Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách

Žehnání pokrmů o velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídá požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku ma velikonoční vejce – symbol života.

Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací mudlitbu neprovází asni znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým farníkům.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů, možnost výměru: Gn 1, 27-31a, Gn 9, 1-3, Lk 11, 9-13

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože,

ty všechno naplňuješ svým požehnáním,

shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna

děkujeme za tvé dary,

které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,

a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,

aby všechno směřovalo k tvé oslavě.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.