Křížová cesta v Tísku

„Pane Ježíši, Tys do roušky svaté Veroniky vtiskl svou tvář, vtiskni mi do duše svůj obraz, abych se Ti podobal.“ To byla jedna z proseb, která byla vyslovena při dětské křížové cestě v Tísku.

Poslední mše svatá v měsíci je v naší farnosti věnována dětem, a protože máme nyní dobu
postní, vydali jsme se s dětmi i na křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista. Děti
vymalovaly obrázky s výjevy křížové cesty, připravily si čtení a z domu si přinesly křížky, jež
při cestě držely ve svých rukách.

Za zpěvu písně „JEŽÍŠI TICHÝ BERÁNKU, SMILUJ SE NAD NÁMI“ jsme Ježíšovu poslední cestu prošli nejen s Veronikou, Šimonem, Pannou Marií, Pontiem Pilátem, plačícími ženami, ale také s našimi rodiči a kamarády.

Moc děkuji všem, kteří se na dětské křížové cestě podíleli.

„Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!“

(Gabriela)