VELIKONOCE 2018 V TÍSKU

Bratři a sestry, připomeňme si události Velikonoc ve fotografiích. Více ZDE.

AKCE PRO MLÁDEŽ

Veškeré podrobnosti o nadcházejících akcích najdete na plakátcích v odkazu POZVÁNKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ.

Odkaz na přihlášení akce „Mezi námi děvčaty…“ je ZDE.

Odkaz na přihlášení ministrantů v rámci ministrantského dne je ZDE.

POZVÁNKA NA KONCERT

Bratři a sestry, přijměte pozvání na koncert, který se uskuteční 15.dubna 2018 v 16:00 v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Těškovicích. Více na plakátku ZDE.

VEČER CHVAL V MĚSÍCI DUBNU

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Večer chval, který proběhne 6. dubna v 18:30 v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině. Všichni jste srdečně zváni. Více na plakátku ZDE.

24 HODIN PRO PÁNA

Děkanát Bílovec zve na společné prožití 24 hodin pro Pána. Setkání se uskuteční 3. března 2018 v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Více na plakátku ZDE.

VEČER CHVAL

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Večer chval, který proběhne 2. března v 18:30 v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině. Všichni jste srdečně zváni. Více na plakátku ZDE.

NOVÉ PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Bratři a sestry, blíží se postní doba, kdy se můžeme zamyslet nad sebou a svým životem. Nabízím Vám několik příběhů, které stojí za to si přečíst. Odkaz ZDE

POSTNÍ ALMUŽNA

Také v letošním roce se někteří lidé, či rodiny, rozhodli prožít přípravu na Velikonoce ne jen duchovně, ale i praktickým skutkem milosrdenství, tedy almužnou. Kasičky umožňují milosrdnému dárci zvolit si, na jaký účel chce svou almužnu věnovat. Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem. Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky. tolik slova arcibiskupa Jana Graubnera. Věřím, že i mnozí z našich farností se do projektu Postní almužna ochotně a s radostí zapojí.

o. Petr

 

ZEMŘEL P. MICHAL JADAVAN

V den svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. 2. 2018 – byl do náruče milosrdného Otce povolán P. Michal Jadavan. Zemřel obklopen láskou a péčí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Ostravě-Pustkovci.

Otec Michal se narodil 1. 8. 1982 v Ostravě. 19. 6. 2010 přijal v Ostravě-Pustkovci jáhenské svěcení a rok poté byl 25. 6. 2011 v ostravské katedrále vysvěcen na kněze. Jako kněz působil na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a poté ve farnosti Odry. Byl také vyučujícím na Biskupském gymnáziu v Ostravě a dlouholetým kaplanem na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách.

Zemřel v den, kdy se v bohoslužbě slova při mši svaté čtou Simeonova slova: „Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka v pokoji.“

R.I.P.

BISCUP 2018

Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha (Lk 1,30) … V tomto duchu se uskuteční ve dnech 16. – 18. 3. 2018 v Hlučíně Diecézní setkání mládeže. Setkání je určeno pro mládež od 14 let. Více informací nalezne mládež na stránkách ZDE.

VÝSTAVA „DRŽÍME SPOLU“

Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou, Město Bílovec a MONAMI Vás srdečně zve na výstavu Jindřicha Štreita „Držíme spolu“. Plakátek ZDE.

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2018 VE SLATINĚ

„My Tři králové jdeme k vám………..“ zpívali koledníci v neděli 17. ledna 2018 odpoledne ve Slatině. Upřímné poděkování patří všem, kteří otevřeli koledníkům dveře svých domovů. Vložením peněz do pokladniček Charity České republiky projevili občané Slatiny soucit s nemocnými, osamělými či umírajícími lidmi.

Výsledek letošní Tříkrálové sbírky ve Slatině je 17.965 Kč. Tato částka činí téměř o 3.500 Kč více než výsledek sbírky v loňském roce.

65% vybraných peněz zůstává v našem regionu, 35% pak putuje na společné celorepublikové humanitární akce jako pomoc při likvidaci přírodních katastrof atd.   U nás v působnosti charity Studénka jsou peníze využity na nákupy, opravy a půjčování zdravotních pomůcek, na pečovatelské služby, provozy hospiců a mobilních hospiců a na volnočasové aktivity dětí. V obci, kde se konala Tříkrálová sbírka, mohou rodiče požádat o příspěvek 500,-Kč na dítě na dětský tábor, lyžařský výcvik nebo různé kroužky. Formulář žádosti o tento příspěvek je k dispozici na stránkách www.studenka.charita.cz.

Poděkování, pochvala a obdiv patří všem ochotným koledníkům, kteří v nepříjemném počasí statečně obešli celou vesnici. Ještě jednou děkuji všem, kdo se o velmi dobrý výsledek letošní Tříkrálové sbírky jakkoli zasloužili. Věřím, že se příští rok při této dobročinné práci znovu sejdeme.

Magdalena Cibulková

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Skončila Tříkrálová sbírka roku 2018. Děkujeme za Vaší štědrost. Přehled o finančním výtěžku ZDE.

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Postní almužna

banner_nk_mid

Víra pro děti

banner_nk_mid

Svatá Anežka 1211-2019

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist