Oživení webu farnosti

Vážení farníci, podařilo se nám navázat na mravenčí práci otce Petra Raka, který založil, mnoho let vedl a spravoval webové stránky farnosti. Oživení přineslo několik změn. Vedle změny vzhledu, také optimalizaci zobrazení pro mobilní telefony. Změna přináší možnost se podílet na obsahu stránek.  Pomocí emailu: web.farnostslatina@gmail.com je možno zasílat příspěvky a pozvánky, které si přejete zveřejnit. Také fotografie a zprávy z proběhlých akcí ve farnosti. Doufám, že stránky přispějí k oživení a zviditelnění života naší farnosti. Děkuji za spolupráci. (Radomír Hodan)

Pozvánka – Setkání maminek s dětmi

Vážené maminky s dětmi, jste srdečně zvány 16.9. v 9 hodin na faru ve Slatině. Setkávání bude probíhat každé sudé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin.
Cílem setkávání je podělit se o zkušenosti, radosti i starosti. Vytvořit přátelské společenství, které nás může provázet, obohacovat a posilovat v dalším úsilí při vytváření rodinného zázemí. (Veronika Vajdova)

Brigáda u fary ve Slatině

Dne 14.9.2019, po mši svaté, proběhla brigáda na pozemku při hospodářské budově fary. Brigády se zúčastnili čtyři farníci, kteří společnými silami odstraňovali kořeny a pařezy mnohaletých náletů dřevin. Díky svému úsilí a spolupráci pozemek vyčistili. Plocha je připravena k další úpravě. Všem zúčastněným velké díky. (Radomír Hodan)

SLAVNÝ RODÁK Z TÍSKU FRANTIŠEK LAZECKÝ

Bratři a sestry, do našeho odkazu Slavní rodáci přibyla další významná osobnost Františka Lazeckého, který se narodil 18. srpna 1905 v Tísku. Připomeňme si tohoto slavného básníka, spisovatele, překladatele a esejistu v odkazu ZDE.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018

Připomenout si 7 darů Ducha svatého SI mohly děti z náboženství v Tísku, a to dne 21.6.2018. Na farní zahradě u kostela sv. Cyrila a Metoděje se ozýval zpěv, hra na hudební nástroje, ozvy kladiva, šustění listů Bible a luštění křížovek. Na těchto interaktivních zastaveních jsme si připomněli dary, jako jsou MOUDROST, ROZUM, RADA, SÍLA, UMĚNÍ, ZBOŽNOST A BÁZEŇ BOŽÍ. Následná mše sv. byla obětována za děti a naše dvě paní katechetky, paní Jindřišku a Katku. Po mši svaté nás přijel pozdravit, a buřty ochutnat, náš pan farář o. Petr. Tak jsme si společně pochutnali na večeři a nějaký čas spolu všichni pobyli a rozešli jsme se těsně před velkým lijákem. Fotografie z akce v naší fotogalerie ZDE.

Gabka Rokytová

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ NA PRÁZDNINY

Bratři a sestry, přišel dlouho očekávaný čas prázdniny, dovolených a odpočinku. Přeji Vám, abyste tento čas strávili v pokoji, s Božím požehnáním a s radostí v srdci. Předkládám Vám pár příběhů k zamyšlení na prázdniny.  Věřím, že Vás potěší. Příběhy naleznete také ZDE.

o. Petr

POUŤ SV. CYRILA A METODĚJE V TÍSKU

Bratři a sestry, přijměte pozvání již k tradiční poutní slavnosti k sv. Cyrilu a Metoději, která se uskuteční 5. července 2018. Slavnost bude zahájena v 10:30 mší sv., na kterou jste všichni srdečně zváni.

Více informací na plakátku ZDE

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

Děkuji paním katechetkám Kateřině Vajdové a Naděždě Šablaturové za přípravu dětí, které poprvé přistoupily  sv. přijímání a také za výuky náboženství v tomto školním roce. Oběma patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Fotografie z přijímání z Tísku ZDE

LETNÍ DĚKANÁTKO

Drazí rodiče a milé děti,  zveme všechny děti od 3.-9. třídy na Letní Děkanátko (- které se blíží obrovskou rychlostí!) Tentokrát proběhne ve Studénce – Butovicích 9.-10.6. Začínáme v sobotu v 9:00 hod.  Cena je 100 Kč (pro členy animy 90 Kč). Děkanátko bude zakončeno mší v kostele, která začíná v 9:00 hod. Děti ať si s sebou vezmou: oblečení dle počasí (na ven i dovnitř), karimatku a spacák, pláštěnku, přezůvky, hygienu a velice vítaná bude i buchta 🙂 Více na PLAKÁTKU. Prosíme, aby se děti hlásily na našich webových stránkách: https://animabilovec.webnode.cz/dekanatko/
Moc se na vás těšíme, děcka!!
Animátoři bíloveckého děkanátu

POZVÁNÍ NA KONCERT VE SLATINĚ

Srdečně Vás zveme na kytarový koncert, který se uskuteční v neděli 17. 6. 2018 v 16:00 v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Slatině u Bílovce. Účinkující bude kytarové kvarteto EMKK. Výtěžek tohoto koncertu bude použit na rekonstrukci slatinských varhan. O průběhu opravy varhan se můžete dozvědět více, na internetových stránkách: http://www.cmvsoubor.cz/  Jste srdečně zváni!
 
 Vít Krátký, hlavní varhaník a pořadatel

PĚŠÍ POUŤ PRO MLÁDEŽ OPAVA – VELEHRAD

Milí přátele, zveme Vás na 11. Pěší diecézní pouť mládeže Opava – Velehrad, která se uskuteční ve dnech od 2. do 8. července 2018. 150 km dlouhá trasa je rozdělena do 7 etap: Opava – Fulnek – Bělotín – Paršovice – Holešov – Otrokovice – Traplice – Velehrad. Pěší pouť to duchovní cvičení na krásných cestách Slezska a Moravy, na kterých nebude chybět každodenní eucharistie, modlitba, adorace, svědectví a společenství mladých lidi z celé diecéze. Na letošní pouť je už přihlášeno 45 poutníků. Mezi ně můžete patřit i vy. Adresu webových stránek pouti najdete na plakátku ZDE.

o. Bartlomiej Blaszka