Od 18.11. máme ve farnosti bohoslužby s věřícími.

Vážení farníci,

od 18.11. díky platnosti protiepidemickému systému PES je možné i při vyšším skóre pořádat bohoslužby s účastí lidu.

Bohoslužby budou probíhat od 18.11. dle rozpisu v kostelích naší farnosti.

Počet věřících je dán skórem v tabulce systému PES. Každému skóre odpovídá jiný maximální počet věřících. Například skóre 5 – 15 osob, skóre 1 – 100 osob., viz obrázek výše a přehledná tabulka ke stažení zde

Aktuální skóre pro náš kraj je možno zjistit na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Abychom se mohli zúčastnit musíme dodržet mimo jiné i následující pravidla:
 

Po vstupu do kostela použijte dezinfekci na ruce.

Ústa i nos musí být zakryté rouškou, respirátorem a pod.

Nadále platí zákaz zpěvu a potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenost.


V případě pohřbu nebo zaopatřování neprodleně volejte na telefonní číslo otce Piotra.

PeadDr. et Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D.,

telefon: 731 625 810 , e-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz