Nová přísnější opatření vlády ČR od 22.10.2020. Bohoslužby bez věřících…

Od čtvrtka 22. října od 6 hodin, po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně, vstoupila na území České republiky v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Až na výjimky je zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob se vztahuje i na bohoslužby   s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast 10 osob.

Několik výjimek.

Lidé mohou cestovat za zaměstnáním, v souvislosti s podnikáním, vydat se za rodinou, na nákupy základních životních potřeb a na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé mohou také vyjít do parku nebo jinam do přírody.

Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby. Kdo má vlastní chalupu nebo jinou rekreační nemovitost, může na ni bez omezení vyjet.

Mezi výjimkami v seznamu povolání, je uvedeno také poskytování individuální duchovní péče a služby. „I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči při dodržení hygienických opatření,“ uvedl biskup Martin David.

Omezení pohybu platí i pro kostely

Nová opatření prakticky znamenají zrušení veškerých veřejných bohoslužeb. „…Mše svaté budou slavené bez přítomnosti věřících…“

Přistoupit ke svatému přijímání bude možné po skončení neveřejné bohoslužby a pouze tak, že do kostela vstoupí vždy jen jeden věřící. Až z kostela odejde, může do chrámu vejít další. Kněz nabádá farníky, aby tuto možnost využívali jen lidé bez příznaků nemoci.