Setkání farní a ekonomické rady

Farní a ekonomická rada za farnost Slatina a Tísek se sejde na faře ve Slatině 4.10. po mši svaté v 19 hodin. Jedná se o první setkání rady. Vedle seznámení se členy rady, se budou probírat aktuální problémy farností. Bude probráno hospodaření a nakládání s prostředky s ohledem na budoucí investice ve farnostech. Setkání rady je veřejné. Všichni farníci, kterým není vývoj farnosti lhostejný a rádi by se konstruktivně připojili, jsou zváni. (Radomír Hodan)