Otec Piotr: Léto

Po zvláštní koronavirové době a karanténě nastává léto. Léto roku 2020.
 
V denním tisku a časopisech se již objevuje plno článků a zamyšlení nad tím, co nám vlastně uplynulé období přineslo a co vzalo. Čím pro nás bylo?
 
Ukázalo nám, že v životech skutečně nic není jisté. Že to, co se nám zdá po léta samozřejmé, samozřejmé být nemusí a není.
 
Stojíme na počátku léta. Nevíme, co nám přinese. Je to doba dovolených, doba odpočinku, relaxací, rekreací. Léto je období plné radosti. Někteří z nás tuto dobu mají v celém roce nejraději.
 
Je to také doba krásných církevních svátků. Ne sice tak velikých jako jsou Velikonoce, svátky Svatodušní či Vánoce. Ale i léto má svá krásná výročí. Konstantin a Metoděj, sv. Anna, sv. Jan Maria Vianney, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a další.
 
A tak nezbývá než jediné – popřát nám všem krásné léto, naplněné nejen sluncem, ale také životadárným deštěm. A přát si, aby i naše kostely byly naplněny radostí z toho, že svět je a bude takový, jaký snad být má.
 
o.Piotr