Pozvánka na Velikonoční koncert duchovní hudby

V neděli 24.4. v 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině.

Pojďme společne ukončit Velikonoční oktáv a zároveň oslavit Boží milosrdenství. Připomenout si dílo Božího vykoupení, které je úzce spjaté právě s Božím milosrdenstvím, které je Ježíšovým velkým darem.

Zazní písně různých autorů i zemí, žánrů i období. Poselství všech písní je společné – nekonečná Boží láska k člověku.

Křesťanská vokálně-instrumentální skupina Okteto vznikla někdy kolem roku 2000. Její členové vzešli a dodnes jsou z jedné rodiny. Skupina koncertuje jak v církevním, tak i světském prostředí. Vydala během svého působení dvě CD (Okteto, Hvězda v tmavé noci).