PĚŠÍ POUŤ PRO MLÁDEŽ OPAVA – VELEHRAD

Milí přátele, zveme Vás na 11. Pěší diecézní pouť mládeže Opava – Velehrad, která se uskuteční ve dnech od 2. do 8. července 2018. 150 km dlouhá trasa je rozdělena do 7 etap: Opava – Fulnek – Bělotín – Paršovice – Holešov – Otrokovice – Traplice – Velehrad. Pěší pouť to duchovní cvičení na krásných cestách Slezska a Moravy, na kterých nebude chybět každodenní eucharistie, modlitba, adorace, svědectví a společenství mladých lidi z celé diecéze. Na letošní pouť je už přihlášeno 45 poutníků. Mezi ně můžete patřit i vy. Adresu webových stránek pouti najdete na plakátku ZDE.

o. Bartlomiej Blaszka

SLEZSKÁ LILIE 2018

Vážení spolubratři, 
dovoluji si Vám zaslat pozvánku na festival Slezská lilie 2018, který spolupořádá Biskupství ostravsko-opavské. Benefiční výtěžek ze Slezské lilie je určen pro Nadační fond Betlém nenarozeným a provoz Azylového domu pro matky v tísni. Více informací ZDE.
S velkými díky  a přáním dobra a pokoje P. Vít Zatloukal, bisk.vik.

AKCE PRO MLÁDEŽ

Veškeré podrobnosti o nadcházejících akcích najdete na plakátcích v odkazu POZVÁNKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ.

Odkaz na přihlášení akce “Mezi námi děvčaty…” je ZDE.

Odkaz na přihlášení ministrantů v rámci ministrantského dne je ZDE.

POZVÁNKA NA KONCERT

Bratři a sestry, přijměte pozvání na koncert, který se uskuteční 15.dubna 2018 v 16:00 v chrámu Nanebevzetí P. Marie v Těškovicích. Více na plakátku ZDE.

VEČER CHVAL V MĚSÍCI DUBNU

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Večer chval, který proběhne 6. dubna v 18:30 v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině. Všichni jste srdečně zváni. Více na plakátku ZDE.

24 HODIN PRO PÁNA

Děkanát Bílovec zve na společné prožití 24 hodin pro Pána. Setkání se uskuteční 3. března 2018 v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Více na plakátku ZDE.

VEČER CHVAL

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Večer chval, který proběhne 2. března v 18:30 v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině. Všichni jste srdečně zváni. Více na plakátku ZDE.

POSTNÍ ALMUŽNA

Také v letošním roce se někteří lidé, či rodiny, rozhodli prožít přípravu na Velikonoce ne jen duchovně, ale i praktickým skutkem milosrdenství, tedy almužnou. Kasičky umožňují milosrdnému dárci zvolit si, na jaký účel chce svou almužnu věnovat. Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem. Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky. tolik slova arcibiskupa Jana Graubnera. Věřím, že i mnozí z našich farností se do projektu Postní almužna ochotně a s radostí zapojí.

o. Petr