Krmášová mše ve Výškovicích u kaple sv. Michala dne 26.9.2020

Vzhledem k nepříznivému počasí musela být mše svatá přesunuta do Kulturního domu ve Výškovicích. Děkujeme všem organizátorům za rychlou reakci na změnu při přípravách této mše a za pomoc všech, kteří se na této přípravě a průběhu mše podíleli, zvláště paní Vrambové a paní Ing. Balharové za květinovou výzdobu.

Mše proběhla v naprosté pohodě s velkou účastí farníků a také hostů z okolních obcí.

(R.Dluhošová)