Otec Piotr – Únor

Na Hromnice, o hodinu více, říká lidové pořekadlo. Zima pomalu končí, navrací se jaro, znovuobnovený život. Také v rámci pastorace a církevních svátků je to období, kdy za sebou necháváme zimní nevlídnost a chlad, která je kolikrát spjata s nemocemi.

Neslavíme jen znovuobnovení života, a to v podobě hořících svící na Hromnice, ale také svátek svatého Blažeje (3.2.), spojený se svatoblažejským požehnáním, které může znamenat uzdravení nemocných, a s těmito svátky spojené čtení i evangelium, ve kterých se líčí tato uzdravení nebo očista od zlých duchů.

Nový život, zdraví, je spojeno nejen se zdravím tělesným, ale také s vnitřní čistotou, s psychickým zdravím, které spočívá v očistě od toho, co je temné a zlé, tedy od hříchů jako takových. I proto je toto období spojeno s možností  pomazání nemocných, ne však s vidinou brzkého úmrtí, jak je někdy mylně chápáno, ale s celkovou očistou těla i duše a připraveností v podobě této očisty na možné setkání s tím, komu naše temnota, tedy zlo a hřích, ubližuje. Tedy na setkání s Pánem.

Vyvrcholení přichází v den svátku Panny Marie Lurdské. I zde je uzdravení spojeno s pokáním, s očistou. S důvěrou, že „vyléčení“ od toho, co je nedobré, je možné. Nejen v podobě tělesné nemoci a chorob, ale také v rovině duševní a duchovní.

Začátek února a v podstatě celý tento měsíc je měsícem předjaří. Zima – smrt – odchází. Přichází postní doba, která celá je přípravou na příchod vzkříšení. Na příchod Spásy.

Prožívejme toto období s tímto vědomím. Světlo Hromnic znamená uzdravení, nový život, opouštění se od zlého. Buďme takoví i ve svých životech. Těšme se na to, že zima, v jejímž nitru a v temnotách se jako jediné radostné světýlko narodil Spasitel, skončí a nastane jaro. To původní vánoční světýlko ve tmách se naplno rozhoří a tmu zcela zažene a pohltí. A tím nastane ten opravdový život, který nás díky spáse čeká.

P. Piotr Kowalski