POUŤ SV. CYRILA A METODĚJE V TÍSKU

Bratři a sestry, přijměte pozvání již k tradiční poutní slavnosti k sv. Cyrilu a Metoději, která se uskuteční 5. července 2018. Slavnost bude zahájena v 10:30 mší sv., na kterou jste všichni srdečně zváni.

Více informací na plakátku ZDE

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

Děkuji paním katechetkám Kateřině Vajdové a Naděždě Šablaturové za přípravu dětí, které poprvé přistoupily  sv. přijímání a také za výuky náboženství v tomto školním roce. Oběma patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Fotografie z přijímání z Tísku ZDE

LETNÍ DĚKANÁTKO

Drazí rodiče a milé děti,  zveme všechny děti od 3.-9. třídy na Letní Děkanátko (- které se blíží obrovskou rychlostí!) Tentokrát proběhne ve Studénce – Butovicích 9.-10.6. Začínáme v sobotu v 9:00 hod.  Cena je 100 Kč (pro členy animy 90 Kč). Děkanátko bude zakončeno mší v kostele, která začíná v 9:00 hod. Děti ať si s sebou vezmou: oblečení dle počasí (na ven i dovnitř), karimatku a spacák, pláštěnku, přezůvky, hygienu a velice vítaná bude i buchta 🙂 Více na PLAKÁTKU. Prosíme, aby se děti hlásily na našich webových stránkách: https://animabilovec.webnode.cz/dekanatko/
Moc se na vás těšíme, děcka!!
Animátoři bíloveckého děkanátu

POZVÁNÍ NA KONCERT VE SLATINĚ

Srdečně Vás zveme na kytarový koncert, který se uskuteční v neděli 17. 6. 2018 v 16:00 v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Slatině u Bílovce. Účinkující bude kytarové kvarteto EMKK. Výtěžek tohoto koncertu bude použit na rekonstrukci slatinských varhan. O průběhu opravy varhan se můžete dozvědět více, na internetových stránkách: http://www.cmvsoubor.cz/  Jste srdečně zváni!
 
 Vít Krátký, hlavní varhaník a pořadatel

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM 15.4. V TĚŠKOVICÍCH

Bratři a sestry, v dubnu proběhl koncert Collegium musicum vocale za finanční podpory obce Těškovice. Za pomoc a přípravu koncertu všem upřímné Pán Bůh zaplať. o. Petr

Ohlédnutí za koncertem od p. Víta Krátkého k přečtení ZDE.

PĚŠÍ POUŤ PRO MLÁDEŽ OPAVA – VELEHRAD

Milí přátele, zveme Vás na 11. Pěší diecézní pouť mládeže Opava – Velehrad, která se uskuteční ve dnech od 2. do 8. července 2018. 150 km dlouhá trasa je rozdělena do 7 etap: Opava – Fulnek – Bělotín – Paršovice – Holešov – Otrokovice – Traplice – Velehrad. Pěší pouť to duchovní cvičení na krásných cestách Slezska a Moravy, na kterých nebude chybět každodenní eucharistie, modlitba, adorace, svědectví a společenství mladých lidi z celé diecéze. Na letošní pouť je už přihlášeno 45 poutníků. Mezi ně můžete patřit i vy. Adresu webových stránek pouti najdete na plakátku ZDE.

o. Bartlomiej Blaszka

NOVÉ PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Bratři a sestry, přinášíme Vám nové příběhy, jejichž autorem je salesiánský kněz Bruno Ferrero. K přečtení ZDE nebo v rubrice Příběhy k zamyšlení.

KVĚTNOVÝ VEČER CHVAL

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Večer chval, který proběhne v kostele ve Slatině 4.5.2018 od 18:30.

SLEZSKÁ LILIE 2018

Vážení spolubratři, 
dovoluji si Vám zaslat pozvánku na festival Slezská lilie 2018, který spolupořádá Biskupství ostravsko-opavské. Benefiční výtěžek ze Slezské lilie je určen pro Nadační fond Betlém nenarozeným a provoz Azylového domu pro matky v tísni. Více informací ZDE.
S velkými díky  a přáním dobra a pokoje P. Vít Zatloukal, bisk.vik.

VELIKONOCE 2018 V TÍSKU

Bratři a sestry, připomeňme si události Velikonoc ve fotografiích. Více ZDE.

AKCE PRO MLÁDEŽ

Veškeré podrobnosti o nadcházejících akcích najdete na plakátcích v odkazu POZVÁNKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ.

Odkaz na přihlášení akce „Mezi námi děvčaty…“ je ZDE.

Odkaz na přihlášení ministrantů v rámci ministrantského dne je ZDE.

POZVÁNKA NA KONCERT

Bratři a sestry, přijměte pozvání na koncert, který se uskuteční 15.dubna 2018 v 16:00 v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Těškovicích. Více na plakátku ZDE.

VEČER CHVAL V MĚSÍCI DUBNU

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Večer chval, který proběhne 6. dubna v 18:30 v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině. Všichni jste srdečně zváni. Více na plakátku ZDE.

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Víra pro děti

banner_nk_mid

Svatá Anežka 1211-2019

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist