se budou podílet na společné adoraci v sobotu 4.3. od 14:00 do 15:00. Prosím všechny farníky, aby si udělali čas pro Pána a přišli se společně pomodlit do kostela nejsvětější trojice ve Fulneku.  

o. Piotr

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Přijměte pozvání na postní duchovní obnovu, která proběhne ve dnech 10. – 11.3.2016 v Bílovci. Bude jí provázet Kateřina Lachmannová. Více informací ZDE

POZVÁNÍ NA KONCERT

Srdečně Vás zveme na postní koncert duchovní hudby v podání komorního smíšeného sboru Canticum Novum dne 6.března 2016 v 16:00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině

Dobrovolné vstupné bude použito na restaurování nových mechanických varhan z roku 1900, vyrobených varhanářem Josefem Hubičkou.

Plakátek ZDE

Jste srdečně zváni

varhaník Vít Krátký

Výsledky tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka pomáhá … 

trik

 

 

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Rok Božího Milosrdenství

banner_nk_mid

Světové dny mládeže

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist