Rozhodnutí biskupa o slavení Velikonoc 2020

S blížící se oslavou Velikonoc, kterou církev letos prožije v mimořádné situaci nouzového stavu, vydal biskup František Václav Lobkowicz rozhodnutí ke slavení Velikonoc v ostravsko-opavské diecézi.

Připomíná dispenz od účasti na bohoslužbách vydaný na začátku restriktivních opatření a platný až do odvolání.

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, nařizuje až do odvolání slavení všech mší svatých a Velikonočního tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.

Zve všechny duchovní i laiky k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20) Zvláště zve ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin.

Dává také pokyny ke slavení svátosti smíření a pokání před Velikonocemi.

Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuje všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.

Doporučuje dodržet v sídelních farnostech obvyklý pořad bohoslužeb, přestože budou bez účasti věřících.

Zmiňuje také odklad křtů katechumenů na Svatodušní vigilii na konci velikonoční doby.

Více také na stránkách Ostravsko-opavské diecéze.

Plné znění Rozhodnutí biskupa ostravsko-opavského k duchovní správě a liturgické službě ve Svatém týdnu a velikonoční době 2020 najdete zde.