Říjen – měsíc misií

celý text Poselství Svatého otce Františka

Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019

…Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale vždy církevní… (celý text zde)

For Help – Autismus

přejít na stránku

Naše farnost ve Slatině se zapojila do pomoci lidem s autismem. Pomoc probíhá prostřednictvím společnosti FOR HELP, z.s.,

Farníci, kteří chtějí přispět na tento projekt jakoukoli částkou, mohou tak učinit v našem kostele na stolku u průchodu k bočnímu vchodu, kde se zapíši do seznamu dárců. (Růžena Dluhošová)

Krmášová mše svatá ve Výškovicích

29.9.2019 v 16:00 hod odpoledne, byla sloužena mše svatá ve Výškovicích před kapličkou, zasvěcenou sv. archandělovi Michaelovi, za živé a zemřelé farníky z Výškovic, za mládež a dobrodince této kaple a ochranu Panny Marie pro celou obec Výškovice.

další fotky

Kaplička byla uklizena, na oltáři svítilo bělostné plátno, voněly čerstvé květy. Báli jsme se, aby nám vyšlo počasí. Ale vyšlo jako každoročně a hlavně nepršelo.

Důstojnost celé akce zpestřila hudba a zpěv scholy.

Všem, kteří se na přípravě této mše podíleli, patří srdečný dík našich farníků. (Růžena Dluhošová)

Dožínková mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině

15.9.2019 jsme děkovali Pánu Bohu za úrodu letošního roku. Výzdoba a mnoho  krásných plodů, stejně jako modlitby, zpěv lidu, chvál a díků, vznášející se k Pánu.

Otec Piotr  plody úrody požehnal. Za tyto dary jsme při bohoslužbě Pánu Bohu děkovali, protože si uvědomujeme, že nejsou pouze výsledkem lidské práce, ale především Boží milosti.

 Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu  této krásné mše, velice děkujeme. (Růžena Dluhošová)

Brigáda na faře ve Slatině 12.10.

Vážení farníci, brigáda ke zvelebení farního pozemku a budov proběhne 12.10. v 9 hodin. Sraz je u fary ve Slatině. Při špatném počasí budeme uvnitř. V “hospodářské části” je mnoho práce. Vzhled fary a okolí kostela je naše společná vizitka. (R.Hodan)

Setkání farní a ekonomické rady

Farní a ekonomická rada za farnost Slatina a Tísek se sejde na faře ve Slatině 4.10. po mši svaté v 19 hodin. Jedná se o první setkání rady. Vedle seznámení se členy rady, se budou probírat aktuální problémy farností. Bude probráno hospodaření a nakládání s prostředky s ohledem na budoucí investice ve farnostech. Setkání rady je veřejné. Všichni farníci, kterým není vývoj farnosti lhostejný a rádi by se konstruktivně připojili, jsou zváni. (Radomír Hodan)

Setkání maminek s dětmi

klikni pro další fotkyV pondělí  16. 9. 2019 se konalo první poprázdninové setkání maminek s dětmi. Začínalo se zpívanou modlitbou Moje malé světýlko, potom jsme s dětmi pokračovaly známými ukazovačkami: Kutálí se ze dvora, Ježek ten je ježatý a Šije, šije boty švec. Následovalo vytvoření hrací plochy a volná zábava pro děti a maminky.  Nechyběla ani dopolední svačinka. Setkání jsme zakončily opět zpívanou modlitbou  Kdo stvořil ?. Před odchodem se děti ještě vyběhaly na farní zahradě a naše krásné dopoledne zakončil otec Piotr požehnáním.

Další setkaní bude za 14 dní, opět v pondělí od 9:00 do 11:00 hodin. Rádi mezi sebe přivítáme i ostatní maminky a jejich ratolesti☺ 

Těšíme se na další příjemné dopoledne.

Za maminky. Veronika Vajdová

Oživení webu farnosti

Vážení farníci, podařilo se nám navázat na mravenčí práci otce Petra Raka, který založil, mnoho let vedl a spravoval webové stránky farnosti. Oživení přineslo několik změn. Vedle změny vzhledu, také optimalizaci zobrazení pro mobilní telefony. Změna přináší možnost se podílet na obsahu stránek.  Pomocí emailu: web.farnostslatina@gmail.com je možno zasílat příspěvky a pozvánky, které si přejete zveřejnit. Také fotografie a zprávy z proběhlých akcí ve farnosti. Doufám, že stránky přispějí k oživení a zviditelnění života naší farnosti. Děkuji za spolupráci. (Radomír Hodan)

Pozvánka – Setkání maminek s dětmi

Vážené maminky s dětmi, jste srdečně zvány 16.9. v 9 hodin na faru ve Slatině. Setkávání bude probíhat každé sudé pondělí od 9:00 do 11:00 hodin.
Cílem setkávání je podělit se o zkušenosti, radosti i starosti. Vytvořit přátelské společenství, které nás může provázet, obohacovat a posilovat v dalším úsilí při vytváření rodinného zázemí. (Veronika Vajdova)

Brigáda u fary ve Slatině

Dne 14.9.2019, po mši svaté, proběhla brigáda na pozemku při hospodářské budově fary. Brigády se zúčastnili čtyři farníci, kteří společnými silami odstraňovali kořeny a pařezy mnohaletých náletů dřevin. Díky svému úsilí a spolupráci pozemek vyčistili. Plocha je připravena k další úpravě. Všem zúčastněným velké díky. (Radomír Hodan)

SLAVNÝ RODÁK Z TÍSKU FRANTIŠEK LAZECKÝ

Bratři a sestry, do našeho odkazu Slavní rodáci přibyla další významná osobnost Františka Lazeckého, který se narodil 18. srpna 1905 v Tísku. Připomeňme si tohoto slavného básníka, spisovatele, překladatele a esejistu v odkazu ZDE.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018

Připomenout si 7 darů Ducha svatého SI mohly děti z náboženství v Tísku, a to dne 21.6.2018. Na farní zahradě u kostela sv. Cyrila a Metoděje se ozýval zpěv, hra na hudební nástroje, ozvy kladiva, šustění listů Bible a luštění křížovek. Na těchto interaktivních zastaveních jsme si připomněli dary, jako jsou MOUDROST, ROZUM, RADA, SÍLA, UMĚNÍ, ZBOŽNOST A BÁZEŇ BOŽÍ. Následná mše sv. byla obětována za děti a naše dvě paní katechetky, paní Jindřišku a Katku. Po mši svaté nás přijel pozdravit, a buřty ochutnat, náš pan farář o. Petr. Tak jsme si společně pochutnali na večeři a nějaký čas spolu všichni pobyli a rozešli jsme se těsně před velkým lijákem. Fotografie z akce v naší fotogalerie ZDE.

Gabka Rokytová

PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ NA PRÁZDNINY

Bratři a sestry, přišel dlouho očekávaný čas prázdniny, dovolených a odpočinku. Přeji Vám, abyste tento čas strávili v pokoji, s Božím požehnáním a s radostí v srdci. Předkládám Vám pár příběhů k zamyšlení na prázdniny.  Věřím, že Vás potěší. Příběhy naleznete také ZDE.

o. Petr