Zajištění financování provozu naší farnosti.

Milí farníci,

vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, hlavně díky slavení všech mší svatých a mší Velikonočního tridua bez účasti věřících, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost.

Rád bych všem farníkům poděkoval za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších, neboť nyní nastává nedostatek finančních prostředků pro potřeby naší farnosti.

Obracím se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naši farnosti.

Finanční dary prosím zasílejte na účty farnosti

Slatina u Bílovce 183494655/0300

Těškovice 183745362/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

o.Piotr