TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

V sobotu 7.1. 2023 ve Výškovicích a v neděli 15.1. 2023 ve Slatině a na Novém Světě se uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka.

Děkujeme všem, kteří se ve Výškovicích v sobotu 7.1. zapojili do Tříkrálové sbírky. Dárcům za jejich štědrost. Sbírka ve Výškovicích přinesla 17.110,- Kč. Koledníkům velký dík za jejich obětavost a také těm, kdo pomáhali s organizací této akce ve Výškovicích.

Na Slatině celkem 8 skupinek statečných koledníků neodradilo mrholení ani nepříjemný vítr. Zvlášť šťastný byl závěr sbírky, protože posezení u horkého čaje a malé svačinky ve společenské místnosti na faře doprovázel za okny opravdový liják. Vyšlo nám to těsně! Výsledek letošní sbírky je rekordní.  Zapečetěné kasičky Charity ČR naplnili dárci ze Slatiny a Nového Světa velkorysou částkou 31.700,- Kč.

Děkuji z celého srdce za ochotu a dobrou náladu všem koledníkům. Velké upřímné poděkování posílám touto cestou všem, kteří koledníky přivítali, dali jim své dary nebo dokonce zároveň s nimi zpívali „My tři králové…“. Děkuji!

Naše oblastní charita ve Studénce každý rok zveřejňuje, na co přesně budou vybrané peníze použity. Každý dárce si zaslouží, aby mu tato informace byla poskytnuta.

65% vybraných peněz zůstává pro naši oblast ve Studénce. Peníze budou využity na :

– domov pro seniory, pečovatelskou službu, azylový byt, terénní ošetřovatelskou službu, půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, šatník, podporu volnočasových aktivit dětí z nízkopříjmových rodin a na přípravu stavby nové budovy, Domova svatého Jáchyma, který bude sloužit starým, osamělým, nemocným či jinak potřebným lidem z naší oblasti.

35% peněz ze sbírky se rozděluje na její organizaci ( např. korunky na hlavy a malé dárečky pro koledníky) a na větší projekty Charity ČR.

V neposlední řadě patří velké poděkování také všem, kdo pomohli sbírku zorganizovat, pomohli se postarat o koledníky a přispěli jídlem a pitím na jejich občerstvení po namáhavé obchůzce.

Všem zúčastněným přeji zdraví, radost, studijní a profesní úspěchy a  laskavé vztahy, zkrátka dobrý rok 2023!

Magdalena Cibulková