Zrada

..Za 30 stříbrných slíbil, že přivede Ježíše na místo, kde nebudou zástupy lidí. Dokonce Ježíše políbil, aby jej tím označil pro vojáky, kteří netušili, kdo z přítomných je Ježíš. Vlastně i Petr zradil - třikrát Ježíše zapřel. A v Getsemanech při modlitbách Petr, Jan i Jakub usnuli, přestože je Ježíš žádal o společnou modlitbu...

Číst více

Křížová cesta v Tísku

Poslední mše svatá v měsíci je v naší farnosti věnována dětem, a protože máme nyní dobu postní, vydali jsme se s dětmi i na křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista...Za zpěvu písně "JEŽÍŠI TICHÝ BERÁNKU, SMILUJ SE NAD NÁMI"...

Číst více

Závist ničí nás samé – Protilátkou vůči závisti je vděčnost

...Navíc závist nejenže nahlodává dobrou vůli mezi lidmi, ale také ničí radost z toho, co člověk sám má nebo umí. Ovládne-li něčí srdce závist, vždycky se projeví i v jeho vnitřním vnímání všeho kolem. Závistivých myšlenek se bohužel nelze snadno zbavit; vyžaduje to skutečné obrácení a zřeknutí se jich. Potom je nutné nahradit staré vnitřní vnímání novým, zdravým...

Číst více

PŘEDLOŽME BOHU SVOU TEMNOTU

...Tváří v tvář naší křehkosti Bůh neustupuje. Nezůstává ve svém nebeském nekonečném světle, ale přibližuje se, stává se tělem, sestupuje do našich temnot. Nesmířil se totiž s tím, že můžeme sejít z cesty. Když se od něj vzdalujeme, vzdalujeme se od věčnosti, od světla... Bůh proto přichází mezi nás. ...A já se ptám sebe, vás i všech ostatních: chceme mu udělat místo?...

Číst více

LIDSKÁ (NE)DOKONALOST

Absolutní nekonečná dokonalost je Bůh. Bůh je láska, pravda a čistota. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, proto snaha člověka o lidskou dokonalost dělá Bohu radost. Proč my zdaleka dokonalí nejsme, když se chceme Bohu podobat...

Číst více