Setkání farní a ekonomické rady ve Slatině (Tísek a Slatina)

V pátek 4.10.2019 v 19 hodin se uskutečnilo na faře první setkání farní a ekonomické rady za farnost Slatina a Tísek. Během setkání se řešila celá řada aktuálních problémů a otázek, které farnost trápí. Dále se probíraly události, které nás v budoucnu čekají. Ze setkání byl proveden zápis. K nahlédnutí zde.

Příští setkání se uskuteční 15.11.2019 v 19 hodin na faře ve Slatině. Setkání je veřejné, jsou zváni všichni farníci, kteří mají co říci a není jim lhostejné dění ve farnosti. (R.Hodan)