Znovuobnovení bohoslužeb v farnosti od neděle 26. dubna

Díky rozhodnutí otce Piotra, bude od neděle 26.4. sloužena mše svatá ve všech kostelích farnosti. Mše svaté budou probíhat dle původních plánů. V něděli 26.4. začínáme ve Slatině v 8 hodin. Dále v Těškovicích v 9.15. a v Tísku v 10.30 hodin. Další dny budou mše dle plánu.

Účast na bohoslužbě je podmíněna splněním řady hygienických pravidel. Za jejich dodržování budou zodpovědni všichni účastních bohoslužby. Jsou uvedena níže.

Během první vlny uvolnění je stanoven maximální počet přítomných na 15 věřícich. Předpokládá se, že se mše svaté zúčatní ti, kteří si objednali úmysl mše svaté. Vhodné upozornit, že staří lidé jsou pro onemocnění COVID nejvíce rizikoví. Prosím, velmi zvažte svou účast na bohoslužbě.

Rozhodnutí je podloženo vyjádřením České biskupské konference (celý článek zde), kdy od 27. dubna se budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. Na mši svatou bude zprvu moci přijít jen patnáct účastníků. Počty se budou po čtrnáctidenních intervalech navyšovat až do 8. června, kdy bude možné do kostela přicházet bez omezení. Pro všechny však bude platit celá řada hygienických opatření.

Pravidla pro realizaci bohoslužeb:

V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.

Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.

Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie

Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady

Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní

Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.

Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.

Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.

Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

(R.Hodan)