Youtube button

ADOPCE NA DÁLKU – ARJUN

Bratři a sestry, v posledním týdnu měsíce června jsem obdržel dopis s vysvědčením od Arjuna, chlapce z Indie, kterého naše farnosti podporují. Díky Vám má možnost vzdělávat se, pravidelně se stravovat a získává další důležité školní potřeby. Z jeho dopisu a hodnocení mám velkou radost. Je to velmi pilný, pracovitý a zodpovědný žák. Můžete se sami přesvědčit ZDE. Všem dárcům, malým i velkým, upřímné Pán Bůh zaplať za každý finanční příspěvek na Arjunovo studium. 

o. Petr

PRÁZDNINOVÉ PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Bratři a sestry, přeji Vám krásně prožitý čas prázdnin a dovolených a pokud si najdete čas, přečtěte si některý z příběhů k zamyšlení

o. Petr

POUŤ SV. CYRILA A METODĚJE

Bratři a sestry, přijměte pozvání na slavnou poutní mši sv. k poctě našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. se uskuteční v úterý 5. července v 10:30 v kostele v Tísku. Hlavním kazatelem bude P. Mgr. Miroslav Brutkowski. Součástí oslav bude varhanní koncert pana Aleše Rybky. Po mši sv. Vás čeká občerstvení a k poslechu Vám zahraje dechová hudba Rozmarýnka z Bílovce. Těším se na společnou poutní bohoslužbu.

o. Petr

SETKÁNÍ DĚTÍ NA PRAŠIVÉ 2016

Prázdniny pomalu ťukají na dveře a jejich začátek je již tradičně spojen s poutí dětí na Prašivou. Také letos se v pátek 1. července 2016 v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá uskuteční diecézní setkání dětí. Letošní setkání dostalo název Sestra Země volá ke mně a společně s dětmi zalistujeme stránkami encykliky Laudato si’ papeže Františka, která pojednává o péči o náš společný domov, naši Zemi.

Více informací na webu: www.prasivadeti.cz nebo www.doo.cz

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN 24. 6. 2016

Milé děti a rodiče, přijměte pozvání na společné vítání prázdnin v pátek 24. června od 14:30 do Tísku. V 16:00 pak ve mši sv. poděkujeme za uplynulý školní rok a poprosíme o ochranu během prázdnin. Jste všichni srdečně vítání. Více na plakátku ZDE.

NOC KOSTELŮ 2016

Velké poděkování patří panu varhaníkovi Vítu Krátkému a všem organizátorům. Upřímné Pán Bůh zaplať.   o. Petr

Noc kostelů ve Slatině si můžete připomenout v naší FOTOGALERII.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2016

První sv. přijímání ve Slatině

VÝROČÍ 125 LET SDH V TĚŠKOVICÍCH

Prohlédněte si fotogalerii ze slavnostní svatofloriánské mše sv., kterou jsme oslavili výročí 125 let od založení SDH v Těškovicích.

POSVĚCENÍ HASIČSKÉHO AUTA V TÍSKU

Svěcení

BOŽÍ TĚLO V TÍSKU

Přijměte pozvání na slavnost Božího Těla, která se uskuteční v Tísku v neděli 29. června. Mše sv. s průvodem začne v 10:30. 

Malé ohlédnutí za velikonočním koncertem

Připomeňme si nedávný koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině prostřednictvím pana varhaníka Víta Krátkého. Malé ohlédnutí si můžete přečíst ZDE.

Blíží se první sv. přijímání

Milé děti, blíží se svaté přijímání. Věřím, že se pečlivě připravujete v hodinách náboženství. Příprava na přijetí Pána Ježíše do srdce je velmi důležitá, proto jsem vám dal na stránky jako součást přípravy informace o průběhu svátosti smíření. Svatá zpověď je prvním krokem k setkání s Ježíšem ve svatém přijímání. Vše potřebné naleznete ZDE.

o. Piotr

VEČER CHVAL VE SLATINĚ

Přijměte pozvání na Večer chval do kostela Nanebevzetí P. Marie do Slatiny. Více zde.

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Rok Božího Milosrdenství

banner_nk_mid

Světové dny mládeže

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist