ADVENTNÍ DÍLNY V TÍSKU

Malé ohlédnutí za adventními dílnami v Tísku – viz Fotogalerie.

ADVENTNÍ PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Advent je obdobím, kdy se můžeme zamyslet nad svým životem, nad tím, co nám působí radost nebo bolest. Přijměte pár příběhů k adventnímu zamyšlení – odkaz ZDE.

SV. MIKULÁŠ V TÍSKU 2017

V sobotu 2. prosince 2017 v 15 hodin proběhla  v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Tísku již tradiční Mikulášská nadílka. Svatý Mikuláš rozdal balíček plný sladkostí 82 dětem z Tísku a okolí. Děti mu za to poděkovaly pěknou písničkou a předali mu ručně vyrobené mitry, které jsou nedílnou součástí jeho oděvu. Mimo to měly všechny děti možnost vyrobit si krásné svícny, vybarvovat omalovánky a nebo napsat dopis Ježíškovi. Parku u kostela vévodila vánoční výzdoba a živý betlém, a to vše za zvuku koled. Připraveno bylo také drobné občerstvení v podobě vánočního punče, medoviny a cukroví. Akce se tedy vydařila a svatý Mikuláš se už těší na všechny děti zase za rok.

Malé ohlédnutí za návštěvou sv. Mikuláše v Tísku – viz Fotogalerie.

PROSINCOVÁ POZVÁNÍ

Bratři a sestry, doba adventní je dobou příprav a očekávání a také milých setkání. Přijměte prosím pozvání na Vánoční tvoření dne 9. prosince v 9:30, které proběhne v přístavbě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Tísku. Výtěžek z prodeje pak poputuje na misijní dílo. Více na plakátku ZDE.

Dále bych Vás chtěl pozvat na Vánoční hudební vystoupení dne 21. prosince od 17:30, které se uskuteční v kostele Nanebevzetí P. Marie v Těškovicích. Vystoupení si připravily děti ze základní školy. Více ZDE.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V TÍSKU

Přijměte pozvání na tradiční Mikullášskou nadílku do parku u kostela sv. Cyrila a Metoděje, která se uskuteční 2.12.2017. Více informací ZDE.

ADOPCE NA DÁLKU – VIOLETA

Bratři a sestry, děkujeme za Vaši podporu také v případě Violety, dívky z Ukrajiny. Můžete si přečíst její poslední dopis a vysvědčení, které jsme obdrželi. Vše najdete v odkazu Farnost Slatina a Tísek – Adopce na dálku, nebo kliknutím ZDE.

Jindřiška Lazecká 

OHLÉDNUTÍ ZA LISTOPADOVÝM VEČEREM CHVAL

„Tam, kde jeden druhého chápe, respektuje, miluje, odpouští mu, pro něho žije, tam už začíná Boží kralování, jehož celá plnost nastane u Boha v nebi.“ Listopadový večer chval – Boží království – proběhl. Znovu jsme se setkali v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině po mši tentokrát v pátek 3. 11. Už se můžeme těšit na ten prosincový. 🙂   

Veronika Zajícová

DUŠIČKOVÝ ČAS

Bratři a sestry, blíží se dny, ve kterých vzpomínáme na naše zesnulé a svaté. Přijměte pozvání na mše sv. ke Slavnosti všech svatých do Tísku 1. listopadu v 16:00 a do Těškovic v 17:00. O den později 2. listopadu se společně  pomodlíme za duše v očistci a za naše zemřelé. Přijměte pozvání na mši sv. v 16:00 do Tísku, v 17:00 do Těškovic a v 18:00 do Slatiny. Tento čas je časem zamyšlení se nad sebou a nad svým životem. Navštivte na našich stránkách odkaz DUŠIČKY, kde se dočtete, jak tuto předadventní dobu prožít. 

NAPSALI O NÁS

V Bíloveckém zpravodaji za měsíc září jsme si mohli přečíst o oslavách 125 let od založení SDH Výškovice. Více v odkazu Napsali o nás.

LISTOPADOVÉ PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Blíží se listopad. Je čas se zamyslit nad svým životem, nad sebou samým. Jednou z možností je přečíst si moudré příběhy k zamyšlení, které najdete na našich stránkách.

ADOPCE NA DÁLKU

Bratři a sestry, rád bych Vám všem poděkoval za finanční příspěvky a modlitby v projektu Adopce na dálku. Trochu se zpožděním přišel dopis od Arjuna, chlapce z Indie, kterého podporujeme ve vzdělání. I vy se podílíte na jeho úspěchu a možnosti studovat. V našem odkazu Adopce na dálku se můžete dozvědět více o Arjunovu studiu. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

LISTOPADOVÉ POZVÁNÍ

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Večer chval, který se uskuteční v pátek 3. listopadu po mši sv. ve Slatině. Další pozvání se týká oslav patronky hudby, hudebníků a varhaníků sv. Cecílie. Tato slavná mše sv.proběhne 24. listopadu v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině v 17:00. Všichni jste srdečně zváni! Více informací na plakátcích v odkazu Pozvánky. 

OHLÉDNUTÍ ZA ŘÍJNOVÝM VEČEREM CHVAL

Při příležitosti říjnového Večeru a výročí zjevení ve Fatimě jsme se v pátek sešli v kostele, chválili jsme Pána a zpívali Panně Marii. Krásná slova, zpěv, ale i ticho a zamyšlení nás provázely i po mši svaté. Domů jsme se pak vraceli za podzimní tmy, naplněni Božím pokojem, láskou a světlem Panny Marie. 
„Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz…“    Veronika Zajícová

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Víra pro děti

banner_nk_mid

Svatá Anežka 1211-2019

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist