Novoroční koncert, 2.ledna 2022 v 15 hodin

Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce pořádá Novoroční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Komorní orchestr Lidové konzervatoře pod vedením Alžběty Kolářové vystoupí spolu s místním pěveckým kvartetem.

2. ledna 2022 v 15 hodin

Pojďme společně hudbou přivítat nový rok. Oslavme Pána. V kostele Nanebevzetí Panny Marie, nejblíže Pánu Bohu, rozjímat a s vírou a nadějí pohledět do nového roku.