Prohlídka stavu krovu a střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině.

Na základě upozornění pana faráře se dne 24. 9. 2021 konala prohlídka stavu krovu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Slatina u Bílovce.

Přítomni byli pan farář Piotr Kowalski  a pan Milan Chudej, stavební technik, Biskupství ostravsko-opavské.

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že části krovu zcela chybí, úžlabí u věže kostela a mezi hlavní lodi a presbytářem jsou vyhnilá. Příčinou současného stavu může být dlouhodobé zatékání do konstrukce krovu. Pozinkovaný plech, současná krytina, je dožilá a dochází k zátokům do konstrukce krovu.

Z prohlídky vznikl návrh: zaměřit celý kostel, udělat projektovou dokumentaci současného stavu, s průzkumem stavu všech krovů a s návrhem řešení – rekonstrukce krovů a krytiny na kostele.

Celé znění dokumentu