Farnost ve Slatině nabízí pro své farníky účast na Svatém smíření i Eucharistii

Vážení farníci,

Díky nouzovému stavu a v duchu vládních nařízení není bohužel možné se účastnit Eucharistie v rámci veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností.

Nařízení umožňující pobývání na veřejně přístupných místech v počtu maximálně do dvou osob, při dodržení organizačních a hygienických pravidel, umožňuje také přijetí Eucharistie a Svátosti smíření.

Přes tuto velmi obtížnou situaci nabízí Římskokatolická farnost ve Slatině pro své farníky účast na Svatém smíření i na Eucharistii.

Abychom dodrželi speciální organizační a hygienická pravidla a těchto svátostí se mohli zúčastnit musíme dodržet následující:

Svátost smíření, proběhne v pátek 30.10. v kostele ve Slatině

od 17:00 hodin pro farníky z Tísku, Slatiny, Vyškovic a Nového Světa

od 17:30 hodin pro farnost Těškovice

Eucharistie, bude v neděli 1.11. v kostele ve Slatině

od 8.30 hodin pro farníky z Tísku, Slatiny, Vyškovic a Nového Světa

od 9:00 hodin pro farnost Těškovice

Dále musíme mimo jiné dodržet následující pravidla:

Ke svátosti smíření vcházíme do kostela jednotlivě.

K Eucharistii přicházíme také jednotlivě nebo jen jako rodina – osoby žijící v jedné domácnosti.

Prosíme, aby k přijímání a ke zpovědi přistupovaly pouze osoby bez příznaků infekční nemoci, s přikrytými ústy a nosem.

Po vstupu do kostela použijte dezinfekci na ruce.