Nejen chlebem živ je člověk

Jan 6,35

Ježíš řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Chléb je znám v domácnostech jako nejobvyklejší pokrm již od nejstarších dob. Je člověku důležitým zdrojem síly.

Ježíš sám sebe označuje za chléb života. Zve nás, abychom neusilovali pouze o pokrm, který naplňuje naše žaludky, ale abychom k němu přicházeli a nechali se občerstvit a posilnit jím samým. Jeho občerstvení je trvalé a dodává nám energii a „látky“ potřebné k životu.

Nejsme zde na světě proto, abychom pouze vlastnili, ale abychom rozdávali. Nasyceni Ježíšovým chlebem, vztahem s ním, můžeme posilovat lidi kolem sebe. Těšit nešťastné, sytit  hladové,
navštěvovat osamocené…

Ježíš sytí chlebem, který dává život. Stačí k němu přijít a uvěřit mu.

„Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba, ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky.“  (Matka Tereza)

Víra.cz