Pozvánka na Mariánské zastavení s hudbou 29.5. v 15 hodin

Dne 29.5.2022 v 15.00 hodin se uskuteční v kulturním domě ve Výškovicích

Benefiční netradiční „májová“.

Benefiční znamená, že dobrovolné příspěvky budou využity ve prospěch kapličky ve Výškovicích, především na úhradu jednoho z restaurovaných obrazů křížové cesty, pak také na květinovou výzdobu a svíčky.

Netradiční bude májová v tom, že bude přizpůsobena všem občanům, aby prožili příjemné odpoledne a jejich srdce byla občerstvena a posílena v této těžké době.

„Májovou“ nás provede chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Lubojatech, s jehož členy budete mít možnost se blíže seznámit i po akci při besedování u drobného občerstvení. Májová v uvozovkách jsme použili proto, že to nebude ani mše, ani koncert, ale něco mezi tím. Nechte se překvapit a přijďte.

Na Mariánské zastavení s hudbou různých časových epoch a básněmi Václava Renče vás zve Chrámový sbor při kostele sv. Jiří v Lubojatech a přátelé kapličky ve Výškovicích.