Účast na Svatém smíření a Eucharistii 13.11. a 15.11.2020 ve Slatině v době nouzového stavu.

Vážení farníci,

Svátost smíření, proběhne v pátek 13.11. v kostele ve Slatině

od 17:30 do 18:00 hodin pro věchny farníky z Tísku, Těškovic, Slatiny, Vyškovic, Ohrady a Nového Světa.

Ve stejný den 13.11. od 18:00 do 18:30 hodin bude také možno přistoupit k Eucharistii.

Eucharistie, bude v neděli 15.11. v kostele ve Slatině

od 8:30 do 9:00 hodin pro všechny farníky.

Abychom dodrželi speciální organizační i hygienická pravidla a těchto svátostí se mohli zúčastnit musíme vedle dodržení počtu maximálně dvou osob, dodržet mimo jiné i následující pravidla:

Ke svátosti smíření vcházíme do kostela jednotlivě.

K Eucharistii přicházíme také jednotlivě nebo jen jako rodina – osoby žijící v jedné domácnosti.

Prosíme, aby k přijímání a ke zpovědi přistupovaly pouze osoby bez příznaků infekční nemoci, s přikrytými ústy a nosem.

Po vstupu do kostela použijte dezinfekci na ruce.


Bohoslužby v době nouzového stavu budou slouženy na objednané úmysly podle rozpisu  v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině bez přítomnosti věřících.

V případě pohřbu nebo zaopatřování neprodleně volejte na telefonní číslo otce Piotra.

PeadDr. et Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D.,

telefon: 731 625 810 , e-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz