Posvěcení kaple ve Výškovicích

V neděli dne 30.4.2023 se ve 14.00 hodin konala mše svatá u kapličky ve Výškovicích. Po rozsáhlých opravách v roce  2022 byla znovu posvěcena P. PaedDr. Mgr. Piotrem Markem Kowalskim, Ph.D. Úmysl mše byl za občany Výškovic a vedení města Bílovce, za dárce a pomocníky kapličky ve Výškovicích, za mír a pokoj ve světě.

Počasí ukázalo po několika deštivých dnech svou vlídnou tvář a mohli jsme slavit mši svatou bez deštníků společně s farníky ze Slatiny, Těškovic, Tísku a Lubojat. Ke slavnostní atmosféře přispěla i účast Sboru dobrovolných hasičů z Výškovic. Hudební doprovod zajistil Chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Lubojatech pod vedením paní Helenky Ptáčníkové.

Po mši bylo možné si prohlédnout 8 nově zrestaurovaných obrazů původní křížové cesty z roku 1887. Restaurování provádějí Mgr. art. Jan Bittner a Mgr. art. Marie Chlebovská. Repliku nalezeného praporce datovaného do roku 1902 provedla paní Wasilka Pistovčák.

Děkujeme všem, kteří přišli na mši a také všem, kteří podporují kapličku ve Výškovicích.   

Mirka Balharová