POZVÁNÍ NA KONCERT VE SLATINĚ

Srdečně Vás zveme na kytarový koncert, který se uskuteční v neděli 17. 6. 2018 v 16:00 v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Slatině u Bílovce. Účinkující bude kytarové kvarteto EMKK. Výtěžek tohoto koncertu bude použit na rekonstrukci slatinských varhan. O průběhu opravy varhan se můžete dozvědět více, na internetových stránkách: http://www.cmvsoubor.cz/  Jste srdečně zváni!
 
 Vít Krátký, hlavní varhaník a pořadatel