Pozvánka papeže Františka

Papež František ohlásil, že bude tento pátek (27. 3. v 18 hodin) na náměstí sv. Petra ve streamingovém přenosu předsedat eucharistické adoraci, po níž udělí Nejsvětější svátostí požehnání Urbi et Orbi, kterou budou čeští věřící moci sledovat živě na TV Noe.

Kromě toho papež vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března (Slavnost Zvěstování Páně) v poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš, kterou bude TV Noe rovněž přenášet živě. 

Více informací na stránkách cíkrev.cz

Setkání farní a ekonomické rady

Farní a ekonomická rada za farnost Slatina a Tísek se sejde na faře ve Slatině 4.10. po mši svaté v 19 hodin. Jedná se o první setkání rady. Vedle seznámení se členy rady, se budou probírat aktuální problémy farností. Bude probráno hospodaření a nakládání s prostředky s ohledem na budoucí investice ve farnostech. Setkání rady je veřejné. Všichni farníci, kterým není vývoj farnosti lhostejný a rádi by se konstruktivně připojili, jsou zváni. (Radomír Hodan)