Sbírka For Help – Autismus

Drazí farníci, chtěla bych vás informovat, že naše farnost Slatina a Tísek se zapojila do výběru finančních prostředků na pomoc lidem s autismem prostřednictvím společnosti FOR Help, z.s., Porubská 674/72, Poruba, Ostrava, IČ 04138350. 

Od února t.r. jsem shromažďovala ve spolupráci s paní Malčíkovou Vámi věnované finanční částky, které jsem průběžně předávala otci Petrovi pro shora uvedený účel. Pro přehled uvádím, že ve Slatinském kostele byla štědrými farníky vybrána za měsíc únor částka ve výši 600 Kč, za měsíc březen částka ve výši 760 Kč, za měsíc duben částka ve výši 300 Kč, za měsíc květen částka ve výši 700 Kč, za měsíc červen částka ve výši 1 458 Kč, za měsíc červenec částka ve výši 1 190 Kč a za měsíc srpen částka ve výši 1 140 Kč.   

Počínaje měsícem září jsem byla otcem Petrem oslovena, abych se dále  o správu vybraných finančních prostředků pro zvolený charitativní účel starala a vybrané peníze zasílala přímo na uvedenou společnost. Rozhodla jsem se proto telefonicky kontaktovat ředitelku této charitativní společnosti paní Miroslavu Biegunovou, se kterou jsem se dohodly na průběžném odesílání vybraných částek  1 x za měsíc  na účet společnosti FOR Help, z.s., č. účtu 2100819530/2010, která nám jednou za rok vystaví potvrzení formou děkovného listu s uvedením vybraného obnosu.

Za měsíc září bylo vybráno 854 Kč, které jsem již tímto způsobem na uvedený účet převedla a nadále vás budu o vybraných částkách informovat.  

Všem dárcům ze srdce děkuji za dary a prosím jménem všech potřebných o další příspěvky.

Pán Bůh zaplať . (Ester Lubojacká)